Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus

Davvi-Suoma sosiálasuorggi máhttinguovddáš

Tâʹvv-Lääʹddjânnam sosiaalsueʹrj siltteemkõõskõs

Tave-Suomâ sosiaalsyergi mättimkuávdáš

Lapset puheeksi – kouluttajakoulutuksen 1.päivä - ekollega

Tapahtumat

null Lapset puheeksi – kouluttajakoulutuksen 1.päivä

Lapset puheeksi – kouluttajakoulutuksen 1.päivä

Alkaa: 21.10.2021 klo 9.00

Päättyy: 21.10.2021 klo 15.30

Paikka:
Teams

Lapset puheeksi -menetelmän kouluttajakoulutuksessa paneudutaan kouluttamisen kysymyksiin, harjoitellaan kouluttamista ja LP -työskentelyn menetelmäohjausta sekä käydään työnohjauksessa läpi osallistujien koulutusprosesseja. Osallistujan tulee koulutuksen aikana toteuttaa LP -menetelmäkoulutuksen yksin tai parin kanssa. 

Lapset puheeksi -menetelmän kouluttajaksi kouluttautuminen edellyttää hyväksytysti suoritetun kolmen päivän Lapset puheeksi – menetelmäkoulutuksen, viisi tehtyä LP:tä sekä mahdollisuutta kouluttaa Lapset puheeksi –menetelmää.

Koulutus edellyttää läsnäoloa. Kouluttajakoulutuksessa 5 päivän eli 30 tunnin kokonaisuus edellyttää läsnäoloa vähintään 24 tuntia, mahdollinen poissaolo korvataan oppimistehtävällä. Ensimmäisestä koulutuspäivästä ei voi olla poissa.

Koulutus järjestetään Teams-koulutuksena. Linkki lähetetään osallistujalle sähköpostitse.

Lue lisää koulutuksen kriteereistä ja tavoitteista.

Kouluttajina toimivat Jaana Jokinen ja Maija Hiltula / Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus.

Poimintoja tapahtumista

aikuissosiaalityönpäivien logo

Lue lisää ja ilmoittaudu mukaan.

Työ murroksessa - monitoimijaisuus sosiaali- ja terveysalalla -seminaari 3.11.2021

Aiheina sote-alojen toimintaympäristöjen muutos, monialaisen tiedon hyödyntäminen sekä työn uudelleen muotoilu työhyvinvoinnin näkökulmasta. Lue lisää ja ilmoittaudu.

Koulutus lasten, nuorten ja perheiden kanssa työskenteleville 29.10.

Lapset, nuoret ja perheet neuropsykiatrisella palvelupolulla -koulutus järjestetään etäyhteydellä 29.10. klo 8.30-15.30. Lue koulutuksesta lisää

Ehkäisevän mielenterveys- ja päihdetyön seminaari 10.11.

Seminaarin tavoitteena on luoda yhteistä näkemystä saamelaisalueen mielenterveys- ja päihdetilanteesta sekä sen mahdollisuuksista ja haasteista. Lue tilaisuudesta lisää

Poimintoja uutisista

Selvitys sosiaalihuollon ammattilaisista Pohjois-Suomessa

Aloitamme ammattilaisten määrää, saatavuutta ja moniammatillisia rakenteita koskevan selvityksen syksyn aikana. Lue lisää selvityksestä.

Pohjois-Pohjanmaalla on aloittanut taloudellisen hyvinvoinnin verkosto. 

Lue tarkemmin uutisesta. 

Virtuaaliset SyTy-kahvit alkavat marraskuussa

SyTy-kahveilla kuullaan systeemisen työn asiantuntijoita ja keskustellaan systeemisestä työotteesta eri näkökulmista. Lue lisää uutisista.

Sote-uudistus

Kuulumiset ministereiden aluekierrokselta

Sote-ministerityöryhmän aluekierros järjestettiin Rovaniemellä 19.10. Lue tilaisuuden kooste ja katso tallenne

Digijutut tutuiksi

Digi-infoja on pidetty syksyn aikana jo 3 kertaa. Aiheena ovat olleet Omaolo, varmennekortin käyttöönotto ja ikäihmisten kotien turvaratkaisut. Digi-infot löytyvät tallenteena ja voit katsoa ne, milloin haluat. Täältä löydät linkit tallenteisiin

Etäkonsultaatio vaativiin ero- ja tapaamisriitoihin

Kuntien ja kuntayhtymien sote-ammattilaiset voivat pyytää loka-marraskuussa maksutonta konsultaatioapua asiakkaidensa vaativiin ero- ja tapaamisriitatilanteisiin. Lue etäkonsultaatiosta lisää

Virtuaalisen sosiaali- ja terveyspalvelun ammattilaispalveluun, eKollegaan, voit kirjautua joko käyttäjätunnus-salasanalla tai toimikortilla. Käyttäjätunnukset ja niihin liittyvät käyttöoikeudet saat Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskuksesta Virtu-tuesta.

Kirjaudu sisään eKollegaan

Kirjaudu Ekollegaan

Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus

Olemme Pohjois-Suomen alueella toimiva sosiaalialan kehittämisorganisaatio. Teemme kehittämistä yhdessä kuntien, oppilaitosten, järjestöjen sekä palveluiden käyttäjien kanssa. Toimintamme pohjautuu sosiaalialan osaamiskeskuksia koskevaan lakiin ja asetukseen. Poske on aloittanut toimintansa 2001 ja vuosien varrella toiminnan painopisteiksi ovat muotoutuneet erityisesti sosiaalityön, sosiaalialan konsultaation ja teknologian kehittäminen sekä hyvinvointistrateginen työ ja arviointi. Lisäksi Posken valtakunnallinen eritystehtävä on saamenkielisten ja –kulttuuriin pohjautuvien palveluiden kehittäminen yhteistyössä eri toimijoiden kanssa.

Posken hankkeet

Kansa-koulu III

Hankkeen tavoitteena sosiaalialan kirjaamisosaamisen vahvistaminen digitaalisesti.

Lue lisää hankkeesta

MoniSoTe -hanke

Hankkeessa selvitetään sosiaali- ja terveydenhuollon tulevaisuuden osaamistarpeet sekä toteutetaan monialainen ja -tieteinen koulutuskokonaisuus sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisille.

Lue lisää hankkeesta

Pohjoinen lastensuojelu 20-22

Hankkeen avulla varmistetaan lastensuojelun asiakkaana olevien lasten ja nuorten oikeus laadukkaaseen koulutukseen sekä yksilölliseen tukeen ja hoitoon.

Lue lisää hankkeesta

Rakenteellinen sosiaalityö -hanke

Hankkeen tavoitteena on vahvistaa rakenteellista sosiaalityötä Lapissa, kehittää asiakkaiden kokonaisvaltaista palveluprosessia sekä matalan kynnyksen palveluita tiiviissä yhteistyössä julkisen sosiaali- ja terveydenhuollon sekä muiden viranomaisten ja järjestöjen kanssa.

Lue lisää hankkeesta

Sote rakenneuudistus -hanke

Lapin sote -rakenneuudistusta tukevan alueellisen valmistelun hankkeessa valmistaudutaan sote -maakunnan muodostamiseen osana valtakunnallista sote -uudistusta.

Lue lisää hankkeesta

Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -hanke

Hankkeen tavoitteena on turvata asiakkaalle sosiaali- ja terveyskeskuksessa palvelut yhteensovitettuna. Hoidon ja palvelun piiriin pääsee tarpeen edellyttämässä ajassa monikanavaisesti. Sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstö on osaavaa, sitoutunutta ja osaamista hyödynnetään laajasti.

Lue lisää hankkeesta