Sosiaalipalvelut - ekollega

hankkeen logot       Sosiaalipalvelut

Uutiset

Tapahtumat

Sosiaalipalveluiden kehittämisen tavoitteena on parantaa palveluiden saatavuutta ja vahvistaa aikuissosiaalityön roolia sosiaali- ja terveyskeskuksessa. Tulevaisuuden sote-keskuksessa sosiaalipalvelut ja terveydenhuolto tekevät tiivistä yhteistyötä yhteisesti sovituilla käytännöillä. Asiakas saa tarvitsemansa palvelut oikea-aikaisesti.

Ajankohtaista

 • Aamupaloja sosiaalityöstä -webinaarisarja kevään ja syksyn 2023 aikana kerran kuukaudessa. 
 • Kevään 2023 aikana toteutetaan sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistyöhön liittyviä työpajoja Rovaniemellä, joissa tehdään konkreettinen malli sosiaali- ja terveydenhuollon väliselle yhteistyölle.
 • Sosiaalisen raportointi on otettu käyttöön kaakkoisella palvelualueella aikuissosiaalityössä, lastensuojelussa, perhesosiaalityössä, koulun sosiaalityössä, perheneuvolassa, maahanmuuttajasosiaalityössä, sosiaalipäivystyksessä sekä terveydenhuollon sosiaalityössä.
 • Sosiaalityölle nostetta -valmennuskokonaisuutta on jatkettu kaakkoisella alueella Ranualla ja Posiolla työikäisten palveluissa.
 • Syksyllä 2023 toteutetaan valmennuskokonaisuus Lapin alueen aikuis- ja perhesosiaalityön palveluihin. Valmennuksessa jäsenneteään palvelutarpeen arviointia, vahvistetaan erityistä tukea tarvitsevan henkilön tunnistamista sekä omatyöntekijyyden määrittelyä
 • Aikuissosiaalityön käsikirja on julkaistu syksyllä
 • Sosiaalihuollon tuen tarpeen tunnistamisen työkalut sekä aikuisten että lasten, nuorten ja perheiden kanssa työskenteleville ammattilaisille
 • Rovaniemen sosiaalisen kuntoutuksen pilotin (linkki aukeaa uuteen välilehteen) tulosten pohjalta suunnitellaan jatkoa.
 • Rakenteellista sosiaalityötä kehitetään valtakunnallisessa yhteistyössä (THL, linkki aukeaa uuteen välilehteen).

Aamupaloja sosiaalityöstä -tapaamiset

Aamupaloja sosiaalityöstä -tapaamisissa käsitellään sosiaalityön ajankohtaisia asioita teema kerrallaan kerran kuussa. Voit ehdottaa aihetta tulevan syksyn webinaareihin Webropol-lomakkeellamme tästä linkistä (linkki avautuu uuteen välilehteen).

Alkuvuonna 2023 järjestettiin viisi webinaaria, jotka on kerätty soittolistaksi Posken Youtube-kanavalle. Voit katsoa kevätkauden webinaarit klikkaamalla alla olevaa painiketta.

Sosiaalihuollon tarpeen tunnistamisen työkalu

Tulevaisuuden sote-keskus Lapissa -hankkeen sosiaalipalveluiden asiantuntijat julkaisivat 26.1.2023 sosiaalihuollon tarpeen tunnistamisen työkalun, joka tukee terveydenhuollon ja muiden yhteistyöalojen ammattilaisia tunnistamaan tilanteita, joissa tulisi ottaa yhteyttä sosiaalityöhön. Voit nyt ladata työkalun itsellesi ja hyödyntää hankkeen osaamista myös omassa työssäsi.

Klikkaa kuva isommaksi uuteen välilehteen Sharepointissa (pdf).

Lakikoulutukset

Järjestimme marraskuussa 2022 kaksi koulutuskokonaisuutta, joista ensimmäinen oli suunnattu sote-alan ammattilaisille ja toinen erityisesti aikuisten kanssa työskenteleville sosiaalihuollon ammattilaisille. Lataa materiaalit talteen alta.

Sosiaalinen raportointi

Oletko kiinnittänyt toistuvasti huomiota johonkin ilmiöön tai asiaan ja haluaisit jakaa siitä tietoa eteenpäin? Tai oletko sosiaalityön arjessa havainnut jonkinlaisia heikkoja signaaleja muutoksista, joihin olisi tärkeä kiinnittää huomiota laajemmin? Sosiaalinen raportointi on näitä havaintoja varten.

Sosiaalisella raportoinnilla voit nostaa esiin esimerkiksi
•    Ajankohtaisia ilmiöitä asiakastyöstä
•    Palvelujärjestelmää koskevia epäkohtia
•    Eriarvoistavia rakenteita
•    Palveluiden kehittämistarpeita
•    Konkreettisia ratkaisuehdotuksia
•    Hyviä käytäntöjä

Sosiaalihuoltolain mukainen raportointi on sosiaalihuollon ammattilaisille tarkoitettu rakenteellisen sosiaalityön väline. Lue lisää alta.


Sosiaalityölle nostetta

Sosiaalityölle nostetta -valmennuskokonaisuuden tavoitteena on tukea sosiaalihuoltolain mukaisia asiakasprosesseja, tehdä työikäisten kanssa tehtävää sosiaalityötä näkyväksi ja vahvistaa rakenteellista sosiaalityötä.

Sosiaalityölle nostetta -kokonaisuuden toimenpiteet ovat

 • Aikuissosiaalityön asiakkuuksien tarkastelu, jonka avulla on mahdollisuus saada kokonaiskuvaa asiakkaiden palveluiden tarpeista, erilaisista asiakkuuksista sekä tietoa ajankohtaisista paikallisista ja alueellisista sosiaalista ilmiöistä.  
 • Asiakasprosessin kehittäminen, jonka aikana keskitytään monialaiseen palvelutarpeen arviointiin ja asiakassuunnitelmaan, erityistä tukea tarvitsevan henkilön tunnistamiseen aikuissosiaalityössä sekä omatyöntekijän roolin määrittämiseen.
 • Rakenteellisen sosiaalityön osaamisen vahvistaminen, rakenteen kehittäminen ja sosiaalisen raportoinnin käyttöönotto.

Lisätietoa valtakunnallisista sosiaalihuollon kehittämiskokonaisuuksista 2020–2023

Sosiaalityö ja sosiaaliohjaus tulevaisuuden sote-keskuksessa, päättynyt (2021–2022)

Kokonaisuus toteutettiin Sote-uudistus ja sosiaalityö -nimisenä työpajasarjana.

Työikäisten asiakassuunnitelman pilotti, päättynyt (2020–2022)

Pilotin tavoitteena oli, että alueilla otetaan käyttöön sosiaalihuoltolain mukaiset työikäisten asiakasasiakirjat AVAIN-mittari integraatiolla. Lapissa pilotin aikainen tekninen käyttömahdollisuus asiakastietojärjestelmässä oli mukaan ilmoittautuneista sosiaalityön yksiköistä vain yhdessä.

Rakenteellinen sosiaalityö, käynnissä (2021–2023)

Kehittämisen tavoitteena on vahvistaa ymmärrystä rakenteellisesta sosiaalityöstä ja edistää siinä muodostetun tiedon hyödyntämistä ja vaikuttavuutta valtakunnallisesti.

Sosiaalityön vaikuttavat toimintamallit, käynnissä (2022–2023)

Sosiaalityön vaikuttavat toimintamallit -työpajasarjassa tuetaan kolmen toimintamallin käyttöönottoa ja vaikuttavuuden arviointia. Lapin hyvinvointialue on mukana sosiaalisen kuntoutuksen pilotissa, joka toteutettiin Rovaniemellä syksyllä 2022.

Rakenteellinen sosiaalityö -hanke (ESR)

Lapissa on edistetty 2020–2022 rakenteellista sosiaalityötä eri toimenpitein.

 

Valtakunnalliset materiaalit


Henna Halttu
Sosiaalihuollon erityisasiantuntija
Puh. 040 184 0007
henna.halttu@poske.fi
VASA 2 - Vahva sote Lapin hyvinvointialueelle -hanke
Henkilökortti
Susa Huhtaniska
Erityisasiantuntija
Puh. 040 358 0106
susa.huhtaniska@poske.fi
VASA 2 - Vahva sote Lapin hyvinvointialueelle -hanke
kieliosaaminen suomi englanti
Henkilökortti
Anni Partanen
Projektipäällikkö, sosiaalipalvelut
Puh. 040 751 11 21
anni.partanen@poske.fi
VASA 2 - Vahva sote Lapin hyvinvointialueelle -hanke
Henkilökortti