null Yhteisenä tavoitteena hyvä asiakaskokemus

Yhteisenä tavoitteena hyvä asiakaskokemus

Uusi lomake asiakaspalautteen keräämiseen on julkaistu Lapha.fi-verkkosivuilla. Voit tutustua lomakkeeseen tästä linkistä: palautelomake (linkki aukeaa uuteen välilehteen). Asiakas voi antaa lomakkeella nimettömän arvioinnin kokemuksestaan. Yksiköissä sijaitsevien asiakaspalautelaitteiden ulkoasua ja kysymyksenasettelua on myös yhtenäistetty. Kaikissa laitteissa on Lapin hyvinvointialueen graafisen ilmeen mukainen väritys ja vastausvalikot ovat asiakkaalle samanlaiset.

Laki sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä 612/2021 edellyttää, että hyvinvointialueen on seurattava toimintansa laatua ja verrattava sitä muiden hyvinvointialueiden vastaavaan tietoon. THL on yhdessä hyvinvointialueiden kanssa määritellyt miten sosiaali- ja terveyspalveluista kerätään asiakaspalautetta kansallisesti yhtenäisellä tavalla. 

Yhtenäisellä palautteen keruulla on tavoitteena tuottaa kansallisesti ajantasaista ja vertailukelpoista tietoa. Tiedon avulla kansalaiset voivat seurata ja arvioida palvelujen laatua ja tehdä valintaa palveluntuottajien välillä. Koottua asiakaspalautetietoa on tarkoitus käyttää myös hyvinvointialueen johtamisen ja kehittämisen lisäksi kansallisessa arvioinnissa ja ohjauksessa.

Lapin hyvinvointialueen tavoitteena on kuulla asiakkaitaan ja kerätä asiakaspalautetta THL:n suosituksen mukaisesti. Ennen yhtenäisen asiakaspalautejärjestelmän hankitaa ja käyttöönottoa toimitaan siirtymävaiheessa käytössä olevilla järjestelmillä, ja tuotetaan niistä mahdollisuuksien mukaan näkymää asiakaskokemuksen tilasta.

VASA 2 -hankkeeseen sisältyvän Asiakaspalautteen kehittäminen -työpaketin tavoitteena on tuottaa suunnitelma Lapin hyvinvointialueella asiakaspalautteen keräämisen yhtenäisestä mallista, jossa on huomioitu saamenkielet ja -kulttuuri. Kerättyä palautetta hyödynnetään kehittämisessä. Palautteesta ja sen vaikutuksista tiedotetaan avoimesti asiakkaille.

Voit tutustua Asiakaspalautteen kehittäminen -työpakettiin sen verkkosivuilla tästä linkistä: Asiakaspalautteen kehittäminen (linkki aukeaa uuteen välilehteen)

Lisätietoja kansallisesta mallista saat THL:n sivuilta tästä linkistä: THL kansallinen malli (linkki aukeaa uuteen välilehteen)

Lisätietoja:

Sirpa Turunen, sirpa.turunen@lapha.fi
p. 040 186 0584