Hankkeen tulokset - ekollega

hankelogot

Hankkeen tulokset

Ikäystävällinen Lappi -hankkeen varsinaisena kohderyhmänä olivat Lapin kotona asuvat ikäihmiset ja heidän lähipiirinsä, joille pyrittiin hankkeessa kehittämään mahdollisimman sujuvia ja kattavia kotona asumista tukevia palveluita. Hankkeen toimenpiteet kohdistuivat hyvinvointialueen sosiaali- ja terveyssektorin toimijoihin, erityisesti kotihoidon ja asiakas- ja palveluohjauksen esihenkilöihin ja työntekijöihin. Kehittämistyöhön osallistui asiakas- ja palveluohjauksen sekä kotihoidon johdon ja henkilöstön lisäksi yksityisiä teknologiayrityksiä, järjestöjä sekä oppilaitoksia. Keskeisessä roolissa kehittämisessä olivat ikäihmiset, heidän läheisensä, kehittäjäasiakkaat sekä vanhusneuvostot.  

Hankkeessa luotiin ikääntyneen kotona-asumisen tuen toimintamalli, joka pitää sisällään kaikki hankkeen tavoitekokonaisuuksiin sisältyvät toimintamallit ja muut tuotokset. Keskeinen tavoite oli myös saamen kielen ja kulttuurin mukaisten palvelujen kehittäminen. Hankkeen tuella saatiin yhtenäistettyä käytäntöjä ja vahvistettua yhdenvertaisten palvelujen järjestämisen ja tuottamisen edellytyksiä Lapin hyvinvointialueen erityispiirteet huomioiden. 

Hankefakta

  • Toiminta-aika: 1.1.2022–31.12.2023
  • Toteuttaja: Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus (Poske) ja Lapin hyvinvointialue
  • Hankehallinnoija: Lapin hyvinvointialue
  • Toimintakustannukset:  1 149 000 €
  • Rahoittaja: Sosiaali- ja terveysministeriö

Klikkaa kuvasta tutustuaksesi hankkeessa kehitettyyn ikääntyneen kotona asumisen tuen kokonaisuuteen. Kuva avautuu uuteen välilehteen Sharepointissa (pdf).

Loppuwebinaaritallenteet

 

 

Ikäystävällinen Lappi -hankkeen kokonaismateriaali
 

Näyttökuva Ikäystävällinen Lappi -hankkeen kokonaismateriaalin kansikuvasta.    


Klikkaa kuvasta ja kokonaismateriaali avautuu uuteen välilehteen Sharepointissa (pdf).

Hankesuunnitelma

Klikkaa kuvasta hankesuunnitelmaan uuteen välilehteen Sharepointissa (pdf).

Hankkeen loppuraportti 

Klikkaa kuvasta hankkeen loppuraporttiin uuteen välilehteen Sharepointissa (pdf).