Kirjaaminen - ekollega

Kirjaaminen

Uutiset

Lapin hyvinvointialueella sekä sosiaalihuollon että terveydenhuollon asiakas- ja potilastietoa kirjataan useisiin eri tietojärjestelmiin, sosiaalihuollon kirjausta tehdään myös potilastietojärjestelmiin. Ajan kuluessa kirjaamisen käytännöt ovat muotoutuneet organisaatiokohtaisiksi. Tulevaisuuden sote-keskus -hankkeessa jatketaan kirjaamisen yhtenäistämistyötä niin sosiaalihuollon yksiköissä kuin terveydenhuollon organisaatioissa. Tälle työlle tehtiin jo pohjaa Sote-rakenneuudistus Lapissa -hankkeessa.

Terveydenhuollon kirjaaminen

Terveydenhuollon kirjaamisen osa-alueen tavoitteina vuodelle 2022 ovat:

  • hoitoonpääsyn tilastoinnin ja kirjaamisen selkeyttäminen ja yhtenäistäminen Lapin hyvinvointialueella,
  • rakenteisen tiedon kirjaamisen edistäminen yhtenäistämällä kansallisten näkymien ja otsikoiden käyttöä jatkuvan kertomuksen kirjaamisessa,
  • asiakaslähtöisen terveys- ja hoitosuunnitelman käyttöönoton edistäminen sekä yhteisen toimintamallin luominen.

Yhtenäinen kirjaaminen parantaa potilaan hoidon laatua, jatkuvuutta ja tehokkuutta. Tieto löytyy hoitotilanteessa nopeasti, kun se on yhdenmukaisesti samassa paikassa riippumatta siitä, mikä potilastietojärjestelmä on käytössä. Tilastoinnin yhtenäistämisellä tuotetaan myös luotettavaa ja yhdenmukaista tietoa, jota voidaan hyödyntää tiedolla johtamisessa ja palvelujen kehittämisessä sekä tutkimustyössä niin omassa organisaatiossa kuin hyvinvointialueellakin. Kirjaaminen ja tilastointi pohjautuvat kansallisiin ohjeistuksiin, joista vastaa Terveyden ja hyvinvoinnin laitos.

Materiaalit

Alaikäisen puolesta asioinnin infotilaisuus 21.9.2022

Tallennus tilaisuudesta tulee tähän kun olemme saaneet tallenteeseen tekstityksen, alustavasti luvattu viikolle 42!

Esityksien materiaalit:

Alaikäisen päätöskyvyn arvioinnin toimintamallit terveydenhuollossa (.pdf), Hanna Malinen, Liiketoiminnan asiantuntija, Kela
Alaikäisen puolesta asiointi - Kypsyyden arviointi ja merkintä tietojärjestelmään. Lapin hyvinvointialueen toimintamalli (.pdf), Lapin hyvinvointialueen ICT-valmistelu ja Tulevaisuuden sote-keskus -hankkeet
Alaikäisen päätöskyvyn arvioinnin merkintä potilastietojärjestelmässä - Lapin hyvinvointialueen toimintamalli (.pdf)

Alla olevista linkeistä löydät ammattilaisen hyödynnettäviksi tarkoitettuja tulostettavia mainosmateriaaleja:

Tietoa huoltajalle -juliste (.pdf)
Tietoa huoltajalle -juliste, yksittäinen (.pdf)
Tietoa nuorille -juliste (.pdf)
Tietoa nuorille -juliste, yksittäinen (.pdf)
 

Lapin hyvinvointialueen terveydenhuollon kirjaamisen ja tilastoinnin opas

Viime vuonna Rakenneuudistus-hankkeessa kirjoitettiin nykytilan kartoituksen pohjalta Lapin terveydenhuollon kirjaamisen ja tilastoinnin opas, 11/2021. Tulevaisuuden sote-keskus -hankkeessa hyödynnetään oppaan sisältöä ja tarkennetaan tämän ohjeistusta.

Terveydenhuollon kirjaamisen verkosto

Verkoston tarkoituksena on tukea kirjaamisen käytäntöjen yhtenäistämistä. Se koostuu organisaatioiden nimeämistä terveydenhuollon ammattilaisista sekä potilastietojärjestelmien pääkäyttäjistä.

Verkoston toiminta käynnistyy kevään 2022 aikana. Organisaatioita pyydetään ilmoittamaan osallistujien yhteystiedot terveydenhuollon kirjaamisen suunnittelijalle:

Anniina Rahkola
anniina.rahkola@poske.fi
p. 040 485 4065


Yhteystiedot

Anna Kylmäluoma
Asiantuntija │ Sosiaalihuollon kirjaaminen
Puh. 040 671 2531
anna.kylmaluoma@poske.fi
Tulevaisuuden sote-keskus -hanke
Henkilökortti
Anniina Rahkola
Suunnittelija I terveydenhuollon kirjaaminen
Puh. 040 485 4065
anniina.rahkola@poske.fi
Tulevaisuuden sote-keskus -hanke
kieliosaaminen ruotsi englanti
Henkilökortti