Investointi 1: palveluvelkaselvitys ja digityö - ekollega

hankkeen logot  Investointi 1: palveluvelkaselvitys ja digityö

Investointi 1 keskittyy heikommassa asemassa olevien asiakasryhmien palveluiden kehittämiseen. Ryhmien osalta tehdään alueelliset selvitykset siitä, miten covid-19-pandemia on vaikuttanut palveluihin sekä niiden ohjautumiseen ja saatavuuteen. Pitkälle aikavälille hankkeessa laaditaan palveluiden kehittämissuunnitelma näiden asiakasryhmien osalta.

Selvityksessä kartoitetaan, miten asiakas- ja potilasryhmät tunnistetaan ja miten he ohjautuvat palveluiden piiriin. Lisäksi selvitetään, miten palvelut vastaavat kysyntään, miten palvelutarpeen arvioinnit ja suunnitelmat toteutuvat sekä miten sosiaalipalvelut ja kuntoutus näkyvät palveluissa.

Investoinnin digityötä koskevassa osuudessa otetaan laajempaan käyttöön alueella käytössä olevia digitaalisia palveluita. Palveluihin kuuluvat useita palveluja ja toimintoja kokoava Virtu.fi -palveluportaali, Omaolo-hoitoseurantajärjestelmä sekä Terveyskylä-tietokanta.

Lisäksi digityössä laaditaan suunnitelma asiakas- ja potilastietojärjestelmien sisältämien tietojen lataamisesta Lapin hyvinvointialueen tietovarastoon. Suunnittelutyöhön kuuluu myös ladattujen tietojen mallintaminen heikossa ja haavoittuvassa asemassa olevien asiakasryhmien palveluiden kehittämisen tarpeisiin.

Kehitystyössä valittuja menetelmiä ja toimintamalleja aletaan soveltaa käytännön työssä vuosien 2023–2025 aikana. Tällöin käynnistetään suunnitellun rakenteen mukainen kehittäminen, minkä lisäksi tuetaan ammattilaisten osaamiskehitystä ja kuvataan hoito- ja palveluketjut.


Investoinnin tulostavoitteet:

Vuosille 2023–2025 on kehitetty ja otettu käyttöön selvitysten perusteella laadittu palveluiden kehittämissuunnitelma. Suunnitelmaa sovelletaan käytännön työssä, jotta palveluvelka lyhenee ja palveluiden piiriin pääsy nopeutuu. 

Digipalveluiden osalta Lapin alueella on otettu laajemmin käyttöön digitaaliset palvelut, ja hyvinvointialueella on selkeä suunnitelma niiden jatkokehityksen varalle.

Investoinnin 1 työntekijät

Tanja Gullsten
Omaolo -suunnittelija
Puh. 040 620 8291
tanja.gullsten@poske.fi
VASA - Vahva sote Lapin hyvinvointialueelle -hanke
kieliosaaminen suomi englanti
Henkilökortti
Marjo Häyry
Vammaistyön asiantuntija
Puh. 040 508 9415
marjo.hayry@poske.fi
VASA - Vahva sote Lapin hyvinvointialueelle -hanke
Henkilökortti
Linda Jaako
Päihde- ja riippuvuustyön asiantuntija
Puh. 040 662 3918
linda.jaako@poske.fi
VASA - Vahva sote Lapin hyvinvointialueelle -hanke
kieliosaaminen suomi englanti
Henkilökortti
Johanna Karjalainen
Hoitotyön asiantuntija
Puh. 040 849 6297
johanna.karjalainen@poske.fi
VASA - Vahva sote Lapin hyvinvointialueelle -hanke
kieliosaaminen suomi englanti
Henkilökortti
Eeva Maijala
Hankesuunnittelija
Puh. 040 489 5731
eeva.maijala@poske.fi
VASA - Vahva sote Lapin hyvinvointialueelle -hanke
Henkilökortti
Anna Olsen
Mielenterveystyön asiantuntija
Puh. 040 627 8350
anna.olsen@poske.fi
VASA - Vahva sote Lapin hyvinvointialueelle -hanke
Henkilökortti
Lassi Perämäki
Viestintäkoordinaattori
Puh. 040 7564 558
lassi.peramaki@poske.fi
VASA - Vahva sote Lapin hyvinvointialueelle -hanke
kieliosaaminen suomi ruotsi englanti
Henkilökortti
Katriina Virta
Sosiaalihuollon asiantuntija
Puh. 040 686 4054
katriina.virta@poske.fi
VASA - Vahva sote Lapin hyvinvointialueelle -hanke
kieliosaaminen suomi
Henkilökortti
Pilvi Vuomajoki
Áššedovdi │Asiantuntija
Puh. 040 627 7518
pilvi.vuomajoki@poske.fi
VASA - Vahva sote Lapin hyvinvointialueelle -hanke
Henkilökortti