Omaolo-palvelut - ekollega

hankkeen logot       Omaolo-palvelut

Mikä on Omaolo?

Omaolo on valtakunnallinen sosiaali- ja terveydenhuollon digitaalinen asiointikanava.

Omaolon avulla

 • Tuetaan asukkaiden oma- ja itsehoitoa, arvioidaan hoidon tarvetta ja kiireellisyyttä sekä ohjataan tarvittavan hoidon piiriin. DigiFinland vastaa palvelun kansallisesta levittämisestä ja kehittämisestä yhdessä alueiden sekä yhteistyökumppaneidensa kanssa.
 • Tulevaisuuden sote-keskus -hanke tukee Omaolon käyttöönottoa Lapin alueen kunnissa. Hankkeen tavoitteena on edistää Omaolon käyttöä Lapin alueella sekä tukea ja vahvistaa ammattilaisten osaamista palvelun käytössä. Alueen asukkaita tuetaan markkinoinnin keinoin digitaalisten välineiden käytössä.

Omaolon käyttöönotolla tavoitellaan

 • Sosiaali- ja terveyspalveluiden toimintamallien kehittämistä ja yhtenäistämistä sekä palveluprosessien että asiakkaan asiointiprosessin sujuvoittamista digitaalisesti sekä terveyspalveluiden saatavuuden ja saavutettavuuden parantumista.

Lue lisää Omaolo-palvelusta DigiFinlandin verkkosivuilta (linkki avautuu uuteen välilehteen).

Tutustu Omaolo.fi-sivustoon (linkki avautuu uuteen välilehteen).


Omaolon käyttöönotot Lapissa

Omaolon käyttöönotto alkoi Lapissa vuonna 2021 ja vuosien 2021-2023 aikana Omaolon käyttöönottoa on tuettu useissa Lapin alueen kunnissa. Omaolo on yksi Lapin hyvinvointialueen yhteisistä digitaalisista asiointipalveluista. Kunnissa on lähdetty ottamaan Omaoloa käyttöön eri palvelukokonaisuuksilla. 

Kunnat, joissa Omaolo-palveluja on käytössä: Inari, Kemi, Kemijärvi, Kittilä, Muonio-Enontekiö, Pelkosenniemi, Ranua, Rovaniemi, Sodankylä ja Ylitornio

Kunnat, joissa käyttöönotot ovat meneillään: Pelkosenniemi-Savukoski, Salla, Simo, Tervola, Tornio

 

Karttakuvassa Lapin alueen Omaoloa käyttävät kunnat merkattu palvelualueittain. Omaoloa käyttävät: Inari, Muonio-Enontekiö, Kittilä, Sodankylä, Pelkosenniemi, Ylitornio, Rovaniemi, Kemijärvi, Kemi ja Ranua.


Omaolon palvelut Lapissa tällä hetkellä

Omaolon palveluita on Lapin hyvinvointialueella käytössä jo useissa eri palveluissa:

 • Oirearviot kiireettömillä sekä kiirevastaanotoilla
 • Terveystarkastus työttömien terveystarkastuksen esitietona
 • Hyvinvointitarkastus  nuorten työttömien terveystarkastuksen esitietona
 • Palveluarviot  sosiaalipalvelutarpeen esitietona
 • Määräaikaistarkastukset  houluterveydenhuollon esitietona

 

Omaolon palveluita tulossa tai suunnitteilla

Omaolon palveluita on tulossa tai suunnitteilla eri palveluissa Lapin hyvinvointialueella.

 • Oirearviot  alueet laajentavat oirearvioiden palveluvalikoimaa sekä laajentavat ammattilaistiimiä oirearvioiden käsittelyssä
 • Terveystarkastus  esitietona vastaanottoa varten
 • Hyvinvointitarkastus  esitietona pitkään palveluita tarvitsevien palveluun
 • Määräaikaistarkastukset  neuvolat, kouluterveydenhuolto sekä opiskeluterveydenhuolto
 • Verenpaineen seuranta  esitietona vastaanottoja varten sekä seurantaan

 

Omaolon käyttöönotto

Omaolon käyttöönottoa edistetään Lapin hyvinvointialueella Tulevaisuuden sote-keskus-hankkeessa Omaolo-suunnittelijan toimesta. Lapin hyvinvointialueella on digitaalisissa palveluissa Omaolosta vastaava suunnittelija, joka toimii käyttöönotoissa tukena.

Omaolo otetaan käyttöön osana toiminnallista muutosta, jossa tarkoituksena on kehittää organisaation palveluprosesseja. Palveluprosessien kehittäminen vaatii palvelun tarkastelua lähemmin, Omaolon käyttöönotoissa tämä tarkoittaa mm. nykytilakuvausten sekä tavoitetilakuvausten tekemistä.

Nykytilakuvaus

Nykytilakuvaus tehdään purkaen organisaation nykyhetken palvelumalli sekä asiakkaan polku osiin.

Tavoitetilakuvaus

Tavoitetilakuvaus tehdään nykytilakuvauksen pohjalta. Sen tarkoituksena on suunnitella Omaolo sopimaan osaksi jo olemassa olevia palveluita sekä auttaa suuntaamaan kohti asiakaslähtöisempiä palveluita. Ideana on suunnitella ammattilaisille ja organisaatiolle uusi digitaalinen palvelu työvälineeksi, jonka tehtävänä on parantaa sosiaali- ja terveyspalvelujen laatua ja poistaa päällekkäistä työtä.

Lapin alueen Omaolon käyttöönottoa sekä Omaoloa käyttävien ammattilaisten koulutuksia on esitelty Innokylässä toimintamalleina:

 

Käyttöönottoihin liittyvät aikaisemmat nyky- ja tavoitetilan prosessikuvaukset

Omaolon käyttöönottojen yhteydessä palveluista on vuoden 2021 aikana laadittu nyky- ja tavoitetilan prosessikuvauksia. Kuvauksia laadittiin keväällä 2021 yhteensä 21 kappaletta ja syksyllä 2021 yhteensä 22 kappaletta. Vuonna 2023 ei vielä ole nykytilakuvauksia tehtynä.

Tutustu prosessikuvauksiin Työskentelymallit-sivulla (linkki avautuu uuteen välilehteen).

Keväällä ja syksyllä 2022 laadittiin prosessikuvauksia yhteisesti kuntien ammattilaisten kanssa. Näitä kuvauksia ei ole julkaistu. Vuonna 2023 ei vielä ole nykytilakuvauksia tehtynä.

Prosessikuvaukset on tehty ja tehdään yhteistyössä sosiaali- ja terveyspalvelujen ammattilaisten kanssa.