Vera Fiorentino haastattelee kehittäjäasiakastoiminnasta vastaavaa työntekijää (8.1.2021)

Vera: Heippa kaikille. Nimeni on Vera Fiorentino ja olen yliopisto-opettajana Lapin yliopistossa sosiaalityön oppiaineessa. Lämpimästi tervetuloa kuuntelemaan tätä podcastia kehittäjäasiakastoiminnasta. Tämä jakso on toteutettu yhteistyössä Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskuksen kanssa Monisote –hankkeessa. Minulla on täällä tänään vieraana Petra Talvensaari Torniosta. Oikein kovasti tervetuloa, Petra. Pitäisikö meidän aloittaa siitä, että kerrot vähän itsestäsi.
Petra: Hei, olen Petra Talvensaari ja työskentelen täällä Tornion sosiaalitoimistossa perhetyöntekijänä ja osittaisena sijais-ja tukiperhetyöntekijänä. Olen mukana tässä kehittäjäasiakas- ja kokemusasiantuntijatoiminnassa ollut alkuvuodesta 2016 saakka.

Vera: Kuulostaa hyvältä. Ihanaa, että pääsit tulemaan, mukava jutella sinun kanssa näistä kehittäjäasiakasjutuista.

Petra: Kiva olla matkassa.

Vera: Kerrotko vähän vielä lisää siitä toiminnasta. Minkälaisessa kehittäjäasiakastoiminnassa te olette siellä Torniossa olleet mukana?

Petra: Eli 2016 vuoden alusta Pohjois-Suomen [sosiaalialan] osaamiskeskus on kouluttanut kokemusasiantuntijoita ja kehittäjäasiakkaita täällä Torniossa, ja minä olen ollut toisena työntekijänä täältä sosiaalitoimistosta siinä matkassa. Siinä [valmennusryhmässä] oli 6 valmennettavaa, ja sitten sitä kautta saimme, Poske [Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus] tavallaan meidät myös valmensi siihen, että olemme pystyneet sitten jatkamaa sitä omanansa. Ollaan pidetty toinen valmennusryhmä 2018 vuoden syksyllä, valmennettiin toinen ryhmä. Se toiminta täällä Torniossa on oikeastaan, 5 valmennuskerran jälkeen, on jatkunut [siten], että on ollut säännöllisiä tapaamisia näiden valmennettujen kanssa. Sellaista vertaistuellista, ja tietyllä lailla työnohjauksellistakin. Ja toki on ollut monenlaista toimintaa, missä on ollut meidän valmennetut matkassa.

Vera: Okei, te olette ehtinyt monenlaiseen.

Petra: Kyllä.

Vera: Mielenkiintoista. Jos sinulta nyt kysyttäisiin, niin osaisitko sinä arvioida vähän, minkälaista vaikuttavuutta teidän organisaatiolle tai sinun työyksikölle on ollut tästä kehittäjäasiakastoiminnasta?

Petra: Minä ajattelen, että tosi paljon monenlaista vaikuttavuutta. Ja toki tietysti, mikä tässä ensiksi voisi olla hyvä sanoa, niin on haastavaa ollut tavallaan tämmöinen tietyllä tavalla ”kunnallisessa toiminnassa”; se sellainen…  ajattelen, että siinä on jonkinlaista jäykkyyttä ehkä kuitenkin…  toki työtehtäviä on työntekijöillä paljon, ja se aika ja resurssit, mitä pystyy käyttämään tällaiseen toimintaan, on tosi rajallisia. Ajattelen, että sen takia varmaan tämä prosessi on suurelta osalta edennyt aika hitaasti. Mutta vaikuttavuutta on sillä tavalla, että juuri sitä kautta saadaan näkyväksi niiden asiakkaiden omat kokemukset; että ne palvelua käyttäneet pystyvät kertomaan kokemuksia: Mikä toimii, mikä ei toimi ja saadaan läpinäkyvyyttä siihen. Mikä minun mielestä on tosi tärkeää. Meidän sosiaalipalveluiden tulee elää näiden muuttuvien tilanteiden mukana, ja joustaa ja muuttua asiakaskunnan tarpeiden mukaan.  Ja työparityöskentelyn hyödyntämistähän on ilman muuta ollut, siinä on kehittäjäasiakas tai kokemusasiantuntija ja ammattilainen. [Sitä kautta on saatu] Myös ihan erilaista näkökulmaa siihen omaan työhön; se vaikuttavuus on myös sitä kautta yksilötasolla. Sitten ajattelen, että myös asiakkaille se hyöty; tokihan se hyöty on myös sille kokemusasiantuntijalle, kehittäjäasiakkaalle. Että hän saa olla matkassa niissä ja vaikuttaa niihin asioihin. Mutta myös se asiakas, jos siinä on asiakastapaamisesta vaikka kysymys, missä kehittäjäasiakas [on] ollut matkassa.

Vera: Siitä on kyllä ollut siellä monitasoista hyötyä ja vaikuttavuutta selvästi.

Petra: Kyllä.

Vera: Miten te lähditte siellä teillä alun perin mukaan tähän, mikä oli se tarve, mistä te lähditte mukaan kehittäjäasiakastoimintaan?

Petra: Varmaan sellainen, että kun tämä tavallaan yhteiskunnallisesti on ollut keskustelussa silloin 2015 vuonna, ja varmaan sitä ennenkin. Että tulevaisuudessa meidän on tärkeää ottaa mukaan tähän toimintaan ne asiakkaat ja ne, jotka ovat saaneet niitä palveluita. Että ne [palvelut] vastaan heidän tarpeitaan. Ajattelen, että varmaan sen ymmärryksen lisääminen on ollut se yksi asia. Että me työntekijät ei koskaan voida olla, ei koskaan saada sitä samaa, jos meillä itsellä ei ole sitä kokemusta. Ei me pystytä saamaan sitä ymmärrystä, sellaista mitä taas sitten kehittäjäasiakkaalla, kokemusasiantuntijalla itsellä yleensä on. Se kokemus siitä samasta asiasta. Ja myös sitä näkyvyyttä. Ne on varmaan ne tarpeet olleet, eli ymmärryksen lisääntyminen ja näkyvyys. Ja ajattelen myös, että sellainen osallisuuden näkökulma tietysti kanssa.

Vera: Kyllä. Nuo ovat kaikki varmasti hyviä syitä lähteä tähän toimintaan ja tämä toiminta on kyllä semmoinen asia, millä nuo asiat saa aika hyvin otettua huomioon työyhteisössä.

Petra: Kyllä.

Vera: No mikä sinulla on sellainen oma motivaattori, miksi haluat itse olla mukana tässä toiminnassa?

Petra: Ihan puhtaasti se kehittäminen on varmasti se, että koen, että se on minun perusluonne ja tavallaan se arvopohjakin perustuu siihen, että aina pitäisi kehittää, jotta ne [palvelut] vastaisivat mahdollisimman hyvin [tarpeeseen], ne kaikki asiakkaiden tarpeet tulisi täytetyksi niin kuin pitäisi. Ja se merkityksellisyys siinä, että me saadaan kehittäjäasiakkaiden ja kokemusasiantuntijoiden ääntä kuuluville palveluiden kehittämisessä ja se rikkaus siinä vertaistuessa: Se on varmasti myös tosi iso asia, että ne vaikeassa elämäntilanteessa olevat asiakkaat voivat saada vertaistukea toiselta ihmiseltä, joka on kokenut sen saman ja selviytynyt niistä haasteista. Ja se toivon näkökulma sitä kautta, että aina on mahdollista.

Vera: Mielenkiintoinen näkökulma, että sinulla on tuo kehittäjäasiakasnäkökulma samalla vähän niin kuin työmenetelmä ja myös lisäarvo siihen omaan työskentelyyn.

Petra: Kyllä.

Vera: Mahtavaa. Mitä sinun näkökulmasta tarkasteltuna, mitä tämän toiminnan käynnistäminen vaatii, kun omassa työssäsi tätä aloittelit?

Petra: No kyllähän se tietysti vaatii sen, että työnantaja antaa siihen mahdollisuuden ja toisaalta myös aikaa ja resursseja. Ja jonkinlaista tahtotilaa. Minun mielestäni meidän työntekijöiden täytyy, jotka ovat mukana tässä, olla avarakatseisia ja ymmärtää mikä merkitys tällä toiminnalla on. Mutta se on totta, että se aika ja resurssi ovat ne, jotka mahdollistavat tämän, että työnantajan kautta saa sellaisen mahdollisuuden. Vaikka kuinka olisi tahtotilaa, mutta jos ei ole aikaa ja resursseja, niin eihän se sitten tietystikään toimi.
 
Vera: Sen jälkeen, kun te olette tätä toimintaa tehnyt ja aloittanut: Millaista tukea olette tarvinneet joko organisaationa tai omasta näkökulmasta? Oletko tarvinnut jälkikäteen tukea tai apua tähän toimintaan?

Petra: Ajattelen, että silloin kun aloiteltiin tätä, isoin rooli on ollut Pohjois-Suomen [sosiaalialan] osaamiskeskuksen tuki mitä saatiin Niskalan Astalta silloin. Se on ollut varmastikin tosi merkittävä. Ja myös esimiehen rooli meillä, että esimies on tämän mahdollistanut ja nähnyt tämän merkitykselliseksi. Myös työkavereiden, kun meitä on kuitenkin ollut koko ajan minun lisäksi vähintään yksi työkaveri matkassa, niin meidän toinen toisillemme antama tuki on ollut kyllä tärkeää.

Vera: Kuulostaa hyvältä. Miten sitten sinun mielestä tätä kehittäjäasiakkuutta voitaisiin ylipäänsä tukea tai valmentaa?

Petra: Ajattelen, että on tärkeää, kun on edelleen paljon ihmisiä jotka eivät tiedä mitä tämä on, niin näkyvyyttä ja esilläoloa enemmän. Se tukisi varmaan sitä, että ihmisten kiinnostus heräisi tähän. Millä tavalla ollaan valmennettu, se miten olemme tehneet: Koen, että se on ollut hyvä ja toimiva tapa. Ollaan ensiksi ilmoitettu, kun on ollut valmennusta tulossa, lehti-ilmoituksilla ja nettisivuilla. Kiinnostuneet ovat ottaneet yhteyttä. Ja toki on ollut myös niin, että omista asiakaspiireistä on löytynyt niitä, joita olemme ajatelleet, että voisivat olla hyviä, ja on keskusteltu ja he ovat olleet kiinnostuneita. Sen jälkeen tietysti ollaan haastateltu ja tavattu nämä valmennukseen haluavat ihmiset ja sitä kautta se on lähtenyt meillä [käyntiin]. Tavallaan se valmis pohja sille valmennukselle meillä on ollut se Posken pohja, mitä ollaan saatu.

Vera: Se on toiminut teidän käytössä?

Petra: Kyllä se on minusta toiminut tosi hyvin.

Vera: Mahtava kuulla. Sanotko vielä jotain konkreettista esimerkkiä, että minkälaisissa asioissa teidän kehittäjäasiakkaat ovat olleet mukana?

Petra: Kehittäjäasiakkaat ovat olleet matkassa ihan konkreettisissa asiakastapaamisissa: esimerkiksi a-klinikan asiakastapaamisissa, aikuissosiaalityössä, perhetyön asiakaskäynnillä, sosiaalitoimen tiimeissä käyneet esittäytymässä. Erilaisissa yritysten tapahtumissa ja päihdekuntoutusyksikössä, koulutuksissa, seurakunnan toiminnassa aktiivisesti, oppilaitoksissa ovat käyneet kertomassa tästä toiminnasta ja esitelleet tätä. Sitten olemme olleet yhdessä Ylitornion kunnalle kertomassa tästä kehittäjäasiakkaiden kanssa, että miten meillä on toiminut. Ja vähän tavallaan sana levitetty eteenpäin ja jotenkin sitä näkyvyyttä. Sittenhän meillä on ollut, nyt tietenkin tämä korona on tähän vaikuttanut, että meillä ei ole melkein ollut vuoteen ollut näitä yhteisiä tapaamisia psykiatrian kanssa, kun siellä on lisäksi kehittäjäasiakkaita ja kokemusasiantuntijoita. Heidän kanssa on ollut yhteistapaamisia säännöllisesti ja myös seurakunnan kanssa, mutta tämä korona on sekoittanut tämä meidän pakan.

Vera: Se on sekoittanut varmaan kaikkien pakat joka paikasta tänä vuonna, mutta toivotaan että siitä pian päästään jatkamaan normielämää.

Petra: Niinpä, yhteinen toive.

Vera: Tämä kuulosti kaikki tosi hyvältä. Ihana että pääsit kertomaan tästä, ja vastasit kyllä tosi selkeästi ja inspiroit varmasti monia ihmisiä pyörittämään lisää kehittäjäasiakastoiminnan ajatuksia päässään. Onko jotain muuta mielessä mitä haluaisit sanoa tai kertoa tästä kehittäjäasiakastoiminnasta tai yleisesti tähän aiheeseen liittyen?

Petra: Sen haluaisin sanoa, että haluaisin rohkaista ihmisiä, jotka kokevat tähän kiinnostusta. Niin ottaisivat rohkeasti yhteyttä tahoihin, jotka tästä tietää ja lähtisivät rohkeasti matkaan tähän. Jotenkin sellaista avoimuutta ja sen merkityksellisyyttä, että tulisi enemmän sitä tietoisuutta. Että kaikki kiinnostuneet vaan mukaan. Sen haluaisin sanoa. [Naurahdus] Ei muuta.

Vera: Se olikin oikein hyvä loppukommentti tähän jakson. Kiitos hirveästi Petra, että tulit minun kanssa juttelemaan kehittäjäasiakastoiminnasta ja kiitos myös kaikille kuuntelijoille. Me palataan näiden asioiden tiimoilta sitten seuraavan jakson parissa. Moikka!