Saamenkieliset ja kulttuurinmukaiset palvelut hankkeessa - ekollega

hankkeen logotSaamenkieliset ja kulttuurinmukaiset palvelut hankkeessa

Vahva sote Lapin hyvinvointialueelle -hankkeen kehitystyössä kiinnitetään kaikilla osa-alueilla huomiota myös saamen kielten ja saamelaisen kulttuurin erityispiirteisiin. Erilaisten sosiaali- ja terveyspalveluiden saatavuus saamen kielillä on Lapin alueella vähäistä. Eritoten useiden matalan kynnyksen palveluiden kohdalla tilanne voi olla se, että palveluita ei ole saamen kielillä saatavilla lainkaan.

Palveluiden puuttuminen ja puutteellinen kehitys saamen kielillä saattaa johtaa saamenkielisen väestön eriarvoistumiseen palveluiden käyttäjinä, mihin hankkeessa pyritään erityispiirteet huomioiden puuttumaan. Epäedullisella tavalla terveyteen ja hyvinvointiin vaikuttava alkuperäiskansoihin kohdistuva syrjintä saattaa myös kaksin- tai moninkertaistaa riskin jo valmiiksi haavoittuvassa asemassa olevien saamelaisten kohdalla.

Myös digitaalisten palveluiden kohdalla tilanne on se, että niitä on joissain määrin saatavilla saamen kielillä, mutta työkaluja ja lomakkeita ei kuitenkaan ole kaikkiin käyttötarkoituksiin vielä käännetty. VASA-hankkeessa saamenkielisten ja kulttuurinmukaisten palveluiden kehittämisen tarkoituksiin on resursoitu kaksi työntekijää: asiantuntija Pilvi Vuomajoki investoinnin 1 pariin sekä suunnittelija Joanna Saijets investoinnin 4 pariin (henkilökortit alla).

Saamen kielestä ja kulttuurista vastaavat työntekijät

Joanna Saijets
Plánejeaddji │ Suunnittelija
Puh. 040 670 4394
joanna.saijets@poske.fi
VASA - Vahva sote Lapin hyvinvointialueelle -hanke
kieliosaaminen suomi ruotsi pohjoissaame englanti
Henkilökortti
Pilvi Vuomajoki
Áššedovdi │Asiantuntija
Puh. 040 627 7518
pilvi.vuomajoki@poske.fi
VASA - Vahva sote Lapin hyvinvointialueelle -hanke
Henkilökortti