Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus

Davvi-Suoma sosiálasuorggi máhttinguovddáš

Tâʹvv-Lääʹddjânnam sosiaalsueʹrj siltteemkõõskõs

Tave-Suomâ sosiaalsyergi mättimkuávdáš

Etusivu - ekollega

Tule mukaan THL:n työikäisten asiakassuunnitelmapilotin valmennuspäivään 16.3.2021

Valmennuspäivä on tarkoitettu sosiaalihuollon kehittämisohjelman työikäisten asiakassuunnitelman (TASSU) pilotoinnissa mukana oleville alueille ja kunnille. Myös muut asiasta kiinnostuneet ovat tervetulleita mukaan. Lue lisää ja ilmoittaudu 9.3. mennessä.

Sosiaali- ja terveysalan monialaiset osaamistarpeet Lapissa –selvitys on julkaistu

Selvitys on tehty osana Monialaista ja –tieteistä osaamista sosiaali- ja terveysalan ammattilaisille (MoniSoTe) –hanketta (ESR). Selvitys nostaa esiin sosiaali- ja terveydenhuollon monialaisia osaamisen tarpeita Lapissa. Selvityksessä keskitytään tarkastelemaan osaamisalueita, jotka näyttäytyvät sosiaali- ja terveysaloille yhteisinä, nyt ja tulevaisuudessa tarvittavina osaamisen alueina. Lue julkaisu täältä

 

Sote-uudistus

Lue uutiskirje

Sote-uudistuksen ensimmäinen uutiskirje on julkaistu. Lue alla olevan linkin kautta hankkeiden ajankohtaiset kuulumiset ja tilaa seuraava uutiskirje sähköpostiisi liittymällä postituslistalle.
Lue tai tilaa uutiskirje

Virtuaalisen sosiaali- ja terveyspalvelun ammattilaispalveluun, eKollegaan, voit kirjautua joko käyttäjätunnus-salasanalla tai toimikortilla. Käyttäjätunnukset ja niihin liittyvät käyttöoikeudet saat Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskuksesta Virtu-tuesta.

Kirjaudu sisään eKollegaan

Kirjaudu Ekollegaan

Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus

Olemme Pohjois-Suomen alueella toimiva sosiaalialan kehittämisorganisaatio. Teemme kehittämistä yhdessä kuntien, oppilaitosten, järjestöjen sekä palveluiden käyttäjien kanssa. Toimintamme pohjautuu sosiaalialan osaamiskeskuksia koskevaan lakiin ja asetukseen. Poske on aloittanut toimintansa 2001 ja vuosien varrella toiminnan painopisteiksi ovat muotoutuneet erityisesti sosiaalityön, sosiaalialan konsultaation ja teknologian kehittäminen sekä hyvinvointistrateginen työ ja arviointi. Lisäksi Posken valtakunnallinen eritystehtävä on saamenkielisten ja –kulttuuriin pohjautuvien palveluiden kehittäminen yhteistyössä eri toimijoiden kanssa.

Posken hankkeet

Digisosiaalipalvelut -hanke

Hankkeen tavoitteena on tukea sosiaalipalveluiden käyttäjien ja palveluiden tarpeessa olevien asiakasosallisuutta digipalveluissa.

Lue lisää

Kansa-koulu III

Hankkeen tavoitteena sosiaalialan kirjaamisosaamisen vahvistaminen digitaalisesti.

Lue lisää

Monialainen lastensuojelun kehittäminen Pohjois-Suomessa

Hankkeen avulla varmistetaan lastensuojelun asiakkaana olevien lasten ja nuorten oikeus laadukkaaseen koulutukseen sekä yksilölliseen tukeen ja hoitoon.

Lue lisää

MoniSoTe -hanke

Hankkeessa selvitetään sosiaali- ja terveydenhuollon tulevaisuuden osaamistarpeet sekä toteutetaan monialainen ja -tieteinen koulutuskokonaisuus sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisille.

Lue lisää

Rakenteellinen sosiaalityö -hanke

Hankkeen tavoitteena on vahvistaa rakenteellista sosiaalityötä Lapissa, kehittää asiakkaiden kokonaisvaltaista palveluprosessia sekä matalan kynnyksen palveluita tiiviissä yhteistyössä julkisen sosiaali- ja terveydenhuollon sekä muiden viranomaisten ja järjestöjen kanssa.

Lue lisää

Recovery -hanke

Hankkeessa kehitetään recovery- eli toipumisorientaatioon perustuvia ratkaisuja mielenterveyspalveluihin.

Lue lisää

Sote rakenneuudistus -hanke

Lapin sote -rakenneuudistusta tukevan alueellisen valmistelun hankkeessa valmistaudutaan sote -maakunnan muodostamiseen osana valtakunnallista sote -uudistusta.

Lue lisää

Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -hanke

Hankkeen tavoitteena on turvata asiakkaalle sosiaali- ja terveyskeskuksessa palvelut yhteensovitettuna. Hoidon ja palvelun piiriin pääsee tarpeen edellyttämässä ajassa monikanavaisesti. Sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstö on osaavaa, sitoutunutta ja osaamista hyödynnetään laajasti.

Lue lisää