null Päihde- ja mielenterveysalan toimijoita tutuiksi - marraskuun tapahtumat

Päihde- ja mielenterveysalan toimijoita tutuiksi - marraskuun tapahtumat

Marraskuussa tehtiin Lapin alueen päihde- ja mielenterveysalan järjestöjä ja toimijoita tutuiksi kahdessa eri tapahtumassa. Molemmat tapahtumat järjestettiin yhteistyössä VASA 2 -hankkeen, A-klinikkasäätiön ja Lapin alueen eri päihde- ja mielenterveysalan toimijoiden kesken. 


Marraskuun ensimmäinen päivä vietettiin päihde- ja mielenterveystyön ja järjestöjen teemapäivää Rovaniemen pääkirjastolla. Kyseessä oli kansalaistapahtuma, jossa tarkoitus oli tuoda kansalaisille matalalla kynnyksellä tietoa päihde- ja mielenterveyskysymyksiin liittyen. Kirjastossa oli mahdollisuus tutustua päihde- ja mielenterveyspalveluissa sekä järjestöissä tarjolla oleviin apu- ja tukimuotoihin. Tapahtumassa jaettiin myös tietoa alkoholin vaikutuksesta terveyteen ja hyvinvointiin sekä tehtiin A-klinikkasäätiön toimesta kansalaiskyselyä palveluiden ja järjestötyön kehittämistarpeista. 


Kansalaistapahtumassa oli mukana Lapin hyvinvointialueen päihde- ja riippuvuuspalvelut Rovaniemeltä, A-klinikkasäätiö, EHYT, Rovaniemen ev.lut.seurakunta/diakoniatyö, RETS, Nuorten Ystävien Klubitalo Roihula, Päivätupa Sinipulssi ja Balanssi. Posken kehittäjäasiakkaita oli tapahtumassa kertomassa kehittäjäasiakastoiminnasta sekä siitä, kuinka toimintaan on mahdollista päästä mukaan. Mukana oli myös VASA 2 -hankkeesta mielenterveys- ja riippuvuuspalveluiden, mielenterveystalon sekä hyvinvoinnin, terveyden ja turvallisuuden kehittämiskokonaisuuksista vastaavat asiantuntijat.  Tapahtumassa niin kansalaisia kuin sosiaali- ja terveydenhuollon ja sivistysalan ammattilaisia tuli keskustelemaan mielenterveys- ja riippuvuuskysymyksiin liittyen paikalla olleiden toimijoiden kanssa. Lisäksi tapahtumassa oli verkostoitumista eri toimijoiden kesken.


Marraskuun viimeisellä viikolla 27.11. puolestaan järjestettiin päihde- ja mielenterveysalan järjestöt tutuiksi -webinaari. Webinaari oli jatkoa syyskuussa pidetylle päihde- ja riippuvuusalan järjestöt tutuksi -webinaarille, josta voit lukea lisää Ekollegasta seuraavan linkin takaa: Päihde- ja riippuvuusalan järjestöt tutuiksi -webinaari. Webinaarit olivat suunnattu Lapin hyvinvointialueella työskenteleville sote- ja sivistyspalveluiden ammattilaisille ja kaikille aiheesta kiinnostuneille. Webinaarien tavoitteena on ollut lisätä tietoa järjestötoiminnasta sekä helpottaa asiakasohjausta avun ja tuen piiriin.


Marraskuun webinaarissa linjoilla oli 46 ammattilaista. Osallistujia oli niin Lapin hyvinvointialueen eri yksiköistä, mutta myös Lapin hyvinvointialueen ulkopuolelta. Tällä kertaa esittelyssä olivat:

  • MIELI Meri-Lapin mielenterveys ry / Kriisikeskus Turvapoiju
  • Rovaniemen ev.lut.seurakunta / Diakoniatyö
  •  Lapin ensi- ja turvakoti ry
  • ADHD-liitto ry

Webinaarissa järjestöt kertoivat toiminnoistaan puheenvuoroissaan. Kunkin puheenvuoron jälkeen käytiin myös keskustelua, sillä puheenvuorojen jälkeen ammattilaisilla oli mahdollisuus kysyä esittäytyneiltä toimijoilta lisäkysymyksiä. 

Lisätietoja:
Jonna Lindholm
erityisasiantuntija
VASA 2-hanke
jonna.lindholm[at]poske.fi