Suun terveydenhuolto - ekollega

Suun terveydenhuolto

Suun terveydenhuollon osa-alueessa tavoitteena on hoitoon pääsyn parantaminen sekä vaikuttavien, laadukkaiden ja ennaltaehkäisevien työskentelykäytäntöjen kehittäminen. Palveluissa tarkastellaan hammashoitoloiden toimintaprosesseja ja kehitetään ammattilaisten välistä työnjakoa hoidon saatavuuden parantamiseksi. Kehittämisen yhteydessä rakennetaan toimintakäytäntöjä, joissa parannetaan palvelujen piiriin ohjautumista varhaisemmassa vaiheessa terveyskeskusten hoitaja- ja lääkärivastaanotoilta sekä perhe- ja ikäihmisten palveluista. Kehittämisessä tarkastellaan myös Lapin hyvinvointialueen erikoishammaslääkäriresurssia ja sen laajempaa hyödyntämistä sekä päivystyspalveluiden toimivuutta.

Suun terveydenhuollon nykytilan selvitys, kehitysideat ja järjestämishaasteet

Teimme maaliskuussa 2022 selvitykset Lapin alueen suun terveydenhuollon nykytilanteesta. Kyselyillä pyrimme selvittämään sekä henkilöstön että esimiestason näkemyksiä hoidon saatavuudesta ja erilaisista yhteistyörakenteista. Lisäksi tarkoituksena oli saada ideoita toiminnan kehittämiseen. Vastauksia hyödynnetään Tulevaisuuden sote-keskus -hankkeen suunnittelussa ja Lapin hyvinvointialueen suun terveydenhuollon yksiköiden kehittämisessä. Kerromme kyselyjen tuloksista myöhemmin keväällä.


Yhteystiedot

Niko Havela
Asiantuntijahammaslääkäri (50%)
Puh. 0407132738
niko.havela@pello.fi
Tulevaisuuden sote-keskus -hanke
Henkilökortti
Sanni Peteri
Suun terveydenhuollon erityisasiantuntija
Puh. 0406796960
sanni.peteri@poske.fi
Tulevaisuuden sote-keskus -hanke
Henkilökortti