Vaativan erityisen tuen konsultaatiopalvelu - ekollega

Vaativan erityisen tuen konsultaatiopalvelu

Vammais- ja kehitysvammapalveluissa voi tulla vastaan sellaisia kysymyksiä tai anonyymejä asiakastilanteita, joihin voidaan tarvita konsultaatiota ja yhdessä tuumimista, miten asioissa voisi edetä ja onko toisaalla kokemusta vastaavanlaisista tilanteista.

Vaalijalan osaamis- ja tukikeskus, jonka toiminta perustuu 117-vuotiseen kokemukseen erityishuollosta, sekä Pohjoinen OT-keskushanke (Pohjois-Pohjanmaa, Kainuu, Keski-Pohjanmaa, Lappi) ovat yhteistyössä suunnitelleet vammaispalveluiden ja vaativan erityisen tuen uudistuvan lainsäädännön puitteissa kokeilun, jossa voitaisiin testata virtuaalikonsultaatiopalveluita yli hyvinvointialueiden.

Vaalijalan osaamis- ja tukikeskus tarjoaa vaativimpia kuntoutuspalveluja valtakunnallisesti erityistä tukea tarvitseville henkilöille. Vaativan erityisen tuen konsultaatiopalvelu on tarkoitettu sosiaali- ja terveyspalvelujen ammattilaisille. Konsultaation tarkoituksena on vahvistaa paikallista erityishuollon osaamista ja antaa tukea vaativiin asiakastilanteisiin sekä asiantuntemusta vaativan hoidon ja huolenpidon järjestämiseen. Tilanteet voivat liittyä esimerkiksi tahdosta riippumattomaan erityishuoltoon, kehitysvammaisuuteen ja neuropsykiatrisiin häiriöihin liittyvään tuen tarpeeseen tai lasten ja nuorten vaativaan kuntoutukseen. (Kokemusta konsultoijilla on 10v.-40v.)

Konsultaatiopyynnöt käsitellään säännöllisesti kuukausittain sovittuina päivinä ja kellonaikoina. Sovitut ajat: 7.11.2023 klo 9-10; 5.12.2023 klo 9-10; sekä 19.12.2023 klo 9-10.

Konsultaatioihin mahdollisesti erityisosaamistaan tarjoavat seuraavat henkilöt Vaaijalasta:

Maarit Rantakurtakko
Palvelujohtaja (KM, YTM)
Vaativat erityispalvelut, Vaalijala
Puh. 050 389 9204
maarit.rantakurtakko@etelasavonha.fi

Markus Sundin
Johtava psykologi, kouluttajapsykoterapeutti
Vaativat erityispalvelut, Vaalijala
Puh. 050 389 9260
markus.sundin@etelasavonha.fi

Minna Moilanen
Kuntoutuskoordinaattori, konsultoiva ja kuntouttava perhetyö
RAI-arviointi;
Vaativat erityispalvelut, Vaalijala
Puh. 0443899712
minna.moilanen@etelasavonha.fi

Hannes Holma
Johtava lääkäri
Vaativat erityispalvelut, Vaalijala
Puh. 040 481 6080
hannes.holma@etelasavonha.fi
            
Tiina Kinnunen
Johtava sosiaalityöntekijä, tahdosta riippumaton hoito, lastensuojelu
Vaativat erityispalvelut, Vaalijala
Puh. 050 389 9256
tiina.kinnunen@etelasavonha.fi

Heidi Laurila
Kommunikaatio-ohjaaja/tulkki
Vaativat erityispalvelut, Vaalijala
Puh. 0404816067
heidi.laurila@etelasavonha.f