Kirjaaminen - ekollega

hankkeen logotSosiaali- ja terveydenhuollon kirjaaminen

Uutiset

Tapahtumat

Yhtenäinen kirjaaminen parantaa asiakastyön laatua, jatkuvuutta ja tehokkuutta. Kirjattu tieto löytyy nopeasti, kun se on yhdenmukaisesti samassa paikassa riippumatta siitä, mikä asiakas- tai potilastietojärjestelmä on käytössä.

Tilastoinnin yhtenäistämisellä tuotetaan myös luotettavaa ja yhdenmukaista tietoa, jota voidaan hyödyntää tiedolla johtamisessa ja palvelujen kehittämisessä sekä tutkimustyössä niin omassa organisaatiossa kuin hyvinvointialueellakin. Kirjaaminen ja tilastointi pohjautuvat kansallisiin ohjeistuksiin, joista vastaa Terveyden ja hyvinvoinnin laitos.

Lapin hyvinvointialueella sekä sosiaalihuollon että terveydenhuollon asiakas- ja potilastietoa kirjataan useisiin eri tietojärjestelmiin organisaatiokohtaisesti. Tulevaisuuden sote-keskus -hankkeessa jatketaan kirjaamisen yhtenäistämistyötä niin sosiaalihuollon yksiköissä kuin terveydenhuollon organisaatioissa. Tälle työlle tehtiin jo pohjaa Sote-rakenneuudistus Lapissa -hankkeessa.

Sosiaalihuollon kirjaaminen

Laki sosiaalihuollon asiakasasiakirjoista (254/2015) velvoittaa sosiaalihuollon organisaatioita liittymään Sosiaalihuollon asiakastiedon arkistoon. Organisaatioilta tämä edellyttää Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen määrittämien kansallisten asiakirjarakenteiden käyttöönottoa ja siirtymistä asiakastiedon rakenteiseen kirjaamiseen. Velvoite tulee vaikuttamaan kaikkien sosiaalihuollon asiakastietoa käsittelevien henkilöiden työhön.

Sosiaalihuollon kirjaamisen osa-alueen tavoitteena on tukea Lapin hyvinvointialueella sosiaalihuollon asiakastietoa käsitteleviä henkilöitä heidän siirtyessään kohti asiakastiedon rakenteista kirjaamista sekä vahvistaa sosiaalihuollon asiakastiedon kirjaamiseen liittyvää osaamista.

Sosiaalihuollon kirjaamisen materiaalit

Kirjaaminen sosiaalihuoltolain mukaisessa asiakkuusprosessissa -koulutuskokonaisuus

Perusteet ja vireilletulo -diasarja (pdf)
Palvelutarpeen arviointi ja asiakassuunnitelma -diasarja (pdf)
Palveluiden järjestäminen ja totetus -diasarja (pdf)


Terveydenhuollon kirjaaminen

Terveydenhuollon kirjaamisen osa-alueen tavoitteina ovat:

  • hoitoon pääsyn tilastoinnin ja kirjaamisen selkeyttäminen ja yhtenäistäminen Lapin hyvinvointialueella,
  • rakenteisen tiedon kirjaamisen edistäminen yhtenäistämällä kansallisten näkymien ja otsikoiden käyttöä jatkuvan kertomuksen kirjaamisessa

Terveydenhuollon kirjaamisen verkostot

Verkostojen tarkoituksena on tukea kirjaamisen käytäntöjen yhtenäistämistä. Verkostot koostuvat  organisaatioiden nimeämistä terveydenhuollon ammattilaisista sekä potilastietojärjestelmien pääkäyttäjistä.

Verkoston toiminta on käynnistynyt syksyn 2022 aikana. Verkostot ovat järjestäytyneet potilastietojärjestelmäkohtaisesti, avoterveydenhuollon ja suun terveydenhuollon ammattilaiset omissa verkostoissaan. Tapaamisten tiheydessä on kuunneltu osallistujien toiveita ja verkostot kokoontuvat vähintään kerran kuukaudessa. Yhteisellä Teams-alustalla esitellään ajankohtaista tietoa ja materiaalia, käydään läpi yksiköistä nousseita kysymyksiä ja ratkotaan ongelmia yhdessä.

Kirjaamisen kansallinen verkosto


THL:n ylläpitämä SOTE-kirjaamisen kansallinen verkosto käynnistyy toukokuussa 2023. Verkostosta on tarkoitus tulla pysyvä kansallisen tason (THL) verkosto, jossa on edustus hyvinvointialueittain. Hyvinvointialueiden sote-kirjaamiskoordinaattoreiden tueksi perustettava verkosto on osa Suomen kestävän kasvun -ohjelman Kirjaamisen ja tiedon laadun -projektia. Hankkeesta verkostoon osallistuu Anniina Rahkola. 

Hoitoon pääsyn kirjaamisen koulutukset

Hoitoon pääsyn kirjaamisen koulutukset aloitettiin yhteisillä järjestelmäkohtaisilla koulutuksilla syksyllä 2022. Näiden lisäksi kirjaamisen työpajoja on järjestetty niille yksiköille, joista hoitoon pääsyn tilastoinnit kirjautuvat THL:lle puutteellisesti.

Syksylle 2023 on suunnitteilla yksikkökohtaisia Teamsin kautta toteutettavia koulutuspaketteja. Näistä ilmoitetaan ja jaetaan tarkempaa tietoa myöhemmin.

Lapin hyvinvointialueen terveydenhuollon kirjaamisen ja tilastoinnin opas

Rakenneuudistus-hankkeessa vuonna 2021 kirjoitettiin nykytilan kartoituksen pohjalta Lapin terveydenhuollon kirjaamisen ja tilastoinnin opas 11/2021. Tulevaisuuden sote-keskus -hankkeessa hyödynnetään oppaan sisältöä ja tarkennetaan tämän ohjeistusta. Opasta tarkennetaan vuoden 2023 aikana.

Lapin hyvinvointialueen terveydenhuollon kirjaamisen ja tilastoinnin opas (pdf)

Terveydenhuollon kirjaamisen materiaalit

Linkki kansallisiin kirjaamisen ohjeisiin

Kirjaaminen - THL (linkki avautuu uudelle välilehdelle)

 

 

Alaikäisen puolesta asioinnin infotilaisuus 21.9.2022

Esityksien materiaalit (linkit avautuvat uudelle välilehdelle)

Alaikäisen päätöskyvyn arvioinnin toimintamallit terveydenhuollossa (.pdf), Hanna Malinen, Liiketoiminnan asiantuntija, Kela

Alaikäisen puolesta asiointi - Kypsyyden arviointi ja merkintä tietojärjestelmään. Lapin hyvinvointialueen toimintamalli (.pdf), Lapin hyvinvointialueen ICT-valmistelu ja Tulevaisuuden sote-keskus -hankkeet

Alaikäisen päätöskyvyn arvioinnin merkintä potilastietojärjestelmässä - Lapin hyvinvointialueen toimintamalli (.pdf)


Yhteystiedot

Hanne Lindström
Suunnittelija │ Terveydenhuollon kirjaaminen
Puh. 040 647 1384
hanne.lindstrom@poske.fi
Tulevaisuuden sote-keskus -hanke
Henkilökortti
Anniina Rahkola
Suunnittelija │ Terveydenhuollon kirjaaminen
Puh. 040 485 4065
anniina.rahkola@poske.fi
Tulevaisuuden sote-keskus -hanke
kieliosaaminen ruotsi englanti
Henkilökortti