Investointi 2: monialainen palvelukonsepti - ekollega

hankkeen logotInvestointi 2: monialainen palvelukonsepti

Investointi 2 jakautuu viiteen eri työpakettiin. Työpaketilla tarkoitetaan aihealueen osalta rajattua hanketyökokonaisuutta, jossa keskitytään työskentelemään tietyn asian parissa. Investoinnissa 2 työpakettijako tapahtuu seuraavasti:

•    Työpaketti 1: Hyvinvoinnin monialaisen palvelukonseptin suunnittelutyö
•    Työpaketti 2: Tiedontuotannon kehittäminen
•    Työpaketti 3: Palvelutarjottimen kehittäminen ja käyttöönotto
•    Työpaketti 4: Monitoimijaisten yhteistyörakenteiden, verkosto-osaamisen ja implementointiosaamisen vahvistaminen
•    Työpaketti 5: Yhteisten toimintamallien keskitetty tuki ja implementoinnin tukeminen

Investoinnin 2 toteutuksen päävastuu on Lapin hyvinvointialueella. Investoinnissa tehdään suunnittelutyötä paikallisella tasolla ja osallistutaan kansalliseen yhteistyöhön vuoden 2022 aikana. Vuosien 2023–2025 aikana työpaketeissa suunnitellut ja työstetyt menetelmät ja käytännöt otetaan käyttöön ja niitä sovelletaan jatkokehityksessä.

Investoinnin tulostavoitteet:

Investointi 2:n pitkän ajan vaikutukset voidaan tiivistää siihen, että Lapin alueella on kattavat monitoimijaiset yhteistyörakenteet ja menettelyt. Matalan kynnyksen palveluita kehitetään edelleen sekä ennakoivasta että ennaltaehkäisevästä näkökulmasta.

Investoinnin 2 työntekijät

Mari Kaltemaa-Uurtamo
Projektipäällikkö
Puh. 040 624 8637
mari.kaltemaa-uurtamo@poske.fi
VASA - Vahva sote Lapin hyvinvointialueelle -hanke, Investointi 2 -osio
kieliosaaminen suomi englanti
Henkilökortti
Jari Martikainen
Suunnittelija
Puh. 040 623 6507
jari-pekka.martikainen@poske.fi
VASA - Vahva sote Lapin hyvinvointialueelle -hanke, Investointi 2 -osio
kieliosaaminen suomi englanti
Henkilökortti