Toimintakyvyn arviointi

(Sivulla olevat linkit avautuvat uusiin välilehtiin)

Toimintakyvyn osa-alueita ovat fyysinen, kognitiivinen, psyykkinen ja sosiaalinen toimintakyky. Yksilön toimintakyky on aina suhteessa siihen, mitkä ovat hänen elin- ja toimintaympäristön olosuhteet ja osallisuuden mahdollisuudet. Neurokirjon henkilön toimintakykyä arvioitaessa on erityisesti tarkasteltava sosiaalisen ja psyykkisen toimintakyvyn osa-aluetta sekä ympäristöjen olosuhteita.

Materiaali

Tästä osiosta löydät sekä valmiita toimintakyvyn arvioinnin työkaluja että itse kehittelemiämme neurokirjon henkilön toimintakykyä kuvaavia keinoja. 

Jos löydät materiaalien joukosta työkalun / välineen, jonka haluat ottaa omaan käyttöösi, niin klikkaa sitä. Sivun yläosasta löytyy "lataa ↓ painike" – lataa työkalu/väline ja tallenna omalle koneellesi! Voit täyttää haluamaasi lomaketta sähköisesti tai vaihtoehtoisesti tulosta tyhjä lomake itsellesi ja täytä se käsin!

 

Päivittäisten toimintojen tukeminen

 

Kykyviisari®

Kykyviisari® on Työterveyslaitoksen kehittämä ja ylläpitämä kaikille työikäisille tarkoitettu maksuton työ- ja toimintakyvyn arviointimenetelmä. Menetelmän avulla voi selvittää omaa tilannetta, keskeisiä vahvuuksia ja kehittämiskohteita. Mikäli arviointi toistetaan, niin on mahdollista tarkastella työ- ja toimintakyvyssä tapahtuneita muutoksia. Kykyviisarin avulla tuotetaan toimintakykytietoa yksilö-, ryhmä ja organisaatiotasolla.

Tutustu Kykyviisariin® lisää!

Tutustu myös Kykyviisarin® selkokieli-versioon.

 

KESY, SYKE JA TOIVO -toimintamallit

(Suomen Vanhempainliitto ry)

KESY - keskustelu symbolein on pelimuotoon muokattu kommunikaatioväline, jonka kuvat ja tunnehymiöt on nopea napata käyttöön. Sijoittamalla kortteja alustalle, lapsi voi kertoa ja näyttää miten hänellä menee, riippumatta siitä millainen on hänen kykynsä sanallistaa asioita. Materiaali on suunnattu alakoululaisille, mutta sitä voi soveltaa eri ikäisille lapsille ja nuorille sopivaksi. Materiaali saatavana myös pohjoissaameksi.

SYKE - Syventävä keskustelu on kuvamateriaali kouluun, kotiin, oppilashuoltoon ja muihin tilanteisiin, joissa keskustellaan nuoren kanssa. SYKE sisältää nuoren arkeen liittyviä kuvakortteja, sanakortteja ja alustan. Sijoittamalla kortteja kolmiosaiselle alustalle nuori jäsentää elämäänsä ja kertoo kokemuksistaan, haasteistaan ja vahvuuksistaan itselleen sopivalla tavalla. Materiaali saatavana myös pohjoissaameksi.

TOIVO-toimintamalli on tarkoitettu keskusteluihin lapsen tai nuoren kanssa esimerkiksi koulussa, kotona ja opiskeluhuollossa. Osa materiaaleista sopii myös aikuisten välisiin keskusteluihin. TOIVO-työkalupakki sisältää tehtäväohjeet sekä tulostettavia sanakortteja ja kuvapohjia.

 

KESY-materiaalin ja -toimintamallin ovat tuottaneet Oppimis- ja ohjauskeskus Valterin Ruskeasuon yksikkö, Martinniemen koulu, Suomen Vanhempainliiton Epeli-hanke ja Oulun yliopisto.

SYKE- materiaalin tekijät: Oppimis- ja ohjauskeskus Valteri, Suomen Vanhempainliitto ja Oulun yliopisto, Sari Haapakangas, Anu Uusikylä, Mirjami Pesonen ja Mari Jokitalo-Trebs.

TOIVO-materiaalin tekijät: Sari Haapakangas (KT, erityiskasvatuksen asiantuntija) Suomen Vanhempainliitto ja Anu Uusikylä (KM, väitöskirjatutkija) Oulun yliopisto, Oulun kaupunki, Martinniemen koulu.