null Kansa-koulu 6-hanke käynnistyi

Kansa-koulu 6-hanke käynnistyi

1.5.2024 käynnistyi jo järjestyksessään kuudes Kansa-koulu-hanke, jonka tavoitteena on edistää sosiaalihuollon kirjaamiskäytäntöjen kehittämistä kansallisesti. Hanke jatkuu 31.12.2024 asti. 


Hankkeen toiminta jakautuu kahteen työpakettiin:
1.    Sosiaalihuollon kirjaamisen peruskurssi ja
2.    Toimintamallit ja materiaalit.


Kuudennen Kansa-koulu-hankkeen päätehtävä on viimeistellä edellisessä hankkeessa aloitettu kirjaamisen peruspaketin kehittämistyö, eli toteuttaa ja pilotoida sosiaalihuollon kirjaamisen peruskurssi sähköisessä koulutusympäristössä. Peruskurssi kohdentuu kaikille sosiaalihuollon asiakastietoa kirjaaville työntekijöille ja opiskelijoille.


Kansa-koulu-hankkeissa on vuodesta 2015 lähtien koottu ja laadittu runsas ja moninainen materiaalikokonaisuus kirjaamisen kehittämisen tueksi. Kansa-koulu 6 -hanke pyrkii turvaamaan tämän materiaalin jatkohyödyntämisen osana kansallista kirjaamisen tukea.

Kansa-koulu 6 -hankkeen hankesuunnitelma ei sisällä kirjaamisasiantuntijavalmennusten järjestämistä.


Hanketta toteuttavat yhteistyössä sosiaalialan osaamiskeskuksista ISO, Pikassos ja Socca. Hanketta hallinnoi Vasso, joka vastaa hankkeen kokonaisuuden johtamisesta sekä viestinnällisestä tuesta. Hankkeen kokonaisbudjetti on 145 000 € ja toiminta-aika 1.5.-31.12.2024.

Lisätietoja: Kirjaamisfoorumilta (avautuu uuteen välilehteen)


Marianna Heikkilä
Hankejohtaja
p. 050 543 7755
ma­rian­na.heik­ki­la [a] varha.fi