Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus

Davvi-Suoma sosiálasuorggi máhttinguovddáš

Tâʹvv-Lääʹddjânnam sosiaalsueʹrj siltteemkõõskõs

Tave-Suomâ sosiaalsyergi mättimkuávdáš

Etusivu - ekollega

Poimintoja tapahtumista

Ilmoittaudu Lapin Mielenterveys- ja riippuvuuspäiville 15.2. mennessä

Kaksipäiväisen tapahtuman tavoitteena on tuoda esiin näkökulmia lasten ja nuorten mielenterveyden haasteisiin ja löytää keinoja niihin vastaamiseen. Lue lisää tästä linkistä.

Aamupaloja sosiaalityöstä -webinaarisarja jatkuu 16.2.

Sosiaalihuollon asiantuntijat kokoontuvat linjoille 16.2. klo 8.15 teemanaan "Köyhät lapsiperheet - ylisukupolvisuus". Tervetuloa mukaan! Lue lisää tästä linkistä. Voit myös kerrata tammikuun webinaarin tunnelmia tästä linkistä 7.2. saakka.

Lapin kehittäjäasiakasverkosto kokoontuu 21.2.

Tapaaminen toteutetaan hybridimallilla. Paikan päällä Rovaniemellä osallistuvia pyydetään ilmoittautumaan mukaan 13.2. mennessä. Lue lisää tästä linkistä.

Perheiden palveluiden verkosto kokoontuu 14.2.

Verkosto kokoontuu vuoden ensimmäiseen tapaamiseensa. Aiheena on järjestöjen palveluiden kuvaaminen perhekeskusverkostossa. Lue lisää tästä linkistä.

Nuorten ohjatun mielenterveystyön omahoidon koulutus, ilmoittaudu 10.3. mennessä

Maksuton verkkokoulutus on suunnattu kouluterveydenhoitajille, kuraattoreille ja koulupsykologeille. Lue lisää ja ilmoittaudu mukaan tästä linkistä.

Lapin lastensuojelun monialaisen asiantuntijatyöryhmän info- ja koulutustilaisuudet 1.3. ja 15.3.

Tule kuulemaan Lapin lastensuojelun monialaisen asiantuntijatyöryhmän toiminnasta, roolista sekä monialaiseen yhteistyöhön ja asiantuntijaryhmään liittyvästä juridiikasta lastensuojelun lakimies, OTK Kati Saastamoisen johdolla. Lue lisää tästä linkistä.

Poimintoja uutisista

Sosiaalialan toimijoiden yhteinen kannanotto sosiaalihuollon kehittämisen, tutkimuksen ja koulutuksen puolesta

Huoltaja-säätiön, sosiaalialan osaamiskeskusten sekä valtakunnallisen sosiaalityön yliopistoverkosto Sosnetin kannanotto on luettavissa kokonaisuudessaan tästä linkistä.

Hae aluekoordinaattoriksi VASA2-hankkeen investointi 2 -osioon

Investointi 2 eli ennaltaehkäisemisen vahvistamisen ja ongelmien varhaisen tunnistamisen osio etsii Arkeen Voimaa -toimintamallin aluekoordinaattoria sekä kahta hyvinvointilähetetoiminnan aluekoordinaattoria. Lue lisää ja hae tehtäviin tästä linkistä.

VASA-hankkeen linkkihenkilökoulutus: ilmoittaudu mukaan

VASA2-hankkeen Investointi 2 -osio järjestää viiden opintopisteen laajuisen linkkihenkilökoulutuksen 24.3.2023 alkaen. Lue lisää tästä linkistä.

Haemme projektipäällikköä kehittämään Päivystysapu 116117 -palvelua Lappiin

Uusi projektipäällikkö suunnittelee, organisoi ja koordinoi Päivystysapu 116117 -palvelun käyttöönottoa yhteistyössä muiden Lapin alueen toimijoiden kanssa. Lue lisää tehtävästä ja etene Kuntarekryn hakuilmoitukseen tästä linkistä.

Tilaa uutiskirje uuteen lapha.fi-sähköpostiisi

Tulevaisuuden sote-keskus -hankkeen tammikuun uutiskirje on julkaistu! Sote-ammattilainen, olethan muistanut tilata uutiskirjeen uuteen sähköpostiosoitteeseesi? Lue lisää ja tilaa uutiskirje tästä linkistä.

RAI-osaaminen vahvistuu Lapissa

RAI-osaajien verkosto kokoontui ensimmäisen kerran vuonna 2023 tammikuun viimeisenä päivänä, ja seuraava verkoston tapaaminen on helmikuun lopussa. Lue lisää verkoston toiminnasta tästä linkistä.

Virtuaalisen sosiaali- ja terveyspalvelun ammattilaispalveluun, eKollegaan, voit kirjautua joko käyttäjätunnus-salasanalla tai toimikortilla. Käyttäjätunnukset ja niihin liittyvät käyttöoikeudet saat Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskuksesta Virtu-tuesta.

Kirjaudu sisään eKollegaan

Kirjaudu Ekollegaan

Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus

Olemme Pohjois-Suomen alueella toimiva sosiaalialan kehittämisorganisaatio. Teemme kehittämistä yhdessä kuntien, oppilaitosten, järjestöjen sekä palveluiden käyttäjien kanssa. Toimintamme pohjautuu sosiaalialan osaamiskeskuksia koskevaan lakiin ja asetukseen. Poske on aloittanut toimintansa 2001 ja vuosien varrella toiminnan painopisteiksi ovat muotoutuneet erityisesti sosiaalityön, sosiaalialan konsultaation ja teknologian kehittäminen sekä hyvinvointistrateginen työ ja arviointi. Lisäksi Posken valtakunnallinen eritystehtävä on saamenkielisten ja –kulttuuriin pohjautuvien palveluiden kehittäminen yhteistyössä eri toimijoiden kanssa.

Posken hankkeet

Ikäystävällinen Lappi

Hankkeessa keskitytään mm. palveluohjauksen ja -tarpeen arvioinnin yhtenäistämisprosessiin, edistetään palveluohjauksen ja -arviointiyksiköiden perustamista, edesautetaan erilaisten kotona asumista tukevien teknologisten palvelujen ja välineiden käyttöönottoa sekä suunnitellaan tulevalle hyvinvointialueelle teknologisten sovellusten käsikirja.

Lue lisää hankkeesta

Kansa-koulu 5.0

Hankkeen tavoitteena on edistää sosiaalihuollon kirjaamisen kehittämisrakenteiden muodostumista yhteistyössä kansallisten toimijoiden ja hyvinvointialueiden kanssa. Hankkeen toiminta jakautuu kahteen työpakettiin ja toteutuu yhteiskehittämisen keinoin sekä kansallisella, alueellisella että paikallisella hyvinvointialuetasolla.

Lue lisää hankkeesta

Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -hanke

Hankkeen tavoitteena on turvata asiakkaalle sosiaali- ja terveyskeskuksessa palvelut yhteensovitettuna. Hoidon ja palvelun piiriin pääsee tarpeen edellyttämässä ajassa monikanavaisesti. Sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstö on osaavaa, sitoutunutta ja osaamista hyödynnetään laajasti.

Lue lisää hankkeesta

VASA – Vahva sote Lapin hyvinvointialueelle

Hankkeen tavoitteena on pitkävaikutteinen kehittäminen, jonka avulla vastataan myös covid-19-pandemian aiheuttamiin palvelutarpeisiin. Lapissa hankkeen tulokset näkyvät erityisesti heikossa ja haavoittuvassa asemassa olevien asiakkaiden palveluiden kehittämisen kokonaissuunnitelmana sekä digitaalisten toimintamallien käytön laajentumisena sote-palveluissa.

Lue lisää hankkeesta

Vähähiiliset sähköiset sote-palvelut Lapissa (2021–2023)

Hankkeessa lisätään asiakkaiden tietoisuutta sähköisten sosiaali- ja terveyspalveluiden kasvihuonekaasupäästöistä ja kannustetaan valitsemaan vähähiilisiä vaihtoehtoja. Lisäksi tuetaan sosiaali- ja terveyspalveluiden tuottajia vähähiilisten palveluvaihtoehtojen lisäämisessä, jotta tuotteet vastaavat sote-palvelujen käyttäjien tarpeisiin.

Lue lisää hankkeesta