null Pohjoinen lastensuojelu 20-22 hankkeen lastensuojelun monialainen asiantuntijatyöryhmän aloittaa työskentelyn joulukuussa

Pohjoinen lastensuojelu 20-22 hankkeen lastensuojelun monialainen asiantuntijatyöryhmän aloittaa työskentelyn joulukuussa

 

Lapin osahankkeen keskeisenä kehittämistoimenpiteenä on ollut käynnistää Lapin alueelle lastensuojelun monialainen asiantuntijatyöryhmä. Asiantuntijatyöryhmä aloittaa toimintansa 16.12.2021, ja jatkuu toukokuuhun 2022. Tapaamiset toteutetaan etäyhteydellä, jotta kaikilla Lapin alueen lastensuojelun työntekijöillä olisi yhdenvertainen mahdollisuus ryhmän käyttämiseen.

Kehittämistyö lähti käyntiin, kun Lapin alueen kunnista tuli selkeä viesti, että yhteiselle asiantuntijatyöryhmälle on tarve. Useammissa kunnissa on tilanne, ettei asiantuntijatyöryhmää ole, eikä siihen tarvittavia asiantuntijoita ole irrottaa ryhmän käyttöön jokaisen kunnan alueella erikseen. Asiantuntijatyöryhmää varten tarvittavat asiantuntijat on koottu Lapin alueen eri toimijoista, jotka ovat lähteneet innokkaasti kehittämään yhteistä rakennetta lastensuojelutyön tueksi.  

Lain mukaan kunnan tai useamman kunnan yhdessä tulee asettaa lastensuojelun pysyvä asiantuntijaryhmä, johon kuuluu edustajia sosiaali- ja terveydenhuollosta, lapsen kasvun ja kehityksen asiantuntijoista sekä muista lastensuojelutyössä tarvittavista asiantuntijoista. Asiantuntijaryhmä on tarkoitettu lapsen asioista vastaavalle sosiaalityöntekijälle avuksi vaikeiden työtilanteiden pohtimiseen. Näin eri alojen asiantuntemusta päästään hyödyntämään lastensuojelussa. Tavoitteena on, että lastensuojelun monialainen asiantuntijatyöryhmä tulisi osaksi tulevan hyvinvointialueen rakenteita.

 

 

Vappu Vierelä, kehittäjäsosiaalityöntekijä

Pohjoinen lastensuojelu  20-22, Lapin osahanke