null Hyviä kokemuksia ”Se tunne, kun saamen kieli puuttuu” –vertaisryhmästä

Hyviä kokemuksia ”Se tunne, kun saamen kieli puuttuu” –vertaisryhmästä

kuvituskuva, vertaisryhmän tekemiä meemejä
Syksyn 2023 aikana VASA2 –hanke ja saamelainen psykososiaalisen tuen yksikkö Uvjj – Uvjâ - Uvja järjestivät suljetun ryhmän 18-28 –vuotiaille nuorille saamelaisaikuisille, jotka eivät puhu saamen kieltä. Ryhmän tarkoituksena oli lisätä mielen hyvinvointia tapaamalla muita samassa tilanteessa olevia ja tutkiskelemalla omaa tapaa olla saamelainen. 

Miltä tuntuu, kun saamen kieli ei ole siirtynyt suvun sisällä? Millaisia tunteita mahdolliset alkavat saamen kielen opinnot herättävät? Voinko osallistua tapahtumiin ja tilaisuuksiin, vaikka en osaa saamea? 

Osallistujat kertoivat saaneensa tapaamisten aikana kokemuksia vertaisuudesta ja muistutusta siitä, ettei ole kielen osaamiseen ja etniseen identiteettiin liittyvien asioiden kanssa yksin. Myös tyytyväisyyttä tavata muita nuoria saamelaisaikuisia sanoitettiin, sillä kaikilla ei ollut entuudestaan itsensä ikäisiä kontakteja saamelaisyhteisön sisältä. Tapaamisia oli syksyn aikana kolmen viikon välein yhteensä viisi ja osa osallistujista antoi palautetta, että toivoisivat mahdollisuutta nähdä useammin ja tiiviimmällä aikataululla. Myös kestoltaan pidempiä tapaamisia toivottiin, sillä 1,5H tapaamisaika koettiin liian lyhyeksi. 

Jokaisella vertaisryhmän tapaamisella oli omat teemansa, ja saamen kieleen liittyviä hankalia tunteita sekä ajatuksia käsiteltiin keskustelun, luovien menetelmin ja huumorin kautta. Erityisesti meemityöskentely oli osallistujille mieluisa tapa purkaa omia tuntemuksiaan ja nauraa vaikeillekin asioille turvallisessa ympäristössä, jossa jokainen ymmärsi toinen toistaan. Meemit ovat universaali tapa jakaa ajatuksia ja tunteita. Monen on helppo löytää samaistumispinta ja jakaa meemiä eteenpäin: tältä minustakin tuntuu! Osallistujat antoivat meemityöskentelyn päätteeksi palautetta: ”Voimakas samaistumisen tunne!”, ”Vapauttavaa!” ja ”Oli ihana samaistua ja olla samaistuttava, vaihteeksi jopa kevyemmissä merkeissä<3”

 kuvituskuva, vertaisryhmän tekemiä meemejä
Vertaisryhmän tapaamisilla syntyi paljon avointa keskustelua, jolle vaikuttikin olevan tarvetta. Ryhmän ensimmäiset tapaamiset painottuivat kieleen, kulttuuriin ja identiteettiin liittyviin haasteisiin sekä tulevaisuuden toiveisiin. Neljännellä tapaamisella pysähdyttiin itsemyötätunnon, armollisuuden ja inhimillisyyden äärelle. Viimeisellä tapaamisella heränneitä ajatuksia kanavoitiin omiin saamelaisuuden voimatauluihin, jotka jäivät osallistujille itselleen muistuttamaan lempeästi siitä, että hän on hyvä ja riittävä juuri sellaisena kuin on. 

Vertaisryhmä oli uudenlainen kokeilu, sillä tällaista ryhmää ei ole aiemmin järjestetty missään muodossa. Vastaavalle toiminnalle vaikuttaa olevan tarvetta ja tästä kertoo mm. se, että vertaisryhmä sai hyvän vastaanoton ja osallistujilta hyvää palautetta. Keskimääräinen arvio vertaisryhmän suosittelemisesta ystävälle tai läheiselle oli 8.8. Kentältä on tullut toiveita omista ryhmistä myös alle 18-vuotiaille ja yli 30-vuotiaille. 

“Oli tärkeä ja tarpeellinen vertaisryhmä, kiitos!” 

“Aihe oli tärkeä ja juuri hyvä!”  

“Toivottavasti mahdollisimman moni pääsisi ryhmän kokemaan!”  

“Tykkäsin porukan avoimuudesta”  

  “Kumpa tämä olisi viikottainen tapaaminen, en malta oottaa ens kuuhun!<3”  

Vertaisryhmän aikana käydyistä keskusteluista ja palautteesta nousi esiin toiveita myös muunlaisesta toiminnasta nuorille saamelaisaikuisille. Erityisesti toivottiin lähitapaamisia (eri paikkakunnilla), mutta myös esimerkiksi duodji-hetkiä etäyhteyksin. Lähitapaamiset voisivat olla porukalla tapahtumiin meneminen tai erilaiset teemaryhmät. Saamenkielisten ja kulttuurinmukaisten palveluiden työntekijöiltä toivottiin esittely- ja toimintapisteitä eri saamelaistapahtumiin, jolloin pääsisi juttelemaan työntekijöiden kanssa. Tapahtumiin liittyen tuotiin esiin myös se, että työntekijät voisivat olla tukena niille, joilla erilaisiin tapahtumiin meneminen saattaa jännittää. 

Osallistuneiden palautetta ja toiveita, sekä ohjaajien kokemuksia ryhmän toteutuksesta viedään eteenpäin muille saamenkielisten ja kulttuurinmukaisten palveluiden parissa toimiville tahoille, kuten Saamelaiskäräjille ja saameperhekeskukselle. Myös Uvjj – Uvjâ – Uvja jää niin ikään pohtimaan vertaisryhmän jatkomahdollisuuksia. Toteutuneesta vertaisryhmästä kirjoitettua raporttia (avautuu uuteen välilehteen) voidaan hyödyntää jatkossa esimerkiksi tarjottaessa vastaavaa palvelua opiskeluhuollon kautta saamen kielen opintonsa vasta aloittaneille saamelaisnuorille. 

Lisätietoja: 

Pilvi Vuomajoki 
Henkilökortti