Perehdytys saamen kieliin ja saamelaiskulttuuriin - ekollega

​Saamen kielten, kulttuurin ja kulttuurisen tietoisuuden itseopiskeluverkkokurssi 

Kurssi on suunniteltu sosiaali- ja terveyspalveluissa työskenteleville mahdollisesti saamelaisia asiakkaita kohtaaville työntekijöille. Kurssin tarkoituksena on lisätä tietoisuutta, ammattimaista osaamista sekä parantaa asiakastyytyväisyyttä ja potilasturvallisuutta. Kurssi on jaettu kolmeen osaan. On suositeltavaa käydä kurssi järjestyksessä. Osioihin voi palata jälkikäteen. Tentti on suositeltavaa suorittaa tehtyäsi kurssin kolme osiota.

Kuvassa kulkukaavio kurssin sisällöistä. Keskellä "Saamen kielten ja kulttuurin peruskurssi sosiaali- ja terveyspalveluiden ammattilaisille". Oikealle nuolella "Tietoa kurssista" -laatikko ja tämän alapuolella päälaatikosta nuolella "Materiaalit"-laatikko. Päälaatikon alapuolella nuolilla "Kurssin osiot: Kielet ja kulttuuri, Lainsäädäntö, Asiakkaan kohtaaminen" -laatikko, josta alimmaiseen "Tentti"-laatikkoon nuoli.