null Lydia Heikkilä

Lydia Heikkilä

ma. Plánejeaddji │ Suunnittelija 70 %

Yhteystiedot

Davvi-Suoma sosiálasuorggi máhttinguovddáš │ Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus
lydia.heikkila@samediggi.fi
040 592 55 31
Tunturi-Lapin luontokeskus, Peuratie 15, 99400 Enontekiö

Koulutus ja opinnot

 • Yhteiskuntatieteiden tohtori, sosiologia
  • Väitöskirjatutkimus: Reindeer Talk – Sámi Reindeer Herding and Nature Management. Acta Universitatis Lapponiensis 110. Rovaniemi: University of Lapland Press.
   Davvisámegiela lohkanbadjeoahppu, Sámi Allaskuvla, Guovdageaidnu, Norja
   Davvisámegiela vuođđoskuvlejumi vierisgielagiidda, Sámi Oahppahusguovddáš, Hetta

Kokemus ja osaaminen

 • Pitkän linjan saamelaisten hyvinvoinnin ja hyvinvointipalvelujen tutkija sekä kulttuurilähtöisten palvelujen ja tutkimusmenetelmien kehittäjä
 • Työskennellyt monialaisesti sekä yliopistotutkijana Lapin yliopistossa, Posken saamelaisyksikön suunnittelijana että kolmannen sektorin palveluksessa SámiSoster ry:ssa
 • Kiinnostunut saamelaisten tutkimuseettisten periaatteiden ja käytäntöjen sekä dialogisten ja yhteisöllisten menetelmien kehittämisestä yhteistyössä saamelaisyhteisön jäsenten ja organisaatioiden kesken