null Lapin hyvinvointialueelle haetaan työntekijöitä Ikäystävällinen -Lappi hankkeeseen

Lapin hyvinvointialueelle haetaan työntekijöitä Ikäystävällinen -Lappi hankkeeseen

Kolpeneen palvelukeskuksen kuntayhtymä on saanut valtionavustuksen Sosiaali- ja terveysministeriöltä
Tulevaisuuden kotona asumista tukevien palveluiden kehittämiseen iäkkäille vuosille 2021–2023. Avustuksen tarkoituksena on, että hyvinvointialueen kunnat/kuntayhtymät valmistelevat osana Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -ohjelman hankekokonaisuutta hankkeen, jossa luodaan alueelle iäkkäiden henkilöiden kotona asumista tukevien palveluiden yhtenäinen toimintamalli.

Haemme Lapin hyvinvointialueen valmisteluun:
Ikäystävällinen Lappi -hankkeelle ajalle 1.3.2022–31.12.2023:

  • PROJEKTIPÄÄLLIKKÖ

Projektipäällikkö vastaa hankekokonaisuuden toteuttamisesta ja projektihallinnosta: mm. suunnittelu,
organisointi ja hanketyöntekijöiden tukeminen, projektin etenemisen seuranta, raportointi ja arviointi sekä viestintä. Tehtävässä toimiminen edellyttää yhteistyötä maakunnan sisällä eri toimijoiden kanssa sekä alueen eri hankkeiden ja niissä toimivien kehittäjien kanssa. Projektipäällikön vastuulla on hankkeessa tiedolla johtaminen kotihoidon laadun kehittämisessä (RAI-järjestelmä).

Projektipäälliköltä edellytämme ylempää korkeakoulututkintoa, hyviä vuorovaikutus- ja viestintätaitoja,
verkostoyhteistyötaitoja ja organisointiosaamista, aktiivista ja kehittävää työotetta, sosiaali- ja
terveydenhuollon palvelujärjestelmän sekä ikäihmisten palveluiden tuntemusta sekä kokemusta ja
asiantuntemusta haettavan tehtävän osalta. Katsomme eduksi aiemman kokemuksen kehittämistehtävissä ja projektipäällikön tehtävissä toimimisesta, sekä RAI-järjestelmän käyttökokemuksesta.

 

  • ERITYISASIANTUNTIJA (ikäihmisten kotona asumista tukevat palvelut)

Lapin hyvinvointialueelle suunnitellaan ja valmistellaan ympärivuorokautinen kotihoidon 24/7 toimintamalli, jolla turvataan kotona asumisen mahdollisuus ja hoidon saatavuus ympärivuorokautisesti eri palveluja yhteen sovittaen ja huomioiden hyvinvointialueen erilaiset toiminta- ja kieliympäristöt.

  • ERITYISASIANTUNTIJA (ikäihmisten asiakas- ja palveluohjaus)

Lapin hyvinvointialueelle suunnitellaan ja valmistellaan yhtenäinen asiakas- ja palveluohjauksen toimintamalli.

 

  • ERITYISASIANTUNTIJA (digitaaliset/sähköiset palvelut)

Lapin hyvinvointialueelle suunnitellaan ja valmistellaan sähköisiä palveluita yhteistyössä Tulevaisuuden sotekeskushankkeen ja alueen ICT-hankkeen kanssa. Hyvinvointi- ja terveysteknologiaa on tarkoitus hyödyntää asiakaslähtöisessä kotihoidossa (esim. etäkotihoiva, etälääkäripalvelut, etäkuntoutus).

  • ERITYISASIANTUNTIJA (hankinnat ja valvonta sekä henkilöstön osaaminen ja riittävyys)

Lapin hyvinvointialueelle suunnitellaan ja valmistellaan yhtenäinen hankintojen ja valvonnan toimintamalli. Lisäksi kehitetään toimenpiteitä, joilla varmistetaan riittävä ja osaava henkilöstö kotona asumisen tueksi. Tavoitteena on myös turvata geriatrian ja gerontologisen osaaminen.

  • SUUNNITTELIJA (saamenkieliset ja -kulttuurinmukaiset palvelut)

Hankkeessa kehitetään saamen kieleen ja kulttuuriin pohjautuvien ikäihmisten kotona asumista tukevien
palveluiden toimintamalleja sekä saamen kieleen ja kulttuuriin pohjautuvaa palveluohjausta sekä sähköisiä palveluita.

Hakijoilta (erityisasiantuntijat ja suunnittelija) edellytämme soveltuvaa ylempää korkeakoulututkintoa, hyviä vuorovaikutus- ja viestintätaitoja, verkostoyhteistyötaitoja ja organisointiosaamista, aktiivista ja kehittävää työotetta, sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujärjestelmän tuntemusta sekä kokemusta ja asiantuntemusta ikäihmisten palveluista ja asiantuntemusta haettavan tehtävän osalta. Katsomme eduksi aiemman kokemuksen kehittämistehtävissä toimimisesta. Saamenkielen ja  -kulttuuristenmukaisten palveluiden suunnittelijalta edellytämme saamenkielen taitoa ja tuntemusta saamekulttuurista.

Tehtävät täytetään ajalle 1.3.2022–31.12.2023. Palkkaus määräytyy KVTES mukaisesti.

Tehtävää valitun toiminta-aluetta on koko Lapin maakunta, ja toimipiste sijaitsee/neuvotellaan maakunnan alueella.

Hakemukset liitteineen, joita ei palauteta, osoitetaan Kolpeneen palvelukeskuksen kuntayhtymälle/Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus. Hakemukset laaditaan sähköisesti seuraavan linkin kautta: https://link.webropol.com/s/ikalappirekry

Hakuaika tehtäviin päättyy 31.1.2022 klo 12.00 mennessä.

Lisätietoja: kehitysjohtaja Kaisa Kostamo-Pääkkö (040 570 2844).

Linkit