null Työttömien työ- ja toimintakyvyn arvioinnin hoito- ja palveluketju sote-keskuksessa Lapin hyvinvointialueella -mallinnus on julkaistu

Työttömien työ- ja toimintakyvyn arvioinnin hoito- ja palveluketju sote-keskuksessa Lapin hyvinvointialueella -mallinnus on julkaistu

Työttömien työ- ja toimintakyvyn arvioinnin hoito- ja palveluketju sote-keskuksessa Lapin hyvinvointialueella -mallinnus on julkaistu.

Tulevaisuuden sote-keskus -hankkeen yhtenä tavoitteena on ollut mallintaa Lapin hyvinvointialueelle työttömänä työnhakijana olevien työ- ja toimintakyvyn arvioinnin hoito- ja palveluketju.

Mallinnuksen tavoitteena on yhdenmukaistaa työnhakijana olevien työttömien henkilöiden työ- ja toimintakykyarvioihin ohjautumista sekä arviointien porrastettuja työ- ja toimintatapoja sote-keskuksessa. Lisäksi tavoitteena on selkeyttää sosiaali- ja terveydenhuollon eri ammattilaisten vastuita ja roolia työttömän työ- ja toimintakyvyn arvioinnin prosessissa. ​

Mallinnuksen pohjana on hyödynnetty KPMG:n hankkeessa loka-marraskuussa 2021 toteuttamien haastattelujen ja työpajatyöskentelyn pohjalta laadittua nykytila-analyysia. Lisäksi mallinnusta on työstetty syksyllä 2022 toteutetun monialaisen työpajatyöskentelyn pohjalta. Mallinnus on viimeistelty Lapin hyvinvointialueen niin esihenkilöistä kuin suorittavan työn sote-ammattilaisista koostuvissa työryhmätapaamisissa syksyn 2023 aikana. Syksyn työskentelyyn osallistui kaikkiaan 15 ammattilaista sosiaalipalveluiden (työikäisten ja perheiden palvelut), sairauksien ehkäisyn ja hoidon sekä toiminta- ja työkyvyn tuen vastuualueilta. Lisäksi työryhmätyöskentelyyn osallistui yksi Posken kehittäjäasiakkaista.

Mallinnuksen löydät täältä

 

Lisätietoja:

Henna Halttu

Sosiaalihuollon erityisasiantuntija

Henkilökortti