Avovastaanotot - ekollega

Avovastaanotot

Sosiaali- ja terveyskeskuksissa kehitetään palveluiden saatavuutta alueellisesti monialaisena ja

monitoimijaisena yhteistyönä. Sosiaali- ja terveyskeskuksissa otetaan käyttöön toimintatapoja ja työkaluja, joiden on todettu parantavan hoitoon pääsyä ja palveluiden saatavuutta.

Tavoitteena on vastaanottojen toiminnallisen muutoksen kautta parantaa hoitoon pääsyä. Kehittämisen aikana tarkastellaan kiirevastaanottojen hoitoprosessin selkeyttämistä sekä pitkään palveluita tarvitsevien prosessien uudistamista.           

Toiminnallisen kehittämisen yhteydessä tarkastellaan sähköisten asiointikanavien käytön hyödyntämistä ja käytön lisäämistä (virtu-palvelut, Omaolo sekä muut hyvinvointialueen linjaamat sähköiset palvelut), kehitetään hoidon tarpeen arvioinnin ja hoitosuunnitelman kirjaamiskäytäntöjä sekä kehitetään ammattilaisten välisiä konsultaatiokäytäntöjä peruspalveluiden vahvistamiseksi. Paljon palveluita tarvitsevien asiakkaiden palveluohjausta ja palveluissa tarvittavaa monialaista yhteistyötä vahvistetaan.

Avovastaanottojen kehittäminen käynnissä

  • Kemi (käynnistymässä monialainen yhteistyö)
  • Kemijärvi
  • Kittilä
  • Kolari
  • Muonio-Enontekiö (lähtötilanneselvitys käynnissä)
  • Pello
  • Rovaniemi (Hyvä vastaanotto -valmennus THL)
  • Sodankylä
  • Utsjoki (käynnistymässä)

Avovastaanottojen kehittämisen vertaisverkosto

Vertaistuki verkosto kokoontuu kerran kuukaudessa käsittelemään terveyskeskusten kehittämiskuulumisia ja jakamaan hyviksi koettuja käytäntöjä.

Verkosto kokoontuu teams-yhteydellä joka kuukauden viimeinen maanantai klo 14.00-15.30.

Yhteydenotot:
Ulla Ylläsjärvi
ulla.yllasjarvi@kolari.fi


Yhteystiedot

Rea Karanta
Hankejohtaja
Puh. 040 646 39 06
rea.karanta@poske.fi
Tulevaisuuden sote-keskus -hanke
Henkilökortti
Ulla Ylläsjärvi
Asiantuntijalääkäri
Puh. 040 489 5080
ulla.yllasjarvi@kolari.fi
Tulevaisuuden sote-keskus -hanke (50%)
Henkilökortti