Työttömien työ- ja toimintakyvyn tuki - ekollega

Työttömien työ- ja toimintakyvyn tuki

Lapin Tulevaisuuden sote-keskus -hankkeessa selkiytetään työttömien työ- ja toimintakykyarvioihin ohjautumista monialaisessa yhteistyössä. Myös oikea-aikaisen avun saantia edistetään sosiaali- ja terveyspalveluissa.

Monialaisen yhteistyön tekemiseen kootaan työryhmä mallintamaan palveluketjua, jossa sovitaan toimijoiden roolit, vastuut sekä yhteistyö terveyden- ja sosiaalihuollon, kunnan työllisyyspalvelujen, työvoimahallinnon, työterveyshuollon, Kelan ja järjestöjen välillä. Palveluketjun mallintamisen yhteydessä selvitetään alueella aiemmin tehtyjen toimintamallien käyttöä ja laajentamista sekä suunnitellaan ja toteutetaan niiden käyttöä osana palveluketjun mallintamista. Aiemmin tehtyjä toimintamalleja ovat esimerkiksi:

  • pitkään toimeentulotukea saaneen toiminta- ja työkyvyn selvittelymalli
  • Monialaisen yhteistyön ABC -toimintamalli asiakastyöhön paljon tukea tarvitsevien asiakkaiden kanssa
  • palveluketjumallinnus maakuntavalmistelussa

Tavoite toteutetaan työkyvyn tuen kehittämisen hankekokonaisuuden rinnalla. Palveluketjun mallintamisessa hyödynnetään rakennerahauudistus-hankkeessa kehitettävää palveluketjujen hallintamallia ja mallinnusta tehdään hallintamallin kehittämisen rinnalla.

Lisäksi Tulevaisuuden sote-keskus -hankkeessa selvitetään sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisten osaamistarpeet työkykyarvioiden laatimiseen ja osaamista vahvistetaan kehittämistyön aikana.


Yhteystiedot

Eija Savelius-Koski
Sosiaalihuollon erityisasiantuntija
Puh. 040 184 00 07
eija.savelius-koski@poske.fi
Tulevaisuuden sote-keskus -hanke
Henkilökortti