Vaativa eroauttaminen - ekollega

Vaativa eroauttaminen, pitkittyneet huoltoriidat

Vaativat erotilanteet ovat niitä, joihin kietoutuu usein huolto- ja tapaamisriidan lisäksi lapsen kaltoinkohtelua ja traumatisoitumista, seksuaalirikosepäilyä, väkivaltaa ja sen uhkaa, jopa perhesurman riski.

OT-keskukseen voit ottaa yhteyttä, kun vanhempien konflikti on pitkittynyt, ollaan ns. "umpikujassa", vanhemmilla on suuria kommunikaatiovaikeuksia tai ei kommunikaatiota keskenään vuosiin, vanhemmalla ja/tai lapsella (vakava) psyykkinen oireilu, vieraannuttaminen, kulttuuriset erityispiirteet, vaativat uusperheen ongelmat, päihdeongelma tai muu riippuvuus, neuropsykiatrisia ongelmia lapsella ja/tai vanhemmalla tai lievää väkivaltaa, joka käsitelty ja ei vaikuta hyvinvointiin nyt.

Lisäksi voi olla ns. korkean turvallisuusriskin eroja, joihin liittyy vakava parisuhdeväkivalta ennen eroa, vakava väkivalta ja sen uhka jatkuu eri muodoissaan, vainoa, lapsen kaltoinkohtelu, lapseen kohdistuva väkivalta, lapsen kaappausuhka, seksuaalirikos tai sen epäily, itsetuhoisuus, itsemurhalla tai tappamisella uhkailu ja vakavimmillaan perhesurman riski. 

OT-keskuksen vastaajina toimivat Ensi- ja turvakotien liiton Turvassa -hankkeen, VIOLA - väkivallasta vapaaksi ry:n, Turun ensi- ja turvakoti ry:n ja tukikeskus Varjon kokeneet ammattilaiset, jotka antavat etäkonsultaatiota ryhmänä. Etäkonsultaatiossa annetusta tilannearvioista ja toimenpidesuosituksista tehdään muistio, joka toimitetaan konsultaatiota pyytäneelle taholle turvasähköpostilla. 

Vaativan ero- ja huoltoriitojen etäkonsultaatiota pilotoitiin loka-marraskuun 2021 aikana yhteensä viisi (5) kertaa. Kuhunkin etäkonsultaatiokertaan varattiin aikaa 1.5h.
Kiitos etäkonsultaatioon osallistuneille kuntien ja kuntayhtymien työntekijöille aktiivisuudesta! Etäkonsultaatiota on tarkoitus jatkaa vuonna 2022, lisätietoa kevään aikana. 


Esitietolomake toimitetaan viimeistään 7 vrk ennen varsinaista konsultaatioaikaa OT-keskukseen.

Lisätietoa: OT-aluekoordinaattori Anne Leppälä-Hast, etunimi.sukunimi@ppshp.fi tai p. 050 325 2991

Käyttöohje

  1. Täytä esitietolomake

    Voit täyttää ja lähettää lomakkeen ilman kirjautumista. Lähetä lomake OT-keskuksen koordinaattoreille viimeistään 7 vrk ennen varsinaista etäkonsultaatiota. Lomakkeeseen ei saa laittaa asiakkaan nimi- tai muita tunnistetietoja.

    Etäkonsultaation ajankohdat pilotin aikana ovat  1.10. ,19.10, 3.11. ,16.11. ja 23.11.2021. Merkitse esitietolomakkeelle toivomasi etäkonsultaation ajankohta. Kaikki pilotin aikaiset etäkonsultaatioajat on varattu.

  2. Lopuksi napsauta Lähetä -painiketta

  3. OT-koordinaattori ottaa sinuun yhteyttä

    OT-koordinaattori ottaa sinuun yhteyttä 2 päivän kuluessa ja sopii etäkonsultaatioajan, toimittaa sinulle linkin etäkonsultaatioon sekä palautelomakkeen. Palautelomake täytetään etäkonsultaation lopuksi.