null Kotisairaala- pilotti Kolarissa

Kotisairaala- pilotti Kolarissa

Kolarin kotisairaalatoiminnan pilotointi käynnistyi helmikuussa 2024. Vasa2- hankkeen järjestämänä työpajoja on järjestetty 21.3. sekä 6.6.2024. Lisäksi on järjestetty kirjaamiseen liittyvää valmennusta. Asiakasesite on työstetty kotisairaalan asiakkaille.
Kotisairaalatoiminta Kolarissa alkoi sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämänä avoterveydenhuollon ja kotihoidon sairaanhoitopalveluna tiistaina 16.4.2024. Tavoitteena on kehittää kotisairaalatoimintaa yhteistyössä mm kotisairaalan, kotihoidon ja asumispalveluiden sekä ensihoidon kanssa. Vuodeosastotoiminta on Kolarissa ollut suljettuna loppuvuodesta 2023 asti. 


Kotisairaala tarjoaa sairaalatasoista hoitoa potilaan kotona ja asumisyksiköissä sekä kotisairaalan hoitotilassa. Kotisairaalan hoitotila sijaitsee Kolarin terveyskeskuksen vuodeosaston tiloissa. Tällä hetkellä kotisairaalassa hoidetaan infektiopotilaita ja haavanhoitoja sekä palliatiivisia asiakkaita. Kotisairaalassa tullaan hoitamaan myös saattohoitopotilaita sekä muita sairaanhoidollisia palvelua tarvitsevia potilaita kotisairaalatoiminnan kehittyessä. Kotisairaalahoitoa varten tarvitaan aina lääkärin lähete. Sairaanhoitajan tavoittaa jokaisena viikonpäivänä klo 7–21. Lääkärin kotikäynnit ja vastaanottokäynnit sovitaan erikseen.

Lisätietoja 

Jenny Järvinen
Erityisasiantuntija
jenny.jarvinen@lapha.fi