null Neuropsykiatrisen palvelupolun kehittämisen työpajoissa keskityttiin alkukartoituksiin ja tutkimuksiin ohjautumiseen

Neuropsykiatrisen palvelupolun kehittämisen työpajoissa keskityttiin alkukartoituksiin ja tutkimuksiin ohjautumiseen

Neuropsykiatrisen palvelupolun kehittämisessä järjestettiin 4. työpajat helmikuun loppupuolella. Ne oli tarkoitus pitää lähityöpajoina, yksi jokaisella palvelualueella. Kaksi näistä saatiin toteutumaan suunnitelmien mukaisesti, mutta kahden osalta piti suunnitelmia muuttaa lennosta ja ne pidettiinkin sitten yhdessä ja etänä. Ammattilaisia osallistui työpajoihin yhteensä 39.

Työpajoissa työskenneltiin nepsyselvittelyiden äärellä; alkukartoitusten ja -arviointien sekä tutkimuksiin ohjautumisen prosesseissa. Ammattilaiset avasivat alueellisesti näihin liittyviä prosesseja ja työnjakoa tarkemmin sekä välineistöä, mitä näihin selvittelyihin liittyy. Heitä pyydettiin myös nostamaan mahdollisia kehittämisen kohteita esiin prosesseissa, joita tässä kehittämistyössä voisi edistää.

Kehittämiskohteina työpajoissa nousi esiin mm. tarkennusta varhaiseen tukeen sekä ohjaukseen järjestöjen tuen piiriin, tiedon keräämisen ja -siirron sujuvoittaminen ammattilaisten ja sektoreiden välillä, moniammatillinen yhteistyö, selkeyttäviä käytänteitä lähetteisiin, alkuarviointeihin ja -kartoituksiin ja niissä käytettäviin lomakkeisiin sekä tutkimuksien tekemiseen.

Seuraava neuropsykiatrisen palvelupolun kehittämisen työpaja pidetään 19.3.2024 klo 13–15 Teams. Kutsu työpajaan on lähetetty mukana olevalle ammattilaisporukalle.

 

Lisätietoja:

Marjo Häyry
erityisasiantuntija
VASA2- hanke
marjo.hayry(at)poske.fi