Terveyden edistäminen - ekollega

hankkeen logot       Terveyden edistäminen

Elintapoihin puuttuminen vaikuttaa suoraan kansantauteihin

Lapissa sairastetaan paljon, neljänneksi eniten koko maassa. Kansantaudit ovat valtakunnallisesti suurin syy sairastamiseen. Kansantautien takia ihmisten elämänlaatu huononee, työkyvyttömyys lisääntyy ja ihmiset kuolevat. Tämä taas rasittaa terveydenhuoltoa ja kansantaloutta.

Kansantautien syyt ovat riskitekijöitä, joihin varhainen puuttuminen vaikuttaa. Esimerkiksi epäterveellinen ruokavalio, vähäinen liikunta, liian lyhyt yöuni, tupakointi, suuri alkoholin käyttö ja ylipaino lisäävät riskiä sairastua kansantauteihin. Elintapainterventiot ovat toimenpiteitä, joilla halutaan vaikuttaa ihmisen tai ryhmän terveyteen. Tavoite on lisätä ihmisten terveyttä ja hyvinvointia. Terveelliset elintapamuutokset auttavat eniten ihmisiä, joilla on suuri riski sairastua kansantauteihin sekä heitä, jotka ovat jo sairastuneet.

Tulevaisuuden sote-keskus –hanke vahvistaa ennaltaehkäisevää työtä sosiaali- ja terveyskeskuksissa. Sosiaali- ja terveydenhuolto, kunnat ja järjestöt tekevät töitä yhdessä, jotta tehokkaat ja laadukkaat elintapainterventiot saadaan käyttöön Lapin hyvinvointialueella. Tavoite on parantaa kansantautien ehkäisyä, hoitoa ja hoidon vaikuttavuutta.


 

Kyselyt Lapin sote-keskusten sekä kuntien ja järjestöjen tekemistä elintapainterventioista 

Kysyimme keväällä 2022 Lapin kuntien sote-keskuksilta, hyvinvointikoordinaattoreilta ja järjestöyhdyshenkilöiltä, mitä kansantautien ehkäisyyn tarkoitettuja elintapainterventioita eli hyväksi koettuja menetelmiä ja toimintamalleja heillä on käytössä. Kyselyjen vastaukset antavat taustatietoa alueen elintapainterventioiden käyttöönotossa, kehittämisessä ja laajentamisessa Lapin sote-keskuksiin.


 

Nuorten maksuttoman ehkäisyn kokeilu

Valtakunnallinen maksuttoman ehkäisyn kokeilu toteutetaan osana Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -ohjelmaa. Kokeilu on suunnattu alle 25-vuotiaille ja sen avulla hyvinvointialueilla on mahdollisuus kehittää ja yhtenäistää nuorille suunnattuja seksuaaliterveyspalveluja. Kokeilua pilotoidaan Lapissa kuntiin, joissa maksuttoman ehkäisyn palvelua ei ole vielä laajasti aloitettu tai joissa on merkittäviä kehitystarpeita. Mukana on viisi pilottikuntaa: Enontekiö, Kemi, Kemijärvi, Sodankylä ja Tornio. Pilottikunnat ovat nimenneet kunnastaan yhteyshenkilöt, joista on muodostettu alueellinen kehittäjäverkosto. Verkoston tavoite on hankkeen tukemana yhtenäistää ja kehittää nuorten ehkäisypalveluita valtakunnallisen kokeilun tavoitteiden mukaisesti. Yhteyshenkilöiden kehittäjäverkoston työtä tukee alueellinen, monialainen asiantuntijaverkosto.

Maksuton ehkäisy 2022-2023 -kokeilun mainosbanneri, jonka kuvassa nuori on hypännyt toisen reppuselkään. #soteuudistus #tulevaisuudensote

Pilotissa kehitettävät laajat ehkäisypalvelut sisältävät:

  • raskauden ja seksitautien ehkäisyn sekä
  • seksuaali- ja lisääntymisterveyden neuvonnan ja seksuaalikasvatuksen.

Pilotissa tarjottaviin ehkäisyvaihtoehtoihin kuuluvat kaikki raskauden ja seksitautien ehkäisymenetelmät: pillerit, kapselit, renkaat, laastarit, kierukat, kondomit ja suuseksisuojat. Henkilöstön osaamista vahvistetaan koulutuksilla. Tavoite on, että ehkäisypalvelut ovat tasa-arvoisia, yhdenmukaisia, potilasturvallisia, laadukkaita ja maksuttomia. Ehkäisypalveluihin on helppo löytää, tulla ja olla. Pilottikuntien nuoret osallistuvat ehkäisypalveluiden toimintamallin kehittämiseen. Alueellinen toimintamalli kuvataan Innokylään (linkki aukeaa uuteen välilehteen). Kokeilu jatkuu vuoden 2023 loppuun saakka.    

Visuaalinen roadmap nuorten maksuttoman ehkäisyn kokeilusta. Kuvan tekstit: 1-3/2022 Aloitusinfot. Tammi-helmikuussa nykytilan kartoitus ja suunnitelma pilotin toteuttamiseen. Maaliskuussa yleisiä ja kuntakohtaisia aloitusinfoja. 4/2022 Kunnat mukaan. Pilottikunnat ja kuntien yhteyshenkilöt tulevat mukaan. Alueellinen kehittäjäverkosto aloittaa. 5/2022 Nykytila selväksi. Selvitämme pilottikuntien ehkäisypalvelujen nykytilaa, kuten ehkäisyneuvonnan sisältöjä, kirjaamista ja ajanvarausta. Kehittäjäverkoston työpaja, jossa vertaamme nykytilaa tavoitetilaan ja kartoitamme kehitys- ja koulutustarpeet. Alueellinen asiantuntijaverkosto aloittaa. 6/2022 Tavoitteita päin. Kehitys- ja koulutustarpeiden suunnittelu ja toteutus, kuten yhteydenotot nuoriin, koulutussuunnitelman ja nykytilakyselyn teko. 9/2022 Nuoret mukaan. Nuoret osallistuvat ehkäisypalvelujen kehittämiseen. Nykytilakysely nuorille. Yhtenäiset ehkäisyvalmisteet ja -ohjeet kuntiin. 10/2022 Kouluttautumaan. Tuomme henkilöstön ehkäisypalvelujen osaamista koulutuksilla. 11/2022 Työ jatkuu. Kuntien yhteyshenkilöt, asiantuntijat ja nuoret kehittävät ja yhteinäistävät nuorten ehkäisypalveluja koko syksyn ajan. 12/2022 Malli valmiiksi. Jalkautamme yhteisen ehkäisypalvelujen toimintamallin pilottikuntiin. Maksuton ehkäisy alle 25-vuotiaille on käytössä pilottikunnissa. 2023 Toimintaa! Ehkäisypalveluihin on helppo löytää, tulla ja olla. Käytössä ovat lähi- ja etävastaanotot. Ehkäisypalvelut ovat tasa-arvoisia, yhdenmukaisia, potilasturvallisia, laadukkaita ja maksuttomia.

Maksuttoman ehkäisyn kokeilun materiaalit

Yhteystiedot

Mervi Pirkola
Terveyden edistämisen erityisasiantuntija
Puh. 0408358230
mervi.pirkola@poske.fi
Tulevaisuuden sote-keskus -hanke
Henkilökortti