Investointi 4: asiakaspalaute ja digitaaliset innovaatiot - ekollega

hankkeen logotInvestointi 4: asiakaspalaute ja digitaaliset innovaatiot

Investoinnissa 4 osallistutaan Lapin alueella digitaalisten terveyspalveluiden nykytilan määrittelyyn sekä kypsyystason arviointiin Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen koordinoimana. Hyvinvointialueella valmistellaan arvioinnin pohjalta toimeenpanosuunnitelma digitaalisten palveluiden kehittämiseen huomioiden saamenkieliset ja kulttuurinmukaiset erityispiirteet. Lisäksi suunnittelutyössä valmistellaan uusien palvelumuotoiltujen innovaatioiden käyttöönottoa.

Investoinnissa nykytilan kuvaus kohdistuu kansalaisten käytössä oleviin palveluihin kypsyystason arvioinnin määrittäessä organisaatioiden ja hyvinvointialueen kypsyystasoa. Nykytilan kuvauksen aineisto on kerätty ja luokiteltu yhtenäisellä tavalla THL:n johdolla. Olemassa olevien palveluiden määrittely on jo aloitettu aiemmin, mutta työ on vielä osittain kesken. Digitaalisten palveluiden taulukoinnin valmistuttua taulukko jää alueiden omaan käyttöön kehittämiskohteiden tunnistamisen ja yhteiskehittämiskumppanien löytämisen helpottamiseksi.

Investointiin kuuluu myös asiakaspalautteen suunnittelu, määrittely ja pilotointi THL:n koordinoimana, kiinnittäen alueellisena vastuuna erityishuomiota saamenkielisiin ja kulttuurinmukaisiin palveluihin sekä tiedon omistajuuteen liittyviin kysymyksiin.


Investoinnin tulostavoitteet:

Lapin alueella käytössä olevien digitaalisten terveyspalveluiden kypsyystaso on arvioitu ja suunnitelma niiden kehittämiseksi on laadittu. Palveluissa on lisäksi pilotoitu asiakaspalautteen suunniteltua toimintamallia.

Investoinnin 4 työntekijät

Tarja Lahtonen
Suunnittelija
Puh. 040 652 9356
tarja.lahtonen@poske.fi
VASA - Vahva sote Lapin hyvinvointialueelle -hanke
kieliosaaminen suomi ruotsi englanti
Henkilökortti
Hanne Lindström
Suunnittelija
Puh. 040 647 1384
hanne.lindstrom@poske.fi
VASA - Vahva sote Lapin hyvinvointialueelle -hanke
Henkilökortti
Joanna Saijets
Plánejeaddji │ Suunnittelija
Puh. 040 670 4394
joanna.saijets@poske.fi
VASA - Vahva sote Lapin hyvinvointialueelle -hanke
kieliosaaminen suomi ruotsi pohjoissaame englanti
Henkilökortti