hankkeen logot

Hankkeen edistyminen

Tällä sivulla hankkeen edistymistä voi seurata aikajärjestyksessä. Sivua päivitetään sitä mukaa, kun hanke edistyy ja siihen liittyviä uutisia tai tapahtumia julkaistaan. Linkit uutisiin, tiedotteisiin ja muihin relevantteihin sisältöihin löytyvät aina mainintojen lopusta.

2022

4.8.2022, investointi 4: Omaolon käyttöönotto käynnistyy jälleen syyskuussa 2022 Lue lisää

 

12.9.2022, investointi 1: Osallistuminen Itä-Lapin seutukunnassa käynnistyneen linkkihenkilökoulutuksen (4 op) suunnitteluun ja esittelypäivään Lue lisää


13.9.2022, investointi 1: Hankkeen ensimmäisessä palveluvelkaa käsittelevässä työpajassa keskusteltiin pandemian vaikutuksesta palveluihin Lue lisää

20.9.2022, investointi 2: Hyvinvointi- ja yhdyspintalautakunnan työkokoukseen osallistuminen hyvinvoinnin, terveyden ja turvallisuuden toimenpidesuunnitelman laatimiseksi vuodelle 2023 

21.9.2022, investointi 1: Hankkeen toisessa palveluvelkaa käsittelevässä työpajassa etsittiin ratkaisuja hoito-, kuntoutus- ja palveluvelan selättämiseen Lue lisää

26.9.2022, investointi 2: Hyvinvointilähetetoiminnan kansallinen esittely -tilaisuuden järjestäminen, 26.9.2022 Lue lisää

28.9.2022, investointi 1: Kehittämisvirkeäänestys nosti esiin ammattilaisten näkemykset VASA-hankkeen tärkeimmistä kehittämiskohteista Lue lisää

 

7.10.2022, investointi 1: Vahva sote Lapin hyvinvointialueelle -hankkeelle on haettu jatkorahoitusta Lue lisää

28.10.2022, investointi 2: Kuntatyöpajat Itä-Lapin kunnissa: ”Arjen turvan toimintamallit ja hyvinvointilähete” - Pelkosenniemi, Kemijärvi, Posio, Salla ja Savukoski (20.9.–28.10.2022 välisenä aikana)

 

11.11.2022, investointi 1: Konsulttiyhtiöiden selvitykset covid-19-pandemian vaikutuksista palveluihin Lapin alueella ovat luettavissa Sharepointissa: QMS Nordic Oy & Savoa Partners Oy