null Tulevaisuuden sote-keskus -hankkeen tukema työskentelyjakso vauhdittaa perhekeskuksen kehittämistyötä Kittilässä

Tulevaisuuden sote-keskus -hankkeen tukema työskentelyjakso vauhdittaa perhekeskuksen kehittämistyötä Kittilässä

Kittilän perhekeskuskoordinaattori Ritva Helinin mukaan viime syksynä alkanut Lapin tulevaisuuden sote-keskus -hankkeen mahdollistama työskentelyjakso on ollut perhekeskuksen kehittämiselle merkittävä asia. Aikaisemmin kehittämistä on pystytty tekemään vain perhekeskuksen toimijoiden oman työn ohella, mutta nyt yksi työntekijä on pystynyt keskittymään täysin perhekeskuksen koordinointiin ja kehittämiseen.

Perhekeskuskoordinaattorin aika on alkuvaiheessa mennyt pitkälti monialaisen verkoston kokoamiseen. Verkosto kattaa lasten, nuorten ja perheiden sosiaali- ja terveyspalvelut, sivistystoimenpalvelut, erityistason palvelut sekä järjestöt ja seurakunnat. Toimijaverkoston koordinointi sekä nykyisten yhteistyökäytäntöjen kirjaaminen auki perhekeskuskäsikirjaan on perusta, jonka päälle perhekeskusta on voitu lähteä rakentamaan ja kehittämään. Tämä aikaa vievä pohjatyö on ollut tärkeää, sillä perhekeskuksen toimijoillekaan ei ole aina selvää, mitä palveluja ja toimintaa kunnassa tarjotaan ja minkälaisia yhteistyökäytänteitä jo on.

Perhekeskustoiminnan keskiössä ovat lapset, nuoret ja perheet, joita verkoston toimijat kohtaavat työssään. Perhekeskuksen toimijoilla on tärkeää olla kokonaiskäsitys siitä, mitä kaikkea palveluja ja toimintaa verkosto pitää sisällään, jotta apu ja tuki voidaan tarjota mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. Yksi perhekeskuskoordinaattorin työn tärkeä ja kiitosta saanut osa on ollut myös koota yhteen tietoa ja tiedottaa eri palveluista ja toiminnoista niitä käyttäville nuorille ja lapsiperheille.

Kittilässä kehittämistyössä on edetty vauhdilla ja osallistavasti, sillä perhekeskuksen käsikirjaan on voitu perhekeskuskoordinaattorin avustuksella kirjata koko verkoston yhteinen toimintasuunnitelma kehitettävistä asioista. Lisäksi verkostosta on koottu pienempi ydinryhmä, jossa on edustus jokaiselta sektorilta. Ydinryhmä vie työpajoissaan eteenpäin toimijoilta nousseita kehittämisen kohtia. Perhekeskuksen esihenkilöistä kootulla ohjausryhmällä on myös tärkeä rooli kehitettävien asioiden käytäntöön viemisessä ja perhekeskuskoordinaattorin työn ohjauksessa.

Kittilän perhekeskuskoordinaattori Ritva Helin


  Tulevaisuuden sote-keskus -hanke tukee perhekeskuskehittämistyötä hankkeen rahoittamilla työskentelyjaksoilla kunnissa. Tämä tarkoittaa kunnan työntekijän työpanoksen osoittamista perhekeskuskehittämiseen joko osa- tai kokoaikaisesti. Tällöin työntekijän palkkakustannukset korvataan kunnalle toimeksiantosopimuksen mukaisesti. Työskentelyjaksot ovat osoittautuneet tehokkaaksi tavaksi viedä kehittämistyötä eteenpäin.

Lisätietoa:
Mikko Närhi
mikko.narhi@poske.fi, p. 040 592 6053