Työttömien työ- ja toimintakyvyn tuki - ekollega

hankkeen logot

     Työttömien työ- ja toimintakyvyn tuki

Tavoitteena on yhdenmukaistaa työnhakijana olevien työttömien henkilöiden työ- ja toimintakykyarvioihin ohjautumisen, sekä arviointien porrastettuja työ- ja toimintatapoja sote-keskuksessa. 

  • Työskentelyssä huomioidaan mm: oikea-aikaisen avun saannin edistäminen ja moniammatillista työskentelyä tukevat käytänteet ml. kuntoutuksellisten tarpeiden tunnistaminen.
  • Kehittämistyöhön kootaan kootaan monialainen työryhmä koordinoimaan ja mallintamaan hoito- ja palveluketjua sotekeskuksessa.  
  • Mallintamisen yhteydessä selvitetään alueella aiemmin tehtyjen toimintamallien käyttöä ja hyviä käytänteitä mahdollisen laajentamisen näkökulmasta. Niiden rinnalla tarkastellaan alueella toteutettavia Työkykyohjelman hankkeen sekä Kansallisen mielenterveysstrategian toimeenpanoon liittyvien pilottien kokemuksia ja tuloksia. 
  • Lisäksi selvitetään sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisten osaamistarpeet työkykyarvioiden laatimiseen ja osaamista vahvistetaan kehittämistyön aikana.
  • Palveluketjun mallintamisessa huomioidaan soveltuvin osin Sote-rakenneuudistus Lapissa -hankkeessa työstettyjä palveluketjun hallintamallin periaatteita.