Työttömien työ- ja toimintakyvyn tuki - ekollega

hankkeen logot

     Työttömien työ- ja toimintakyvyn tuki

Tavoitteena on yhdenmukaistaa työnhakijana olevien työttömien henkilöiden työ- ja toimintakykyarvioihin ohjautumisen, sekä arviointien porrastettuja työ- ja toimintatapoja sote-keskuksessa. 

  • Työskentelyssä huomioidaan mm: oikea-aikaisen avun saannin edistäminen ja moniammatillista työskentelyä tukevat käytänteet ml. kuntoutuksellisten tarpeiden tunnistaminen.
  • Kehittämistyöhön kootaan kootaan monialainen työryhmä koordinoimaan ja mallintamaan hoito- ja palveluketjua sotekeskuksessa.  
  • Mallintamisen yhteydessä selvitetään alueella aiemmin tehtyjen toimintamallien käyttöä ja hyviä käytänteitä mahdollisen laajentamisen näkökulmasta. Niiden rinnalla tarkastellaan alueella toteutettavia Työkykyohjelman hankkeen sekä Kansallisen mielenterveysstrategian toimeenpanoon liittyvien pilottien kokemuksia ja tuloksia. 
  • Lisäksi selvitetään sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisten osaamistarpeet työkykyarvioiden laatimiseen ja osaamista vahvistetaan kehittämistyön aikana.
  • Palveluketjun mallintamisessa huomioidaan soveltuvin osin Sote-rakenneuudistus Lapissa -hankkeessa työstettyjä palveluketjun hallintamallin periaatteita. 

Ajankohtaista 

  • Työskentelyä koordinoivan työryhmän kokousaikataulut ovat: 13.6.22, 14.9.22, 25.10.22 ja 13.12.22. 
  • Syksyn hoito- ja palveluketjutyöpajat toteutuvat KPMG:n vetämänä. Työpajojen aikataulut eri kokoonpanoilla ovat 12.8.22, 4.10.22, 1.11. ja mahdollisesti 29.11. Työskentelyä tukevaa tiedonkeruuta tehdään lisäksi haastatteluilla ja/tai sähköisillä kyselyillä. 

 

 


Yhteystiedot

Eija Savelius-Koski
Sosiaalihuollon erityisasiantuntija
Puh. 040 184 00 07
eija.savelius-koski@poske.fi
Tulevaisuuden sote-keskus -hanke
Henkilökortti