hankkeen logot      

Tulevaisuuden sote-keskus -hankkeen täydennyshaku vuosille 2022-2023

Tulevaisuuden sote-keskus -hankkeen täydentävä valtionavustushaku valmisteltiin Lapin hyvinvointialueen johtavien viranhaltijoiden, hyvinvointialueen valmistelijoiden, Saamelaiskäräjien ja alueen järjestötoimijoiden kesken 16.8.-15.10.2021 välisenä aikana.

Vuoden 2021 valtionavustushaku on täydentävä haku vuonna 2020 myönnetyille valtionavustushankkeille. Avustuksella täydennetään, syvennetään, laajennetaan ja jatketaan käynnissä olevia hankekokonaisuuksia kunkin hyvinvointialueen tilanteen mukaisesti. Täydentävässä valtionavustushaussa painotetaan erityisesti palveluiden saatavuutta edistäviä toimia perusterveydenhuollossa, sosiaalihuollossa, mielenterveyspalveluissa ja monialaisessa kuntoutuksessa. Hoitoon pääsyn parantaminen ja psykososiaalisten menetelmien käyttöönotto kaikille ikäryhmille tulee sisältyä kaikkiin hankkeisiin.

Lapin hyvinvointialueen hankkeelle haettiin nykyisten toimintojen kehittämisen lisäksi valtionavustusta suun terveydenhuollon, kuntoutuksen, sosiaalihuollon, maksuttoman ehkäisyn sekä psykososiaalisten menetelmien käyttöönoton kehittämiseen kaikille ikäryhmille. Sote-rakenneuudistusta tukevassa hankkeessa aloitettua digitaalisten palveluiden kehittämistä ja Omaolo-palveluiden käyttöönoton tukea jatketaan Tulevaisuuden sote-keskus -hankkeessa tiiviissä yhteistyössä käynnistyvän ICT-hankekokonaisuuden kanssa. Täydennyshakuun on sisällytetty myös terveydenhuollon ja sosiaalihuollon kirjaamiskäytäntöjen yhtenäistäminen ja kehittäminen. Rakenteellisen sosiaalityön kehittäminen jatkuu syksyllä 2022 ja lastensuojelun kehittäminen vuoden 2023 alusta. Näiden kokonaisuuksien ohella hankesuunnitelmaan laadittiin sisällöllisiä täsmennyksiä lasten, nuorten ja perheiden palveluiden sekä saamenkielen ja kulttuurinmukaisten palveluiden osalta.

Lappiin haettavan avustuksen kokonaismäärä on 5 398 248 € ja myönnetty avustus on käytettävissä vuoden 2022 alusta vuoden 2023 loppuun. Päätös avustuksen myöntämisestä saadaan vuoden 2021 lopussa.

Täydennyshaun materiaalit:

Yhteystiedot

Kaisa Kostamo-Pääkkö
Kehitysjohtaja / työelämäprofessori
Puh. 040 570 28 44
kaisa.kostamo-paakko@poske.fi
Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus / Lapin yliopisto
kieliosaaminen ruotsi englanti
Henkilökortti