Oppimisen ja koulunkäynnin vaativan tuen konsultaatiopalvelu ammattilaisille

Oppimisen ja koulunkäynnin vaativan tuen konsultaatio varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen ammattilaisille

Vaativan monialaisen tuen opetuksen järjestäjien (Vaatu-toimijat) konsultaatiopalvelut tukevat vaativissa oppimisen ja koulunkäynnin tilanteissa. Otathan yhteyttä matalalla kynnyksellä!

Elmeri-koulut (kehitysvamma, autismikirjo, psykososiaalinen tuki)

Oppimis- ja ohjauskeskus Valteri (neurologia, liikuntavamma, kuulo, kieli ja näkö, autismikirjo, monitarpeisuus)

Sairaalaopetus (psykiatria, somatiikka, neuropsykiatria, neurologia, monitarpeisuus)

Valtion koulukodit (Vaativa sijaishuolto ja erityinen huolenpito, sijoitettu lapsi koulussa, psyykkinen oireilu, rikos- ja päihdeoireilu, monitarpeisuus)


Vuonna 2022 alkuvuodesta pilotoitiin Vaatu-toimijoiden yhdessä tuottamaa monialaista vaativan konsultaation palvelua varhaiskasvatuksen sekä esi- ja perusopetuksen järjestämisen tueksi.

Vaativan konsultaation tarkoituksena on vahvistaa paikallista pedagogista osaamista ja tukea sekä monialaista yhteistyötä, ja löytää yhdessä oppilaan lähikoulun kanssa ratkaisuja lapsen tai nuoren erityisen vaativiin tilanteisiin. Nämä voivat liittyä esimerkiksi psyykkisiin pulmiin, moni- ja vaikeavammaisuuteen, kehitysvammaisuuteen, autismikirjoon tai muihin neuropsykiatrisiin häiriöihin.

Vaativan konsultaation palveluja ovat yksilökonsultaatio ja pedagoginen yleiskonsultaatio. Yksilökonsultaation keskiössä on yhden lapsen tai nuoren oppimisen ja koulunkäynnin tukeminen. Pedagogisessa yleiskonsultaatiossa tarkastellaan esimerkiksi ryhmän toimintaa. Molemmat palvelut sisältävät 1-2 etäohjausta ja tarvittaessa konsultaatiokäynnin.

Lisätietoa Vaatu-toimijoista ja vaativan konsultaation palvelusta löytyy VIP-verkoston nettisivuilta tästä linkistä (linkki aukeaa uuteen välilehteen VIP-verkoston verkkosivulle).

Vaativan konsultaation palveluun ei tällä hetkellä pystytä ottamaan uusia asiakkaita.