Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus

Davvi-Suoma sosiálasuorggi máhttinguovddáš

Tâʹvv-Lääʹddjânnam sosiaalsueʹrj siltteemkõõskõs

Tave-Suomâ sosiaalsyergi mättimkuávdáš

Etusivu - ekollega

Poimintoja tapahtumista
 

Hae mukaan Lapset puheeksi -koulutuksiin!

Järjestämme Lapset Puheeksi -koulutuskokonaisuuden, joka koostuu Lapset puheeksi -menetelmäkoulutuksesta ja Lapset puheeksi -kouluttajakoulutuksesta. Koulutuskokonaisuus alkaa 31.8.2021. Lue koulutuksista lisää.

Sosiaalityön ajankohtaisfoorumi 14.10.2021

Foorumi pidetään Lapin yliopistolla. Päivän aiheet keskittyvät rakenteellisen sosiaalityön eri näkökulmiin. Lisätietoja pian.

Kirjaamisen ja tilastoinnin info 26.8.

Terveydenhuollon kirjaamisen ja tilastoinnin ensimmäinen info järjestetään 26.8. klo 13.00. Lue tilasuudesta lisää ja ilmoittaudu mukaan

Syksyn sote-seminaari 1.10.

Ensi syksyn sote-seminaarin ajankohtaa on jouduttu siirtämään päällekkäisyyksien vuoksi. Uusi seminaaripäivä on 1.10.

Poimintoja uutisista

Kerro, miten sinä toteutat rakenteellista sosiaalityötä!

Jyväskylän Yliopiston MoRa -hankkeen valtakunnallinen kysely sosiaalityöntekijöille ja johtaville sosiaalityöntekijöille. Lue lisää kyselystä.

Kehittäjäasiakas-valmennusta pidettiin onnistuneena

Valmennus järjestettiin ensimmäistä kertaa kokonaan etäyhteyksillä ja siihen osallistui noin 40 kehittäjäasiakastoiminnasta kiinnostunutta. Lue lisää palautteesta.

Sote-uudistus

Tekoäly työntekijöiden tueksi neuvontaan ja ohjaukseen

Hankkeissa pilotoidaan tekoälypohjaista virtuaaliassistenttia. Pilotointi toteutetaan Rovaniemen ja Sallan lasten, nuorten ja perheiden palveluissa.  Lue lisää pilotoinnista

Kirjaamisen ja tilastoinnin nykytilan kartoitus

Kartoituksen avulla saatiin kiteytettyä perusterveydenhuollon kirjaamisen ja tilastoinnin yhtenäistämistyön pääkohdat Lapissa. Lue lisää kartoituksesta

Virtuaalisen sosiaali- ja terveyspalvelun ammattilaispalveluun, eKollegaan, voit kirjautua joko käyttäjätunnus-salasanalla tai toimikortilla. Käyttäjätunnukset ja niihin liittyvät käyttöoikeudet saat Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskuksesta Virtu-tuesta.

Kirjaudu sisään eKollegaan

Kirjaudu Ekollegaan

Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus

Olemme Pohjois-Suomen alueella toimiva sosiaalialan kehittämisorganisaatio. Teemme kehittämistä yhdessä kuntien, oppilaitosten, järjestöjen sekä palveluiden käyttäjien kanssa. Toimintamme pohjautuu sosiaalialan osaamiskeskuksia koskevaan lakiin ja asetukseen. Poske on aloittanut toimintansa 2001 ja vuosien varrella toiminnan painopisteiksi ovat muotoutuneet erityisesti sosiaalityön, sosiaalialan konsultaation ja teknologian kehittäminen sekä hyvinvointistrateginen työ ja arviointi. Lisäksi Posken valtakunnallinen eritystehtävä on saamenkielisten ja –kulttuuriin pohjautuvien palveluiden kehittäminen yhteistyössä eri toimijoiden kanssa.

Posken hankkeet

Digisosiaalipalvelut -hanke

Hankkeen tavoitteena on tukea sosiaalipalveluiden käyttäjien ja palveluiden tarpeessa olevien asiakasosallisuutta digipalveluissa.

Lue lisää hankkeesta

Kansa-koulu III

Hankkeen tavoitteena sosiaalialan kirjaamisosaamisen vahvistaminen digitaalisesti.

Lue lisää hankkeesta

MoniSoTe -hanke

Hankkeessa selvitetään sosiaali- ja terveydenhuollon tulevaisuuden osaamistarpeet sekä toteutetaan monialainen ja -tieteinen koulutuskokonaisuus sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisille.

Lue lisää hankkeesta

Pohjoinen lastensuojelu 20-22

Hankkeen avulla varmistetaan lastensuojelun asiakkaana olevien lasten ja nuorten oikeus laadukkaaseen koulutukseen sekä yksilölliseen tukeen ja hoitoon.

Lue lisää hankkeesta

Rakenteellinen sosiaalityö -hanke

Hankkeen tavoitteena on vahvistaa rakenteellista sosiaalityötä Lapissa, kehittää asiakkaiden kokonaisvaltaista palveluprosessia sekä matalan kynnyksen palveluita tiiviissä yhteistyössä julkisen sosiaali- ja terveydenhuollon sekä muiden viranomaisten ja järjestöjen kanssa.

Lue lisää hankkeesta

Recovery -hanke

Hankkeessa kehitetään recovery- eli toipumisorientaatioon perustuvia ratkaisuja mielenterveyspalveluihin.

Lue lisää hankkeesta

Sote rakenneuudistus -hanke

Lapin sote -rakenneuudistusta tukevan alueellisen valmistelun hankkeessa valmistaudutaan sote -maakunnan muodostamiseen osana valtakunnallista sote -uudistusta.

Lue lisää hankkeesta

Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -hanke

Hankkeen tavoitteena on turvata asiakkaalle sosiaali- ja terveyskeskuksessa palvelut yhteensovitettuna. Hoidon ja palvelun piiriin pääsee tarpeen edellyttämässä ajassa monikanavaisesti. Sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstö on osaavaa, sitoutunutta ja osaamista hyödynnetään laajasti.

Lue lisää hankkeesta