Saamenkieliset ja -kulttuurinmukaiset palvelut - ekollega

Saamenkielisten ja -kulttuurinmukaisten palvelujen kehittäminen

Tulevaisuuden sote-keskus -hankkeessa kehitetään saamenkielisiä ja saamelaisten kulttuurien mukaisia perhepalveluita sekä mielenterveys- ja päihdepalveluita yhdessä kuntien kanssa olemassa olevien palveluiden rinnalla.

Tavoitteet:

  • Saamenkielisten ja -kulttuurien mukaisten perhepalveluiden saatavuus paranee ja laatu vahvistuu
  • Perhepalveluita kehitetään verkostomaisiksi ja monikanavaisiksi yhteistyössä sosiaali- ja terveydenhuollon, koulu- ja nuorisotoimen sekä erityispalveluiden kanssa
  • Työntekijöiden ammatillinen tuki vahvistuu
  • Saamenkielen ja -kulttuurien mukaisia mielenterveys- ja päihdepalveluita on paremmin saatavilla matalan kynnyksen yhteydenotoilla
  • Palveluohjaus ja palvelujen yhteentoimivuus perusterveydenhuollon, erikoissairaanhoidon ja sosiaalipalveluiden kesken on parantunut
  • Palveluissa ymmärretään alkuperäiskansalähtöisyys ja käytettävät menetelmät tunnistavat saamelaisten kieleen, kulttuuriin ja elämäntapaan liittyvät erityistarpeet

Yhteystiedot

Niila Rahko
Asiantuntija, saamenkielen ja kulttuurin mukaiset palvelut
Puh. 0408290136
niila.rahko@poske.fi
Tulevaisuuden sote-keskus -hanke
kieliosaaminen ruotsi pohjoissaame englanti
Henkilökortti
Aino Riihimäki
Suunnittelija, saamenkieliset ja kulttuurinmukaiset lasten, nuorten ja perheiden palvelut
Puh. 0406602064
aino.riihimaki@poske.fi
Tulevaisuuden sote-keskus -hanke
kieliosaaminen pohjoissaame
Henkilökortti