Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus

Davvi-Suoma sosiálasuorggi máhttinguovddáš

Tâʹvv-Lääʹddjânnam sosiaalsueʹrj siltteemkõõskõs

Tave-Suomâ sosiaalsyergi mättimkuávdáš

Etusivu - ekollega

Poimintoja tapahtumista

Pohjois-Pohjanmaan taloudellisen hyvinvoinnin teemaverkosto 11.12.

Tervetuloa kuulemaan ajankohtaisista taloudellisen hyvinvoinnin teemoista! Verkosto on tarkoitettu alueen kaikille aiheesta kiinnostuneille. Lisätietoa sekä verkoston liittymisohjeet löydät tästä linkistä: taloudellisen hyvinvoinnin verkosto

Posken kehittäjäasiakkaiden tapaamiset 13.12. ja 19.12.

Posken Lapin kehittäjäasiakkaat tapaavat seuraavan kerran keskiviikkona 13.12. ja Pohjois-Pohjanmaan kehittäjäasiakkaat tiistaina 19.12. Klikkaamalla paikkakuntien nimiä pääset tapahtumasivuille.

Ikäystävällinen Lappi hankkeen toimintamalli-info 14.12.

Infossa käydään lyhyesti läpi hankkeessa kehitettyjen kotona asumista tukevien toimintamallien pääpiirteet ja vastataan toimintamalleihin liittyviin kysymyksiin. Infot ovat suunnattu kaikille kiinnostuneille. Lue lisää ja liity linjoille: Ikälappi-infot

Kehittämiskuulumisia: Työttömien terveystarkastukset 11.12.

Tervetuloa kuulemaan, miten Tulevaisuuden sote-keskus Lapissa -hankkeessa on kehitetty työttömien terveystarkastuksia osana Työttömien työ- ja toimintakyvyn tuen palveluita. Lue lisää: työttömien terveystarkastukset

Autettavan asiakkaan hands-on työpajat jatkuvat 12.12.

Kotona asumista tukevien palveluiden työntekijöille suunnattu työpaja jatkuu Kemissä. Työpajan tavoite on tietoisuuden ja taidon lisääminen suun ja hampaiden hoidon tärkeydestä ja hoitamattomuuden vaikutuksista. Lue lisää: STH hands-on

Aamupaloja sosiaalityöstä -webinaari 14.12. + marraskuun webinaarin tallenne

Vuoden viimeiset Aamupalat tarjoillaan joulukuun puolivälissä, tuolloin aiheena on sosiaalinen luototus ja alustajana Helsingin kaupungin Anna-Mari Niiranen. Lue lisää tästä linkistä: Aamupalat joulukuu. Marraskuun tallennetta voit katsoa tämän linkin kautta: tallenne marraskuu

Poimintoja uutisista

Posken kehittäjäasiakasverkosto kokoontui yhteen

Lapin ja Pohjois-Pohjanmaan kehittäjäasiakasverkostot kokoontuivat 24.11. yhteiseen etäkokoukseen. Yhteistyössä niputettiin vuotta 2023 ja suunnattiin toiminnan keulaan kohti vuotta 2024. Lue lisää kehittäjäasiakastoiminnan tulevista käänteistä: kehittäjäasiakasverkosto

HYTETU-aamukahvit jatkuvat vuonna 2024

Hytetu-aamukahveilla tarkastellaan alueellista, kuntatason, järjestöjen ja muiden sidosryhmien hyvinvoinnin, terveyden ja turvallisuuden edistämistä. Lue lisää: hytetu-aamukahvit

VASA 2 -hankkeen mielenterveys- ja päihdepalveluiden kehittämisen marraskuu

Mielenterveys- ja päihdepalveluiden kehittäminen oli hienosti esillä marraskuussa, jolloin asiantuntijamme olivat mukana Mielenterveystori-tapahtumissa Kemissä ja Rovaniemellä sekä Lapin alueen päihde- ja mielenterveysalan järjestöjä ja toimijoita esittelevissä tapahtumissa. Klikkaa tapahtumia lukeaksesi lisää.

Tutustu hankkeen tuloksiin

Hankkeen tulossivusto on auennut eKollegassa, ja pääset tutustumaan siihen tästä linkistä: Tulevaisuuden sote-keskus tulokset. Lisäksi hankkeen tuloksista on julkaistu digitaalinen esite, jota pääset lukemaan tästä linkistä: tulosesite (linkki aukeaa uuteen välilehteen)

Uutta koulutusmateriaalia: Webinaaritallenne autettavan asiakkaan suun hoidosta

Tallenne on osa hankkeen valmennuskokonaisuutta, jossa haluttiin kehittää ja edistää kotihoidon ja autettavien asiakkaiden suun hoidon tuen tarpeen tunnistamista. Lue lisää ja katso tallenne: STH webinaaritallenne

Saamenuorten työpajat järjestettiin 22.-24.11.2023

VASA 2 -hanke ja Tulevaisuuden sote-keskus –hanke järjestivät yhteistyössä Saamelaiskäräjien nuorisoneuvoston ja saamelainen psykososiaalisen tuen yksikkö Uvjj - Uvjâ – Uvjan kanssa työpajoja yläasteikäisille saamelaisnuorille. Lue lisää: saamenuoret

Virtuaalisen sosiaali- ja terveyspalvelun ammattilaispalveluun, eKollegaan, voit kirjautua joko käyttäjätunnus-salasanalla tai toimikortilla. Käyttäjätunnukset ja niihin liittyvät käyttöoikeudet saat Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskuksesta Virtu-tuesta.

Kirjaudu sisään eKollegaan

Kirjaudu Ekollegaan

Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus

Olemme Pohjois-Suomen alueella toimiva sosiaalialan kehittämisorganisaatio. Teemme kehittämistä yhdessä kuntien, oppilaitosten, järjestöjen sekä palveluiden käyttäjien kanssa. Toimintamme pohjautuu sosiaalialan osaamiskeskuksia koskevaan lakiin ja asetukseen. Poske on aloittanut toimintansa 2001 ja vuosien varrella toiminnan painopisteiksi ovat muotoutuneet erityisesti sosiaalityön, sosiaalialan konsultaation ja teknologian kehittäminen sekä hyvinvointistrateginen työ ja arviointi. Lisäksi Posken valtakunnallinen eritystehtävä on saamenkielisten ja –kulttuuriin pohjautuvien palveluiden kehittäminen yhteistyössä eri toimijoiden kanssa.

Posken hankkeet

HOP – hyvinvointia, osallisuutta ja pärjäämistä

Hankkeessa kehitetään, testataan ja pilotoidaan työmenetelmiä ja välineitä haastavassa tilanteessä elävien hyvinvoinnin, osallisuuden sekä taloudellisen tilanteen parantamiseksi. Hanke tuottaa tietoa ja lisää ymmärrystä taloudellisesta huono-osaisuudesta sekä tutkii ja kehittää yhteistyössä työmenetelmiä ja -välineitä. Lisäksi toteutetaan kehittäjäasiakasvalmennusta raha-asioiden haasteita kohdanneille henkilöille.

Lue lisää hankkeesta

Ikäystävällinen Lappi

Hankkeessa keskitytään mm. palveluohjauksen ja -tarpeen arvioinnin yhtenäistämisprosessiin, edistetään palveluohjauksen ja -arviointiyksiköiden perustamista, edesautetaan erilaisten kotona asumista tukevien teknologisten palvelujen ja välineiden käyttöönottoa sekä suunnitellaan tulevalle hyvinvointialueelle teknologisten sovellusten käsikirja.

Lue lisää hankkeesta

Kansa-koulu 5

Hankkeen tavoitteena on edistää sosiaalihuollon kirjaamisen kehittämisrakenteiden muodostumista yhteistyössä kansallisten toimijoiden ja hyvinvointialueiden kanssa. Hankkeen toiminta jakautuu kahteen työpakettiin ja toteutuu yhteiskehittämisen keinoin sekä kansallisella, alueellisella että paikallisella hyvinvointialuetasolla.

Lue lisää hankkeesta

Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -hanke

Hankkeen tavoitteena on turvata asiakkaalle sosiaali- ja terveyskeskuksessa palvelut yhteensovitettuna. Hoidon ja palvelun piiriin pääsee tarpeen edellyttämässä ajassa monikanavaisesti. Sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstö on osaavaa, sitoutunutta ja osaamista hyödynnetään laajasti.

Lue lisää hankkeesta

VASA2 – Vahva sote Lapin hyvinvointialueelle

Hankkeen tavoitteena on pitkävaikutteinen kehittäminen, jonka avulla vastataan koronapandemian aiheuttamiin haasteisiin. Kehitämme Lapin hyvinvointialueen sote-palvelujen saatavuutta ja hoitoon pääsyä. Hankkeen toimenpiteistä hyötyvät lappilaiset palveluiden käyttäjät.  

Lue lisää hankkeesta