null Kysely kehittäjäasiakastoiminnan merkityksestä kehittäjäasiakkaille

Kysely kehittäjäasiakastoiminnan merkityksestä kehittäjäasiakkaille

Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus kirjoittaa artikkelia kehittäjäasiakastoiminnasta osana Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen "Vaikuttava rakenteellinen sosiaalityö tulevaisuudessa" -julkaisua (2022).

Artikkelimme käsittelee kehittäjäasiakastoiminnan merkitystä ja toiminnan vaikuttavuutta sekä kehittäjäasiakkaiden että palveluiden järjestäjän näkökulmasta. Artikkelin perustana on kysely kehittäjäasiakastoiminnassa mukana oleville henkilöille, joten jokainen vastaus ja näkökulma on artikkelimme kannalta tärkeä. Hyödynnämme saamiamme vastauksia myös muissa kehittäjäasiakastoimintaa käsittelevissä julkaisuissa.

Keräämme kehittäjäasiakkaiden kokemuksia webropol –kyselyllä, johon toivomme kehittäjäasiakkaidemme vastaavan 31.7.2021 mennessä. Kysely sisältää kahdeksan kysymystä. Kyselyyn pääsee vastaamaan tästä linkistä (siirryt toiseen palveluun).


Lisätietoja:

Projektipäällikkö Anni Partanen anni.partanen@poske.fi, p. 040 751 1121
Kehittäjä-sosiaalityöntekijä  Maija Hiltula maija.hiltula@poske.fi, p.040 668 6354