VASA - Vahva sote Lapin hyvinvointialueelle - ekollega

Hankkeen logot 

VASA – Vahva sote Lapin hyvinvointialueelle

Tietoa hankkeesta

VASA – Vahva sote Lapin hyvinvointialueelle -hanke on Lapin hyvinvointialueella toteutettava hanke, jonka tavoitteena on purkaa koronapandemian aiheuttamaa hoitovelkaa ja edistää digitaalisten sosiaali- ja terveyspalveluiden toimintaa Lapin alueella.

Hankkeen rahoitus saadaan valtiovarainministeriön laatimasta Kestävän kasvun hankkeesta, joka perustuu EU:n kertaluontoiseen NextGenerationEu -elpymisrahoitukseen. Valtioneuvoston julkaisema ohjelma jakautuu neljään pilariksi kutsuttuun investointi- ja uudistuskokonaisuuteen, jotka vastaavat eri toimialojen kehitystarpeisiin. Pilarit jakautuvat edelleen investoinneiksi kutsuttuihin toimialakohtaisiin osa-alueisiin. VASA-hankkeen rahoitus tulee sosiaali- ja terveysministeriön koordinoimasta pilarista 4, jonka neljästä investoinnista VASA-hankkeessa tehdään kehitystyötä investointien 1, 2 ja 4 osalta.

Investointi 1 perustuu hoitotakuun toteutumiseen ja covid-19-pandemian aiheuttaman hoito-, kuntoutus- ja palveluvelan purkamiseen. Lapin alueella hankkeessa tehdään alueelliset selvitykset siitä, miten pandemia on vaikuttanut heikoimmassa asemassa olevien asiakasryhmien palvelujen saatavuuteen. Heikommassa asemassa oleviksi ryhmiksi on määritelty pitkäaikaissairaat ja paljon palveluja tarvitsevat, vammaiset, nuoret ja nuoret aikuiset joilla on mielenterveyden haasteita sekä päihde- ja riippuvuusasiakkaat. Investoinnissa selvitetään lisäksi, miten palveluita voidaan tulevina vuosina kehittää, jotta palveluvelka saadaan purettua. 

Investoinnin 2 toteutusvastuu on Lapin hyvinvointialueella, ja se jakautuu edelleen viiteen työpaketiksi kutsuttuun osa-alueeseen. Kestävän kasvun ohjelman mukaan investointi 2 perustuu hoitotakuun toteutumisen edistämiseen vahvistamalla ennaltaehkäisyä ja ongelmien varhaista tunnistamista.

Investointi 4 keskittyy Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen koordinoimana digitaalisten palveluiden kypsyystason arviointiin ja asiakaspalautteen suunnitteluun, määrittelyyn ja pilotointiin. 
Sekä investointiin 1 että investointiin 4 sisältyy Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskuksen erityisvastuun nojalla saamenkielisten ja kulttuurinmukaisten erityispiirteiden varmistaminen investointien kehitystoiminnassa.

Yhteyshenkilö

Kaisa Kostamo-Pääkkö
Kehitysjohtaja, työelämäprofessori
Avaa henkilökortti

Hankefakta

  • Toiminta-aika: 1.1.2022-31.12.2022, jatkohaku vuosille 2023–25
  • Hankehallinnoijana Kolpeneen palvelukeskuksen kuntayhtymä, hanketta koordinoi Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus. Mukana hankkeessa ovat lisäksi kaikki Lapin kunnat ja kuntayhtymät.

 

  • Investoinneista 1 ja 4 vastaa Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus ja investoinnista 2 Lapin hyvinvointialue.
  • Toimintakustannukset yhteensä 1 461 540 €. Investoinnin 1 osuus on 950 000 €, investoinnin 2 osuus 287 140 € ja investoinnin 4 osuus 224 400 €. Hanketta rahoittaa sosiaali- ja terveysministeriö Euroopan unionin NextGenerationEU -elpymisrahaston kautta.

Hankkeen työntekijät

Tanja Gullsten
Omaolo -suunnittelija
Puh. 040 620 8291
tanja.gullsten@poske.fi
VASA - Vahva sote Lapin hyvinvointialueelle -hanke
kieliosaaminen suomi englanti
Henkilökortti
Marjo Häyry
Vammaistyön asiantuntija
Puh. 040 508 9415
marjo.hayry@poske.fi
VASA - Vahva sote Lapin hyvinvointialueelle -hanke
Henkilökortti
Linda Jaako
Päihde- ja riippuvuustyön asiantuntija
Puh. 040 662 3918
linda.jaako@poske.fi
VASA - Vahva sote Lapin hyvinvointialueelle -hanke
kieliosaaminen suomi englanti
Henkilökortti
Mari Kaltemaa-Uurtamo
Projektipäällikkö
Puh. 040 624 8637
mari.kaltemaa-uurtamo@lapha.fi
VASA - Vahva sote Lapin hyvinvointialueelle -hanke, Lapin hyvinvointialue
kieliosaaminen suomi englanti
Henkilökortti
Johanna Karjalainen
Hoitotyön asiantuntija
Puh. 040 849 6297
johanna.karjalainen@poske.fi
VASA - Vahva sote Lapin hyvinvointialueelle -hanke
kieliosaaminen suomi englanti
Henkilökortti
Kaisa Kostamo-Pääkkö
Kehitysjohtaja / työelämäprofessori
Puh. 040 570 28 44
kaisa.kostamo-paakko@poske.fi
Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus / Lapin yliopisto
kieliosaaminen ruotsi englanti
Henkilökortti
Tarja Lahtonen
Suunnittelija
Puh. 040 652 9356
tarja.lahtonen@poske.fi
VASA - Vahva sote Lapin hyvinvointialueelle -hanke
kieliosaaminen suomi ruotsi englanti
Henkilökortti
Hanne Lindström
Suunnittelija
Puh. 040 647 1384
hanne.lindstrom@poske.fi
VASA - Vahva sote Lapin hyvinvointialueelle -hanke
Henkilökortti
Eeva Maijala
Hankesuunnittelija
Puh. 040 489 5731
eeva.maijala@poske.fi
VASA - Vahva sote Lapin hyvinvointialueelle -hanke
Henkilökortti
Jari Martikainen
Suunnittelija
Puh. 040 623 6507
jari-pekka.martikainen@lapha.fi
VASA - Vahva sote Lapin hyvinvointialueelle -hanke, Lapin hyvinvointialue
kieliosaaminen suomi englanti
Henkilökortti
Anna Olsen
Mielenterveystyön asiantuntija
Puh. 040 627 8350
anna.olsen@poske.fi
VASA - Vahva sote Lapin hyvinvointialueelle -hanke
Henkilökortti
Lassi Perämäki
Viestintäkoordinaattori
Puh. 040 7564 558
lassi.peramaki@poske.fi
VASA - Vahva sote Lapin hyvinvointialueelle -hanke
kieliosaaminen suomi ruotsi englanti
Henkilökortti
Joanna Saijets
Plánejeaddji │ Suunnittelija
Puh. 040 670 4394
joanna.saijets@poske.fi
VASA - Vahva sote Lapin hyvinvointialueelle -hanke
kieliosaaminen suomi ruotsi pohjoissaame englanti
Henkilökortti
Katriina Virta
Sosiaalihuollon asiantuntija
Puh. 040 686 4054
katriina.virta@poske.fi
VASA - Vahva sote Lapin hyvinvointialueelle -hanke
kieliosaaminen suomi
Henkilökortti
Pilvi Vuomajoki
Áššedovdi │Asiantuntija
Puh. 040 627 7518
pilvi.vuomajoki@poske.fi
VASA - Vahva sote Lapin hyvinvointialueelle -hanke
Henkilökortti