null Selvitys sosiaalihuollon ammattilaisista Pohjois-Suomessa

Selvitys sosiaalihuollon ammattilaisista Pohjois-Suomessa

Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus toteuttaa selvityksen  alueemme sosiaalihuollon korkeakoulutetuista ammattilaisista. Selvitys koskee sosiaalityöntekijöitä, sosionomeja, geronomeja ja kuntoutuksen ohjaajia. Pyrimme saamaan näkyväksi sosiaalihuollon ammattilaisia koskevaa tämänhetkistä tilannetta ja tulevaisuuden tarpeita mm. ammattilaisten sijoittumisen, saatavuuden, pysyvyyden ja työhyvinvoinnin näkökulmista. 

Selvitystä hyödynnetään Pohjoisen YTA -alueen suunnittelu- ja kehittämistyössä. Tietoa tarvitaan esimerkiksi tulevien hyvinvointialueiden valmistelussa. 

Selvityksen kysely on lähetetty alueen kuntiin, kuntayhtymiin ja sairaanhoitopiireihin 8.11.2021. Odotamme vastauksia 22.11.2021 mennessä.

Kysely toteutetaan yhteistyössä Lapin Yliopiston ja POPsote –hankkeen kanssa.

Lisätietoja:

kehittäjä-sosiaalityöntekijä Maija Hiltula, maija.hiltula@poske.fi
tutkija Sanna-Liisa Liikanen, sanna-liisa.liikanen@oamk.fi