null Sotemarkkinoilla ideoitiin sosiaalipalveluita saavutettavammaksi ja tutummaksi

Sotemarkkinoilla ideoitiin sosiaalipalveluita saavutettavammaksi ja tutummaksi

Kesäkuussa toteutetuilla sotemarkkinoilla aikuissosiaalityö oli esillä omalla esittelypisteellä, joka toteutettiin yhteistyössä Tulevaisuuden sotekeskushankkeen ja Rakenteellinen sosiaalityö Lapissa (ESR) -hankkeen kanssa.

Rakenteellisen sosiaalityön hankkeessa julkaistiin huhtikuussa selvitys rovaniemeläisten ruoka-avun saajien hyvinvoinnista, tuen tarpeista ja palvelujärjestelmän katvealueista. Yksi selvityksen tuloksista oli sosiaalipalveluiden tuntemattomuus suhteessa valtaväestöön ja muihin ammattilaisiin. Tähän tulokseen peilaten kysyimme aikuissosiaalityön pisteellä kävijöiltä: Miten sosiaalipalveluita saataisiin tutummaksi ja lähestyttävämmäksi asukkaille?

Pisteellä kävijät saivat kirjoittaa ajatuksensa nimettömänä paperille. Vastattuaan he saivat osallistua retkipaketin arvontaan, joka suoritettiin markkinoiden toisena päivänä.

Vastauksia kertyi yhteensä 59 kappaletta. Niiden perusteella ihmiset toivovat sosiaalityön palveluista tiedottamista matalalla kynnyksellä muiden palveluiden yhteydessä ja eri kanavien kautta.

Vastaus: Olemalla siellä missä ihmisetkin - kiteyttää paljon monen vastaaja ajatuksia. Sosiaalityön tunnettavuutta voitaisiin lisätä jalkautumalla ihmisten pariin ja antamalla kasvot viranomaistyölle.

Vastaajien mielestä tärkeää on

  • huomioida monenlaiset ja monenikäiset ihmiset netissä ja muissa viestimissä, kuten radiossa. 
  • ettei tiedottaminen saisi olla vain digitaalista.
  • kiinnittää huomiota selkeään ymmärrettävään kieleen, ei käytettäisi ammattislangia.
  • parantaa eri toimijoiden välistä tiedonkulkua
  • kohdata ihmiset tasavertaisena.

 

Lisätietoja saat:

Anni Partanen, anni.partanen@poske.fi, p. 040 751 1121

Eija Savelius-Koski, eija.savelius-koski@poske,  p. 040 184 0007