null Ikäystävällinen Lappi -hanke edusti TulKoti -hankkeiden päätösseminaarissa Helsingissä

Ikäystävällinen Lappi -hanke edusti TulKoti -hankkeiden päätösseminaarissa Helsingissä

Ikäystävällinen Lappi -hanke oli Sosiaali- ja terveysministeriön rahoittama Tulevaisuuden kotona asumista tukevat palvelut (TulKoti) -hanke, joka oli osa Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskusohjelmassa tehtävän kehittämistyön kokonaisuutta. 

Tulevaisuuden kotona asumista tukevat palvelut iäkkäille –hankkeen päätösseminaarissa 23.11.2023 kuultiin hyvinvointialueilla kehitetyistä ja käyttöön otetuista hyvistä toimintamalleista. Ikäystävällinen Lappi -hankkeen erityisasiantuntija Saija Reijo esitteli päätösseminaarissa Lapin hyvinvointialueen keskitettyä asiakas- ja palveluohjauksen toimintamallia, joka oli äänestetty etukäteen yhdeksi tapahtumassa esiteltäväksi toimintamalliksi. 

Helsingin musiikkitalon auditoriossa lavalla erityisasiantuntija Saija Reijo ja juontaja Peter Nyman. Päätösseminaarin osallistujat istuvat kuuntelemassa esitystä.

Erityisasiantuntija Saija Reijo juontajan Peter Nymanin haastateltavana Helsingin musiikkitalolla. 

Kotona asumista tukevien palvelujen vahvistaminen ja kotihoidon resurssien riittävyyden turvaaminen on keskeinen osa palvelujärjestelmän kehitystyötä, jonka osa-alueita ovat muun muassa iäkkäiden palvelujen hyvän johtamisen varmistaminen sekä uusien työtapojen ja teknologisten välineiden käyttöön ottaminen.


TulKoti-hankkeilla on tuettu hyvinvointialueita iäkkäiden kotona asumista tukevien palvelujen kokonaisuuden kehittämisessä. Alueellisesti yhtenäisten toimintakäytänteiden rakentaminen iäkkäiden palveluihin auttaa hyvinvointialueita uudistamaan sekä palvelujen rakenteita että sisältöjä. 

Päätösseminaarissa oli esillä hankkeiden tuloksia esitteleviä postereita eri alueilta. 

 

 


 

Ikäystävällinen Lappi -hankkeen työntekijöitä esittelemässä Ikääntyneen kotona asumisen tuen toimintamalliposteria. 

Käy tutustumassa hankkeen tuloksiin tästä linkistä: Ikäystävällinen Lappi -hankkeen tulossivut

 

Ikäystävällinen Lappi -hanke kiittää yhteistyöstä!

Ikäystävällinen Lappi -hankkeen työntekijät vuosina 2022-2023.