Suun terveydenhuolto - ekollega

hankkeen logot       Suun terveydenhuolto

Tulevaisuuden sote-keskus -hankkeessa suun terveydenhuoltoon pääsyä parannetaan ja vaikuttavia, laadukkaita ja ennaltaehkäiseviä työskentelytapoja kehitetään. Tarkastelemme hammashoitoloiden toimintaprosesseja ja kehitämme ammattilaisten työnjakoa. Kehitämme toimintatapoja, joilla parannamme varhaisemmassa vaiheessa palveluihin ohjaamista terveyskeskuksesta sekä perhe- ja ikäihmisten palveluista. Tarkastelemme myös Lapin hyvinvointialueen erikoishammaslääkärien resurssia ja sen hyödyntämistä sekä päivystyspalveluiden toimivuutta.

Lapin suun terveydenhuollon nykytilanteen kyselyissä korostui yhteistyö

Teimme maaliskuussa 2022 selvitykset Lapin alueen suun terveydenhuollon nykytilanteesta. Kyselyillä pyrimme selvittämään sekä henkilöstön että esihenkilötason näkemyksiä hoidon saatavuudesta ja erilaisista yhteistyörakenteista. Lisäksi tarkoituksena oli saada ideoita toiminnan kehittämiseen. Vastauksia on hyödynnetty Tulevaisuuden sote-keskus -hankkeen suunnittelussa ja hyödynnetään Lapin hyvinvointialueen suun terveydenhuollon yksiköiden kehittämisessä.

Kyselyssä suuhygienistin palveluiden saatavuus arvioitiin hammaslääkärin palveluita heikommaksi. Vastanneista suun terveyden ammattilaisista 32 % arvioi hammaslääkärin saatavuuden kunnassa heikoksi tai melko heikoksi ja 58 % hyväksi tai melko hyväksi. Suuhygienistin saatavuuden 54 % vastaajista arvioi heikoksi tai melko heikoksi ja 46 % hyväksi tai melko hyväksi.

 

Kaksi piirakkadiagrammia, joissa kunnan suuhygienistin saatavuuden kuvasi hyväksi 14 %, melko hyväksi 32 %, melko heikoksi 35 % ja heikoksi 19 % vastaajista. Kunnan hammaslääkärin saatavuuden kuvasi hyväksi 15 %, melko hyväksi 43 %, melko heikoksi 23 % ja heikoksi 19 % vastaajista.

 

Palvelujen heikko saatavuus johtaa pitkiin jonoihin sekä kiireettömässä että kokonaishoidossa. Palvelujen järjestämisen haasteiksi nimettiin myös esimerkiksi pienet tilat, hoitohuoneiden tyhjäkäynti ja ylimääräiset työtehtävät, kuten toimistotyön ja ajanvarauksen hoitaminen kliinisen hoitotyön ohessa. Toisaalta henkilöstöpula vaikeuttaa toimintaa monessa kunnassa. Pulaa on kaikista terveydenhuollon ammattilaisista, erityisesti suuhygienisteistä ja hammashoitajista.

Kyselyyn vastaajilla oli järjestämishaasteisiin myös ratkaisuja ja kehitysideoita. Erityisesti toivottiin yhteistyötä ja yhtenäisiä linjauksia hyvinvointialueelle. Ehdotettiin yhteneviä yksilöllisiä hoitovälejä aikuisille, selkeitä linjauksia eri ikäryhmien hoitopoluille ja yhteistä ohjeistusta eri ikäryhmien terveydenedistämistilaisuuksiin. Myös sijaistaminen yli kuntarajojen, kuntien väliset koulutukset ja yhteistyö ja päivystys useamman kunnan kesken voisivat tukea hammashoitoloiden työtä.

Lue lisää selvityksestä eKollegan uutisesta.


Yhteystiedot

Niko Havela
Asiantuntijahammaslääkäri (50%)
Puh. 0407132738
niko.havela@lapha.fi
Tulevaisuuden sote-keskus -hanke
Henkilökortti
Sanni Peteri
Suun terveydenhuollon erityisasiantuntija
Puh. 0406796960
sanni.peteri@poske.fi
Tulevaisuuden sote-keskus -hanke
Henkilökortti