Lapset, nuoret ja perheet - ekollega

Lasten, nuorten ja perheiden palvelujen kehittäminen

Uutiset

Lapin Tulevaisuuden sote-keskus -hankkeessa kehitetään perhekeskustoimintaa, kuntien perhepalveluita ja niiden monialaista yhteistyötä. Kansallisten linjausten mukaan perhekeskus tarkoittaa palveluiden kokonaisuutta. Se sisältää lapsille, nuorille ja perheille suunnatut hyvinvointia, terveyttä, kasvua ja kehitystä edistävät sekä varhaisen tuen, hoidon ja kuntoutuksen palvelut. Sähköisen perheiden palveluiden kehittäminen on yksi osa tätä kokonaisuutta.

Tavoitteet:

 • Maakunnan alueella kunnissa on toimiva lasten, nuorten ja perheiden palveluiden kokonaisuus
 • Perheiden peruspalveluita on vahvistettu yhteistyössä sosiaali- ja terveydenhuollon, kuntien koulutoimen, varhaiskasvatuksen, nuorisotoimen ja erityispalveluiden kesken (erikoissairaanhoito ja lastensuojelu)
 • Perheiden palveluita kehitetään verkostomaisiksi ja tuotettavaksi myös monikanavaisesti.
 • Lasten- ja nuorten perustason palveluissa kehitetään mielenterveyttä tukevaa, ennalta ehkäisevää työtä ja työmenetelmiä sekä otetaan käyttöön psykososiaalisia menetelmiä yhteistyössä erityistason kanssa
 • Selvitetään, suunnitellaan ja otetaan käyttöön varhaisen tuen ja vanhemmuuden tuen menetelmiä  
 • Erityistason tukea saadaan monikanavaisesti sairaanhoitopiireistä ja erva-tason OT-keskuksista

  Kuva perhekeskuksen palvelukokonaisuudesta

* Vaativa erityistaso: osaamis- ja tukikeskukset
** Koulu- ja opiskeluterveydenhuolto voivat olla osa perhekeskusta tai sen verkostoyhteistyötä

 

Tukena lasten, nuorten ja perheiden palveluiden kehittämisessä kunnissa

Tulevaisuuden sote-keskus -hankkeen tuella kehitetään jo olemassa olevia perhekeskuksia. Tämän lisäksi hanke tukee uusien perhekeskusten käynnistymis- ja kehittämistyötä seuraavissa Lapin kunnissa:

 • Sodankylä
 • Rovaniemi
 • Simo
 • Kemi
 • Kittilä
 • Kemijärvi
 • Posio
 • Salla
 • Ylitornio
 • Kolari
 • Muonio (käynnistymässä)
 • Tornio (käynnistymässä)

Myös muut Lapin kunnat ovat tervetulleita mukaan kehittämistyöhön.

Perheiden palveluiden verkosto

Osana lasten, nuorten ja perheiden palveluiden kehittämistyötä olemme koonneet perheiden palveluiden verkoston, joka koostuu kuntien nimeämistä sote- ja sivistyspalveluiden ammattilaisista, sairaanhoitopiirien edustajista, järjestöjen ja seurakunnan sekä saamelaiskäräjien edustajista.

Verkoston tarkoituksena on edistää kunnissa tapahtuvaa kehittämistyötä oikea-aikaisen ja varhaisen kohtaamisen tueksi. Verkoston tapaamisissa

 • tehostetaan monikanavaisten palveluiden hyödyntämistä
 • luodaan uusia toimintamalleja hyödyntää digipalveluita osana kokonaisuutta
 • jaetaan tietoa valtakunnallisen perhekeskuskehittämisen etenemisestä sekä kuntien omien kehittämisprosessien, kuten perhekeskusten, edistymisestä.

Verkoston ensimmäinen tapaaminen on pidetty 4.2.2021. Lue lisää ensimmäisestä tapaamisesta

Sähköisten perhepalveluiden kehittäminen

Perhepalveluiden kehittämisessä hyödynnetään monikanavaisia palveluita, joilla parannetaan palveluiden saatavuutta sekä saavutettavuutta. Tarkoitus ei ole korvata jo olemassa olevia palveluita ja palvelukanavia, vaan täydentää palvelupalettia.

Kehittämistyötä tehdään yhteistyössä kuntien lapsi- ja perhepalveluiden toimijoiden, kolmannen sektorin, seurakuntien, erikoissairaanhoidon sekä kehittäjäasiakkaiden kanssa hyödyntäen kansallista sähköisen perhekeskuksen kehittämistyötä.

Sähköisten palvelujen pilotit

Sähköisten perhepalveluiden yhteiskehittämisessä luodaan yhteisiä toimintamalleja ja sähköisiä palveluita, joilla perheitä voidaan auttaa. Kehittämistyössä huomioidaan Omaolo- ja Terveyskylä-integraatiot.

Ajatuksia kehittämistyöstä Lapissa

Katso alla olevalta videolta lapset, nuoret ja perheet -osakokonaisuuden työntekijöiden ajatuksia kehittämistyöstä Lapissa. Video on tehty kansalliseen perhekeskusverkostoon.

 

Yhteystiedot

Tuula Mäntymäki
Terveydenhuollon erityisasiantuntija
Puh. 040 358 01 06
tuula.mantymaki@poske.fi
Tulevaisuuden sote-keskus -hanke
Henkilökortti
Mikko Närhi
Sosiaalihuollon erityisasiantuntija
Puh. 040 592 60 53
mikko.narhi@poske.fi
Tulevaisuuden sote-keskus -hanke
kieliosaaminen englanti
Henkilökortti