virtu.fi -investointiosio - ekollega

Hanke on päättynyt 31.12.2020, eikä hankkeen sivuja enää päivitetä

virtu.fi - investointiosio

Maakuntauudistuksen myötä sosiaali- ja terveyspalvelut siirtyvät kunnista maakunnan järjestettäväksi. Tämä muutos tulee muuttamaan tapaa järjestää palveluita, valtaosa palveluista voidaan tuottaa esim. alueellisten sote- tai perhepalvelukeskusten kautta. Pk-yritysten mahdollisuudet toimia palveluiden tuottajina laajenevat. Uudet tavat tuottaa palveluita vaativat eri toimijoilta uudistumista, ja samalla sähköisten palveluiden tuottamisen kanavien haltuunottoa. Sähköisten palveluiden käyttöönotto vähentää paikkasidonnaisuutta ja matkustustarvetta, mikä vastaavasti vaikuttaa suoraan fossiilisten polttoaineiden kulutukseen ja sitä kautta laskee kasvihuonekaasuja sekä muita päästöjä. Lisäksi sähköiset palvelut voivat lisätä materiaalin käytön tehokkuutta, kun paperiset lomakkeet muotoillaan sähköiseksi tiedonsiirtoprosessiksi.

Tietoa hankkeesta

Tavoite
Tavoitteena on luoda maakunnan sote-palvelutarjotin. Investointiosiossa parannetaan ja laajennetaan virtu.fi -palveluportaalin ominaisuuksia. Siinä laajennetaan olemassa oleva virtu.fi-palvelutarjotin sähköisten palveluiden lisäksi muihin sote-palveluihin, luodaan sote-palveluvalikko sekä mahdollistetaan mobiilikäyttö palveluportaalissa.

Toimenpiteet
Investointiosaa tuetaan kehittämishankkeen toimenpiteillä.

Tulokset
Hankkeessa edistetään ilmastonvaikutuksia vähentävien palveluiden tuotantoprosessien käyttöönottoa. Investointiosion tuloksena Lapin maakunnan sote-palvelut ovat esillä alueellisella palvelutarjottimella kuntalaisten ja palveluiden tilaajien vertailtavissa.

Hankefakta:

  • Rahoittaja: Lapin liiton Suomen rakennerahasto-ohjelma (EAKR)
  • Hallinnoija: Kolpeneen palvelukeskuksen kuntayhtymä
  • Toteuttaja: Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus
  • Toteutusaika: 01.01.2018-31.12.2020
  • Hankesuunnitelma (pdf)
  • Kokonaisbudjetti: 80 000 €
    • saatu rahoitus 56 000€
    • omarahoitus 24 000€

Yhteyshenkilö