MoniSoTe -hanke - ekollega

Monialaista ja -tieteistä osaamista sosiaali- ja terveysalan ammattilaisille -hanke (MoniSoTe)

Uutiset

Tapahtumat

MoniSoTe -hankkeen viimeinen opintomoduuli on käynnissä

MoniSoTe - opintokokonaisuuden viimeinen opintomoduuli on käynnissä. Saamelaisuus ja kulttuurisensitiivisyys sosiaali- ja terveyspalveluissa -moduulin on aloittanut 17 opiskelijaa. Moduuli toteutetaan 1.9 -30.11 välisenä aikana. Moduulin opetuksesta voit lukea lisää Lapin Yliopiston sivuilta.

MoniSoTe -hankkeen päätösseminaari Rovaniemellä 3.11.2021

Seminaarissa paneudutaan sote-alan toimintaympäristöjen muutoksiin, monialaisen tiedon hyödyntämisiin uusissa toimintaympäristöissä sekä työn uudelleen muotoiluun työhyvinvoinnin näkökulmasta. Lue lisää ja ilmoittaudu.

 

Tietoa hankkeesta

Selvitämme MoniSoTe -hankkeessa sosiaali- ja terveydenhuollon tulevaisuuden osaamistarpeet. Toteutamme monialaisen ja -tieteisen koulutuskokonaisuuden sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisille ja alan perusopiskelijoille vuosina 2020–2021.

Lisätietoa MoniSote -hankkeesta Lapin yliopiston sivuilla (linkki avautuu uudelle välilehdelle).

Tavoitteet

 • Saada tietoa Lapissa toimivien sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisten monialaisista osaamistarpeista.
 • Vahvistaa saamen kieliin ja kulttuuriin liittyvää osaamista sosiaali- ja terveydenhuollossa.
 • Hyödyntää työelämätoimijoiden kokemuksista saatavaa tietoa sosiaali- ja terveydenhuollon koulutussuunnittelussa.
 • Suunnitella osaamistarpeita vastaava monialainen ja –tieteinen koulutuskokonaisuus.

Toimenpiteet

 • Selvittämme Lapissa toimivien sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisten tulevaisuuden monialaiset osaamistarpeet.
 • Toteutamme kyselyn saamen kieliin ja kulttuuriin liittyvistä osaamistarpeista.
 • Toteutamme monialaisia osaamistarpeita vastaavan 20 opintopisteen laajuisen koulutuskokonaisuuden.
 • Arvioimme toteuttamamme koulutuksen ja kehitämme sisältöjä saamamme kokemuksen perusteella

Hankefakta

 • Rahoittaja: ESR Kestävää kasvua ja työtä 2014–2020
 • Hallinnoija: Lapin yliopisto
 • Toteuttajat: Lapin yliopisto, Lapin ammattikorkeakoulu ja Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus
 • Toteutusaika: 1.1.2020-31.12.2021
 • Kokonaisrahoitus: 609 971 € / omarahoitusosuus: 121 994€

Hankkeen työntekijät

Hankkeen toiminta


Selvitykset

Sosiaali- ja terveysalan monialaiset osaamistarpeet Lapissa

Selvitys nostaa esiin sosiaali- ja terveydenhuollon monialaisia osaamisen tarpeita Lapissa. Selvityksessä tarkastellaan osaamisalueita, jotka näyttäytyvät sosiaali- ja terveysaloille yhteisinä, nyt ja tulevaisuudessa tarvittavina osaamisen alueina. Selvitys toimii pohjana hankkeessa toteutettavalle koulutuskokonaisuudelle (avautuu uudelle välilehdelle), jonka tavoitteena on parempien edellytysten luominen sosiaali- ja terveysalan ammattilaisten yhteisen ymmärryksen, moniasiantuntijuuden sekä aidon integraation onnistuminen tulevaisuuden sosiaali- ja terveyspalveluissa. Lue selvitys täältä.


Selvitys saamen kieliin ja kulttuuriin liittyvistä osaamistarpeista

Hankkeessa toteutetaan nelikielinen kysely saamen kieliin ja kulttuuriin liittyvistä sote-alan ammattihenkilöstön osaamistarpeista ja saatavuudesta. Kysely toteutetaan syksyn 2020 aikana. Selvityksen tuloksia hyödynnetään MoniSoTe -hankkeen opintomoduulissa 4 (avautuu uudelle välilehdelle), joka käsittelee saamelaisuutta ja kulttuurisensitiivisyyttä sosiaali- ja terveydenhuollossa.  

 

MoniSoTe –opinnot

Hanke järjestää maksuttoman opintokokonaisuuden sosiaali- ja terveysalan ammattilaisille ja opiskelijoille. Kokonaisuus muodostuu neljästä monialaisesta ja -tieteisestä 5 op opintomoduulista. Voit suorittaa kaikki moduulit tai valita sinulle sopivimmat. Opinnot suoritetaan verkossa ja voit sovittaa opiskelun juostavasti aikatauluihisi.

Moduuli I: Uudistuvien sosiaali- ja terveyspalveluiden yhteensovittaminen, etiikka ja palvelumuotoilu, 5 op
Opintojen tavoitteena on tukea sote-alan ammattilaisia moniammatillisessa toimijuudessa sekä palveluiden yhteensovittamisessa. Lue lisää Lapin yliopiston sivuilta (avautuu uudelle välilehdelle).

 • Opintojen ajankohta: 1.9.-31.10.2020

Moduuli II: Tietoon perustuva toiminta ja johtaminen sosiaali- ja terveysalalla, 5 op
Opintojen tavoitteena on tukea sote-alan ammattilaisten tiedolla johtamiseen, kehittämiseen ja toimintaan liittyvää osaamista. Lue lisää Lapin yliopiston sivuilta (avautuu uudelle välilehdelle).

 • Opintojen ajankohta: 1.11.-31.12.2020

Moduuli III: Asiakas aktiivisena toimijana – katsaus moniasiantuntijaisiin menetelmiin, 5 op
Opintomoduuli koostuu osakokonaisuuksista, joiden kautta perehdytään moniasiantuntijuutta ja asiakkaan osallisuutta käsitteleviin näkökulmiin. Lue lisää Lapin yliopiston sivuilta (avautuu uudelle välilehdelle).

 • Opintojen ajankohta: 1.2.-30.4.2021

Moduuli IV: Saamelaisuus ja kulttuurisensitiivisyys, 5 op
Opintomoduulissa perehdytään sosiaali- ja terveyspalveluihin saamelaisuuden näkökulmasta ja analysoidaan kulttuurisensitiivisten palvelujen toteutumista ja tavoitteita. Lue lisää Lapin yliopiston sivuilta (avautuu uudelle välilehdelle).

 • Ilmoittautuminen: viimeistään 15.8.2021
 • Opintojen ajankohta: 1.9.-30.11.2021