Terveyden edistäminen - ekollega

Terveyden edistäminen

Elintapainterventiot kansantautien ehkäisyssä

Lapissa sairastavuus on koko maan neljänneksi suurinta heti Pohjois-Karjalan jälkeen. Väestötasolla sairastavuutta aiheuttavat eniten kansantaudit. Kansantaudit heikentävät yksilön elämänlaatua, aiheuttavat työkyvyttömyyttä vaikuttaen kansantalouteen, niiden hoito kuormittaa merkittävästi terveydenhuollonpalveluita ja ne ovat yleinen kuolleisuuden aiheuttaja. Terveyttä ja hyvinvointia edistävillä interventioilla vaikutetaan suoraan keskeisiin kansantautien riskitekijöihin, joita ovat muun muassa epäterveellinen ravitsemus, vähäinen liikunta, riittämätön yöuni, tupakointi ja ylipaino. Terveyttä edistävistä elintapamuutoksista hyötyvät erityisesti ne henkilöt, joilla on kohonnut riski sairastua kansantauteihin ja he, jotka ovat jo sairastuneet.

Kehittämistoimenpiteen tavoitteena on vahvistaa sosiaali- ja terveyskeskuksissa ennaltaehkäisevien työmallien ja toimintatapojen käyttöönottoa. Monialaisessa yhteistyössä otetaan käyttöön vaikuttavia ja laadukkaita elintapainterventioita yhteistyössä kolmannen sektorin kanssa. Tavoitteena on edistää kansantautien ehkäisyä, hoitoa ja hoidon vaikuttavuutta.

Kysely sote-keskusten toteuttamista elintapainterventioista 

Kartoitimme maalis-huhtikuussa 2022 Lapin alueen kuntien sote-keskusten toteuttamia, kansantautien merkittävimpien riskitekijöiden (epäterveellinen ravitsemus, runsas alkoholin käyttö, tupakointi, ylipaino ja liikkumattomuus) ehkäisyyn tarkoitettuja elintapainterventioita ja hyväksi koettuja menetelmiä/toimintamalleja. Nykytilan kartoitus toimii taustatietona alueen elintapainterventioiden käyttöönotossa, kehittämisessä ja laajentamisessa Lapin alueen sote-keskuksiin. Nykytilaselvityksen jälkeen toteutamme elintapainterventioihin liittyvän tilaisuuden, josta on tulossa lisätietoa kevään 2022 aikana.

Kysely kuntien ja järjestöjen toteuttamista interventioista - vastaa 6.5 mennessä

Kartoitamme Lapin kuntien hyvinvointikoordinaattoreille ja järjestöyhdyshenkilöille suunnatun kyselyn avulla kuntien ja järjestöjen toteuttamia kansantautien merkittävien riskitekijöiden ehkäisyyn tarkoitettuja elintapainterventioita ja hyväksi koettuja toimintamalleja. Kartoitus toimii taustatietona alueen elintapainterventioiden käyttöönotossa, kehittämisessä ja laajentamisessa Lapin alueen sote-keskuksiin. Vastauksia voidaan hyödyntää myös Lapin hyvinvointikertomuksen ja -suunnitelman laadinnassa.

Kyselyyn pääset tästä linkistä (avautuu uuteen välilehteen)


Nuorten maksuttoman ehkäisyn kokeilu              

                               Valtakunnallinen maksuttoman ehkäisyn kokeilu toteutetaan osana Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -ohjelmaa. Kokeilu on suunnattu alle 25-vuotiaille ja sen avulla hyvinvointialueilla on mahdollisuus kehittää ja yhtenäistää nuorille suunnattuja seksuaaliterveyspalveluja. Kokeilu koskee Lapin kuntia ja kuntayhtymiä, joissa maksuttoman ehkäisyn palvelua ei ole vielä kattavasti aloitettu tai joissa on merkittäviä kehittämistarpeita. Kokeilu jatkuu vuoden 2023 loppuun saakka.

Kokeilussa kehitettävät kattavat ehkäisypalvelut sisältävät:

  • raskauden ja seksitautien ehkäisyn sekä
  • seksuaali- ja lisääntymisterveyttä edistävän neuvonnan ja seksuaalikasvatuksen.

Kokeilussa tarjottaviin ehkäisyvaihtoehtoihin kuuluvat kaikki raskauden ja seksitautien ehkäisymenetelmät: pillerit, kapselit, renkaat, laastarit, kierukat ja kondomit. Henkilöstön riittävä osaaminen varmistetaan riittävällä koulutuksella. Ehkäisypalveluiden saatavuuden ja saavutettavuuden kehittämistä nuorille edistetään esimerkiksi digitalisaation avulla. Kokeilun aikana lappilaiset nuoret osallistetaan ehkäisypalveluiden toimintamallin kehittämiseen. Kokeilun tavoitteena on mallintaa maksuttoman ehkäisyn yhtenäinen prosessi Lapin hyvinvointialueelle. Alueellinen toimintamalli kuvataan Innokylään.

Valtakunnallisessa alle 25-vuotiaiden nuorten maksuttoman ehkäisyn kokeilussa mukana kuusi Lapin kuntaa

Nuorten maksuttoman ehkäisyn kokeilussa on mukana kuusi pilottikuntaa: Enontekiö, Kemi, Kemijärvi, Ranua, Sodankylä ja Tornio. Pilottikunnat ovat nimenneet kunnastaan yhdyshenkilöt, joista on muodostettu alueellinen kehittäjäverkosto. Verkoston tavoitteena on hankkeen tukemana yhtenäistää ja kehittää nuorten ehkäisypalveluita valtakunnallisen kokeilun tavoitteiden mukaisesti. Verkosto kokoontuu kevään aikana säännöllisesti. Aloitustilaisuus järjestettiin huhtikuussa ja seuraavat tapaamiset ovat:

  • 11.5.2022
  • 19.5.2022 (työpaja)
  • 8.6.2022

Yhdyshenkilöistä muodostetun verkoston kehittämistyön tukena toimii alueellinen, monialainen asiantuntijaverkosto.

Valtakunnallisen maksuttoman ehkäisyn kokeilun markkinointikuva


Yhteystiedot

Mervi Pirkola
Terveyden edistämisen erityisasiantuntija
Puh. 0408358230
mervi.pirkola@poske.fi
Tulevaisuuden sote-keskus -hanke
Henkilökortti