Avovastaanotot - ekollega

hankkeen logotAvovastaanotot

Uutiset

Tapahtumat

Sosiaali- ja terveyskeskuksissa kehitetään palveluiden saatavuutta alueellisesti monialaisena ja monitoimijaisena yhteistyönä. Sosiaali- ja terveyskeskuksissa otetaan käyttöön toimintatapoja ja työkaluja, joiden on todettu parantavan hoitoon pääsyä ja palveluiden saatavuutta.

Tavoitteena on vastaanottojen toiminnallisen muutoksen kautta parantaa hoitoon pääsyä ja hoidon jatkuvuutta. Kehittämisen aikana tarkastellaan kiirevastaanottojen hoitoprosessin selkeyttämistä sekä pitkään palveluita tarvitsevien prosessien uudistamista ja siihen liittyvää ennaltaehkäisevää työtä (terveysriskien tunnistaminen). 

           

Toiminnallisen kehittämisen yhteydessä tarkastellaan sähköisten asiointikanavien käytön hyödyntämistä ja käytön lisäämistä (Virtu-palvelut, Omaolo sekä muut hyvinvointialueen linjaamat sähköiset palvelut), kehitetään hoidon tarpeen arvioinnin ja hoitosuunnitelman kirjaamiskäytäntöjä sekä kehitetään ammattilaisten välisiä konsultaatiokäytäntöjä peruspalveluiden vahvistamiseksi. Paljon palveluita tarvitsevien asiakkaiden palveluohjausta ja palveluissa tarvittavaa monialaista yhteistyötä vahvistetaan. Tulevaisuuden sote-keskus -hanke tukee paikallisia ammattilaisia prosessien kehittämisessä.

Hoitoon ohjautuminen ja asiointikanavat

Avovastaanotolle voi tulla paikan päälle varaamaan ajan, soittaa ajanvarausnumeroon tai käyttää digitaalisia palveluja. Tulevaisuuden sote-keskus -hankkeessa tuetaan digitaalisen asioinnin kehittämistä Virtu.fi:n (linkki aukeaa uuteen välilehteen) ja Omaolon (linkki aukeaa uuteen välilehteen) palvelujen avulla.

Virtun sähköisen yhteydenottopyynnön avulla kuntalainen voi olla yhteydessä omaan terveyskeskukseen Virtu.fi -sivuston kautta. Terveyskeskuksen ammattilaiset saavat henkilökohtaiset tunnukset ekollega.fi -ammattilaispalveluun ja näin voivat vastaanottaa kuntalaisten yhteydenottopyyntöjä. Lue lisää Virtun palveluista.

Omaolo.fi on valtakunnallinen sosiaali- ja terveydenhuollon digitaalinen asiointipalvelu, jonka avulla tuetaan asukkaiden oma- ja itsehoitoa, arvioidaan hoidon tarvetta ja kiireellisyyttä sekä ohjataan tarvittavan hoidon piiriin. Lue lisää Omaolosta Tulevaisuuden sote-keskus -hankkeessa.

Palveluja tarvitsevien asiakkaiden tunnistaminen

Asiakkaiden tunnistaminen edistää palvelujen oikea-aikaista saatavuutta ja hoidon jatkuvuutta. Tulevaisuus sote-keskus -hankkeessa asiakkaat ovat määritelty episodi ja pitkään palveluita tarvitseviin asiakkaisiin.

Episodiasiakkuus on lyhyt asiakkuus, jolla on selkeä alku ja loppu. Episodiasiakkaista tunnistetaan asiakkaat, joilla on terveysriskejä. 

Pitkään palveluita tarvitsevat asiakkaat voivat olla esimerkiksi pitkäaikaissairaita tai asiakkaita, joilla on paljon terveysriskejä. Asiakas saa omahoitajan ja/tai omalääkärin, joka kanssa kartoitetaan asiakkaan terveyden ja hyvinvoinnin tila laajasti. Ammattilaisen tuella tehdään asiakaslähtöinen terveys- ja hoitosuunnitelma, johon asiakas saa tiivistä tukea. Pitkäaikaissairauksien hoito sisältyy terveys- ja hoitosuunnitelmaan. Tarvittaessa tehdään lääketieteellinen tilannearvio. Tulevaisuuden sote-keskus tukee hoidon jatkuvuusmallia Kolarissa, Kittilässä, Sodankylässä, Rovaniemellä, Sallassa ja Kemijärvellä.

Alla olevassa kuviossa on kuvattu avovastaanottojen kehityksen kulkua Tulevaisuuden sote-keskus -hankkeen aikana. 

 

Asiakaslähtöinen terveys- ja hoitosuunnitelma

Hoidon jatkuvuuden parantamisessa keskeisiä elementtejä avovastaanotolla ovat asiakaslähtöinen terveys- ja hoitosuunnitelma, jonka käyttöönottoa edistetään pitkäaikaissairauksia sairastavilla ja korkeassa riskissä olevilla asiakkailla. Ammattilainen tukee asiakasta suunnitelman teossa ja auttaa määrittämään yksilölliset hoidon tarpeet, tavoitteet ja keinot. Omahoitaja tukee asiakasta suunnitelman toteutuksessa tiheillä kontakteilla. Asiakas voi jatkossa olla yhteydessä suoraan omahoitajaan kaikissa terveysasioissaan.

Monialainen tiimityö

Tulevaisuuden sote-keskus -hanke tukee paikallisia ammattilaisia rakentamaan todellista sosiaali- ja terveydenhuollon keskusta monialaisen tiimimallin avulla, jossa ammattilaiset osaavat hyödyntää tiimin osaamista asiakkaan parhaaksi. Hanke tukee moniammatillisen tiimin muodostamista ja kehittämistä ja järjestää yhteistyön työpajoja. Tulevaisuuden sote-keskus tukee prosessin kehittämistä Pelkosenniemi-Savukoskella, Kemissä ja Ylitorniossa.

Muu kehittämisen tuki

Rovaniemi: Hyvä vastaanotto -valmennus THL Haku Hyvä vastaanotto -valmennukseen on avattu | Soteuudistus (linkki aukeaa uuteen välilehteen)

Koko Lappi: Läpimurtovalmennus THL Innokylä (innokyla.fi) – ilmoittautuminen on käynnissä (linkki aukeaa uuteen välilehteen)