Kirjaaminen - ekollega

hankkeen logotSosiaali- ja terveydenhuollon kirjaaminen

Yhtenäinen kirjaaminen parantaa asiakastyön laatua, jatkuvuutta ja tehokkuutta. Kirjattu tieto löytyy nopeasti, kun se on yhdenmukaisesti samassa paikassa riippumatta siitä, mikä asiakas- tai potilastietojärjestelmä on käytössä.

Tilastoinnin yhtenäistämisellä tuotetaan myös luotettavaa ja yhdenmukaista tietoa, jota voidaan hyödyntää tiedolla johtamisessa ja palvelujen kehittämisessä sekä tutkimustyössä niin omassa organisaatiossa kuin hyvinvointialueellakin. Kirjaaminen ja tilastointi pohjautuvat kansallisiin ohjeistuksiin, joista vastaa Terveyden ja hyvinvoinnin laitos.

Lapin hyvinvointialueella sekä sosiaalihuollon että terveydenhuollon asiakas- ja potilastietoa kirjataan useisiin eri tietojärjestelmiin organisaatiokohtaisesti. Tulevaisuuden sote-keskus -hankkeessa jatketaan kirjaamisen yhtenäistämistyötä niin sosiaalihuollon yksiköissä kuin terveydenhuollon organisaatioissa. Tälle työlle tehtiin jo pohjaa Sote-rakenneuudistus Lapissa -hankkeessa.

Sosiaalihuollon kirjaaminen

Laki sosiaalihuollon asiakasasiakirjoista (254/2015) velvoittaa sosiaalihuollon organisaatioita liittymään Sosiaalihuollon asiakastiedon arkistoon. Organisaatioilta tämä edellyttää Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen määrittämien kansallisten asiakirjarakenteiden käyttöönottoa ja siirtymistä asiakastiedon rakenteiseen kirjaamiseen. Velvoite tulee vaikuttamaan kaikkien sosiaalihuollon asiakastietoa käsittelevien henkilöiden työhön.

Sosiaalihuollon kirjaamisen osa-alueen tavoitteena on tukea Lapin hyvinvointialueella sosiaalihuollon asiakastietoa käsitteleviä henkilöitä heidän siirtyessään kohti asiakastiedon rakenteista kirjaamista sekä vahvistaa sosiaalihuollon asiakastiedon kirjaamiseen liittyvää osaamista.

Sosiaalihuollon kirjaamisen materiaalit

Kirjaaminen sosiaalihuoltolain mukaisessa asiakkuusprosessissa -koulutuskokonaisuus

Perusteet ja vireilletulo -diasarja (pdf)
Palvelutarpeen arviointi ja asiakassuunnitelma -diasarja (pdf)
Palveluiden järjestäminen ja totetus -diasarja (pdf)


Terveydenhuollon kirjaaminen

Terveydenhuollon kirjaamisen osa-alueen tavoitteina vuodelle 2022 ovat

  • hoitoonpääsyn tilastoinnin ja kirjaamisen selkeyttäminen ja yhtenäistäminen Lapin hyvinvointialueella,
  • rakenteisen tiedon kirjaamisen edistäminen yhtenäistämällä kansallisten näkymien ja otsikoiden käyttöä jatkuvan kertomuksen kirjaamisessa sekä
  • asiakaslähtöisen terveys- ja hoitosuunnitelman käyttöönoton edistäminen sekä yhteisen toimintamallin luominen.

Terveydenhuollon kirjaamisen verkosto

Verkoston tarkoituksena on tukea kirjaamisen käytäntöjen yhtenäistämistä. Se koostuu organisaatioiden nimeämistä terveydenhuollon ammattilaisista sekä potilastietojärjestelmien pääkäyttäjistä.

Verkoston toiminta on käynnistynyt syksyn 2022 aikana. Kokoonnumme potilastietojärjestelmäkohtaisesti avoterveydenhuollon ja suun terveydenhuollon edustajien kanssa. Yhteisellä Teams-alustalla jaamme ajankohtaista tietoa ja materiaalia sekä vastaamme kysymyksiin ja ratkomme ongelmia yhdessä.

Lapin hyvinvointialueen terveydenhuollon kirjaamisen ja tilastoinnin opas

Vuonna 2021 Rakenneuudistus-hankkeessa kirjoitettiin nykytilan kartoituksen pohjalta Lapin terveydenhuollon kirjaamisen ja tilastoinnin opas 11/2021. Tulevaisuuden sote-keskus -hankkeessa hyödynnetään oppaan sisältöä ja tarkennetaan tämän ohjeistusta.

Lapin hyvinvointialueen terveydenhuollon kirjaamisen ja tilastoinnin opas (pdf)

Terveydenhuollon kirjaamisen materiaalit

Alaikäisen puolesta asioinnin infotilaisuus 21.9.2022


Yhteystiedot

Anna Kylmäluoma
Asiantuntija │ Sosiaalihuollon kirjaaminen
Puh. 040 671 2531
anna.kylmaluoma@poske.fi
Tulevaisuuden sote-keskus -hanke
Henkilökortti
Hanne Lindström
Suunnittelija │ Terveydenhuollon kirjaaminen
Puh. 040 647 1384
hanne.lindstrom@poske.fi
Tulevaisuuden sote-keskus -hanke
Henkilökortti
Anniina Rahkola
Suunnittelija │ Terveydenhuollon kirjaaminen
Puh. 040 485 4065
anniina.rahkola@poske.fi
Tulevaisuuden sote-keskus -hanke
kieliosaaminen ruotsi englanti
Henkilökortti