null
Takaisin

103 MUITOBÁLGGIS LAPPI EANAGOTTIS – 10 lávkkiLappi eanagotti guovlulaš muitobálgá giehtagirji - Alueellinen muistipolku saameksi

MUITOBÁLGGIS LAPPI EANAGOTTIS – 10 lávkkiLappi eanagotti guovlulaš muitobálgá giehtagirji - Alueellinen muistipolku saameksi

julkaistu 2016

Alueellisen muistipolun tavoitteena on luoda yhtenäiset käytännöt eri toimijoille ja näin helpottaa muistioireisen henkilön ohjautumista mahdollisimman aikaisessa vaiheessa asianmukaisiin tutkimuksiin sekä hoidon ja tuen piiriin. Kaikille muistisairaille tulisi tarjota samanlaiset mahdollisuudet saada palvelua riippumatta siitä missä kunnassa tai minkä sairaanhoitopiirin alueella hän asuu. Alueellisessa muistipolussa huomioidaan kunkin alueen erityispiirteet, kuitenkin niin, että pääperiaatteet olisivat kaikille yhteiset.

Hankekytkös: SenioriKaste (Lappi) 2014 - 2016

Linkki malliin