Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus

Davvi-Suoma sosiálasuorggi máhttinguovddáš

Tâʹvv-Lääʹddjânnam sosiaalsueʹrj siltteemkõõskõs

Tave-Suomâ sosiaalsyergi mättimkuávdáš

Etusivu - ekollega

Aikuissosiaalityön päivät 26.-27.1.2022

Koronatilanteen vuoksi valtakunnalliset aikuissosiaalityön päivät tammikuulta 2021 siirrettiin vuodelle 2022.  Seuraavien päivien ajankohta on 26.-27.1.2022 (Oulu) ja ohjelman suunnittelu on käynnistetty.  

Nepsy-webinaari 20.1.2021

Ohjelmassa Asko Niemelän puheenvuoro käytöksen haasteista sosioemotionaalisen kehityksen ja kompetenssin näkökulmasta sekä Pauliina Juntusen puheenvuoro syömiseen liittyvistä kysymyksistä.

Sote-uudistus

Asiantuntijakilpailutus

Lapin sote-uudistus -hankkeet pyytävät 15.2.2021 mennessä tarjouksia asiantuntijapalveluista sote-uudistus -hankkeiden keskeisten tavoitteiden tukemiseksi.
Lue lisää kilpailutuksesta

Sote-rakenneuudistusta tukevan hankkeen uutena hankejohtajana aloittaa YTM Mirva Salmela 1.2.2021 alkaen.

Etsimme Digisosiaalipalvelut -hankkeelle arvioinnin tekijää

Tarjouspyyntö: Digisosiaalipalvelut asiakkaan osallisuuden lisääjänä -hanketta koskevasta arvioinnista. Tarjouksen pyytäjä: Kolpeneen palvelukeskuksen ky/Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus. Tarjouspyyntö julkaistu: 10.12.2020 Lue lisää arviointipyynnöstä

 

Virtuaalisen sosiaali- ja terveyspalvelun ammattilaispalveluun, eKollegaan, voit kirjautua joko käyttäjätunnus-salasanalla tai toimikortilla. Käyttäjätunnukset ja niihin liittyvät käyttöoikeudet saat Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskuksesta Virtu-tuesta.

Kirjaudu sisään eKollegaan

Kirjaudu Ekollegaan

Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus

Olemme Pohjois-Suomen alueella toimiva sosiaalialan kehittämisorganisaatio. Teemme kehittämistä yhdessä kuntien, oppilaitosten, järjestöjen sekä palveluiden käyttäjien kanssa. Toimintamme pohjautuu sosiaalialan osaamiskeskuksia koskevaan lakiin ja asetukseen. Poske on aloittanut toimintansa 2001 ja vuosien varrella toiminnan painopisteiksi ovat muotoutuneet erityisesti sosiaalityön, sosiaalialan konsultaation ja teknologian kehittäminen sekä hyvinvointistrateginen työ ja arviointi. Lisäksi Posken valtakunnallinen eritystehtävä on saamenkielisten ja –kulttuuriin pohjautuvien palveluiden kehittäminen yhteistyössä eri toimijoiden kanssa.

Posken hankkeet

Digisosiaalipalvelut -hanke

Hankkeen tavoitteena on tukea sosiaalipalveluiden käyttäjien ja palveluiden tarpeessa olevien asiakasosallisuutta digipalveluissa.

Lue lisää

Kansa-koulu III

Hankkeen tavoitteena sosiaalialan kirjaamisosaamisen vahvistaminen digitaalisesti.

Lue lisää

MoniSoTe -hanke

Hankkeessa selvitetään sosiaali- ja terveydenhuollon tulevaisuuden osaamistarpeet sekä toteutetaan monialainen ja -tieteinen koulutuskokonaisuus sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisille.

Lue lisää

Rakenteellinen sosiaalityö -hanke

Hankkeen tavoitteena on vahvistaa rakenteellista sosiaalityötä Lapissa, kehittää asiakkaiden kokonaisvaltaista palveluprosessia sekä matalan kynnyksen palveluita tiiviissä yhteistyössä julkisen sosiaali- ja terveydenhuollon sekä muiden viranomaisten ja järjestöjen kanssa.

Lue lisää

Recovery -hanke

Hankkeessa kehitetään recovery- eli toipumisorientaatioon perustuvia ratkaisuja mielenterveyspalveluihin.

Lue lisää

Sote rakenneuudistus -hanke

Lapin sote -rakenneuudistusta tukevan alueellisen valmistelun hankkeessa valmistaudutaan sote -maakunnan muodostamiseen osana valtakunnallista sote -uudistusta.

Lue lisää

Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -hanke

Hankkeen tavoitteena on turvata asiakkaalle sosiaali- ja terveyskeskuksessa palvelut yhteensovitettuna. Hoidon ja palvelun piiriin pääsee tarpeen edellyttämässä ajassa monikanavaisesti. Sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstö on osaavaa, sitoutunutta ja osaamista hyödynnetään laajasti.

Lue lisää