null Vahva sote Lapin hyvinvointialueelle -hankkeen toinen palveluvelkatyöpaja herätti keskustelua heikommassa asemassa olevien palveluiden parantamisesta

Vahva sote Lapin hyvinvointialueelle -hankkeen toinen palveluvelkatyöpaja herätti keskustelua heikommassa asemassa olevien palveluiden parantamisesta

Keskiviikkona 21.9. järjestetty Vahva sote Lapin hyvinvointialueelle -hankkeen toinen palveluvelkatyöpaja käsitteli hoito-, kuntoutus- ja palveluvelkaan vastaamista sekä niihin liittyvien ongelmien priorisointia ja ratkaisemista. Työpaja kokosi aiemman pajan tapaan useita kymmeniä ammattilaisia ja asiantuntijoita keskustelemaan ratkaisuista Teams-yhteyden välityksellä.

Nelituntisessa työpajassa käsiteltiin hankkeen asiantuntijoiden johdolla QMS Nordic Oy:n ja Savoa Partners Oy:n tukemana vammaisten, päihde- ja riippuvuusasiakkaiden, paljon palveluita tarvitsevien ja pitkäaikaissairaiden sekä nuorten, joilla on mielenterveyden haasteita, osalta. Hankkeen omat asiantuntijat esittivät työpajassa kokoamiaan kehitysvirkkeitä, joita työpajaan osallistuvat ammattilaiset ja asiantuntijat saivat järjestellä, kommentoida ja parantaa. Jokaisen ryhmän kohdalla osallistujat saivat äänestää parhaita tai tärkeimmiksi kokemiaan kehitysvirkkeitä.

Kehitysprosessi jatkuu työpajojen jälkeen keskusteluilla hyvinvointialueen toimialajohtajien kanssa koskien palveluiden kehittämistä. Tämän jälkeen hankkeessa edetään jatkorahoitushakemuken kirjoittamiseen. Kehittämistä koskevasta loppuyhteenvedosta uutisoidaan myöhemmin erikseen.

Työpajan Padlet-seinät (linkit alla) ovat avoinna perjantaihin 23.9. asti, johon mennessä kehitysvirkkeitä saa käydä äänestämässä. Äänestää saavat sekä työpajaan osallistuneet että muut asiasta kiinnostuneet.

Poske kiittää kaikkia työpajaan osallistuneita!

Padlet-linkit (aukeavat uudelle sivulle):

Vammaiset

Pitkäaikaissairaat

Paljon palveluita tarvitsevat

Nuoret, joilla on mielenterveyden haasteita

Päihde- ja riippuvuusasiakkaat