Raportit

Tästä löydät Posken hankeraportit aikajärjestyksessä uusimmasta vanhimpaan. Voit halutessasi tarkastella saman aihepiirin raportteja klikkaamalla raportin yhteydessä oleva vihreää asiasanaa.

Sivut, joissa tagi osallisuus .

Tehdään yhdessä sujuvat sosiaali - ja terveyspalvelut Lappiin – asiakasosallisuusmalli palveluiden suunnitteluun, kehittämiseen ja toteuttamiseen

Asta Niskala & Marjaana Kirjavainen (2018). Hankekytkös: Palvelut asiakas-lähtöisiksi – Asiakkaiden osallistumisen malli ja kokemusasian-tuntija- Lapin osahanke
Avaa raportti pdf -tiedostona

POHJOIS-SUOMEN LASTEN KASTE -HANKE/Lapin hankeosio - LOPPURAPORTTI

2016. Hankekytkös: Lasten Kaste - Lappi 2015 - 2016 (Pohjois-Suomen Lasten Kaste -osahanke)
Avaa raportti pdf -tiedostona

VARHAISTA TUKEA JA KUMPPANUUTTA - PaKaste II Pohjois-Pohjanmaan osahanke

2013. Hankekytkös: PaKaste II - Lapsen hyvä arki 2 - Pohjois-Pohjanmaan osahanke
Avaa raportti pdf -tiedostona

Lasten, nuorten ja lapsiperheiden varhainen tuki Kolpeneen palvelukeskuksessa - Kolpeneen pilotin loppuraportti

Jaana Korpivaara (2013). Hankekytkös: TUKEVA 3 - Lapin osahanke 2012 - 2013
Avaa raportti pdf -tiedostona

Lasten, nuorten ja lapsiperheiden hyvinvoinnin tukeminen Pohjois-Suomessa - Loppuraportti

Lasten, nuorten ja lapsiperheiden hyvinvoinnin tukeminen Pohjois-Suomessa - Loppuraportti
2012. Hankekytkös: TUKEVA 2 - Lapin osahanke (jatkohanke)
Avaa raportti pdf -tiedostona

Arjen Taitoja -ryhmän loppuraportti

Marika Kettunen & Heidi Närhilä & Päivi Syväjärvi & Johanna Yrjänheikki, Tornion kaupungin perhetyö (2012). Hankekytkös: TUKEVA 3 - Lapin osahanke 2012 - 2013
Avaa raportti pdf -tiedostona

LAPSEN HYVÄÄ ARKEA RAKENTAMASSA - PaKaste - Pohjois-Pohjanmaan osahanke Lapsen hyvä arki

Aira Vähärautio (2011). Hankekytkös: PaKaste I - Lapsen Hyvä Arki - Poske Pohjois-Pohjanmaa
Avaa raportti pdf -tiedostona

"Nyt kuullaan meitä asiakkaita" - Tutkimus kohtaamisesta, tiedosta ja osallisuudesta lastensuojelun työprosesseissa.

Merja Laitinen & Pekka Ojaniemi & Marja-Sisko Tallavaara (2007).
Hankekytkös: Rovaseudun lastensuojelun kehittämiskeskus -hanke
Avaa raportti pdf -tiedostona