null Päihde- ja riippuvuuspalveluketjun työpajassa työskenneltiin arvioinnin äärellä

Päihde- ja riippuvuuspalveluketjun työpajassa työskenneltiin arvioinnin äärellä

Päihde- ja riippuvuuspalveluketjua työstettiin eteenpäin sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisista sekä kehittäjäasiakkaasta koostuvan työryhmän voimin VASA 2 -hankkeen vetämässä työpajassa keskiviikkona 21.2. Voit lukea lisää tarkemmin ketjun kohderyhmästä ja ketjuun nimetyn työryhmän työskentelyprosessista tammikuun uutisesta. VASA 2- hanke koordinoi päihde- ja riippuvuuspalveluketjutyön etenemistä.

Helmikuun työskentelyssä keskityttiin siihen, mitä asiakkaan prosessissa päihde- ja riippuvuuspalveluketjussa tapahtuu palveluihin yhteydenoton jälkeen. Työpajassa käsiteltiin arvioinnin prosessia, joka on lakisääteistä sosiaali- ja terveydenhuollossa. Terveydenhuollossa toteutetaan hoidontarpeen arviointi ja sosiaalipalveluissa palvelutarpeen arviointi. Työpajassa arviointiprosesseja tarkasteltiin sekä omina prosesseina että moniammatillisesta näkökulmasta. Osana ketjun työskentelyä avattiin myös laitosmuotoiseen päihdehoitoon- ja -kuntoutukseen liittyvää arviointiprosessia.

Seuraava päihde- ja riippuvuuspalveluketjun työryhmän työpaja järjestetään perjantaina 22.3. klo 9–11 teamsissä. Työryhmään nimetyille jäsenille on lähetetty sähköpostitse tapaamisen Teams-kutsu. 

Lisätietoja:
Jonna Lindholm
erityisasiantuntija
VASA 2-hanke
jonna.lindholm[at]poske.fi