Saamenkieliset palvelut - ekollega

Saamenkielisten ja -kulttuurien mukaisten palvelujen kehittäminen

Sote-rakenneuudistus Lapissa -hanke

Saamenkielisten palveluiden koordinaation tavoitteet osana sote-rakenneuudistusta:

  • Laaditaan suunnitelma ja verkostollinen toimintatapa saamenkielisten ja kulttuurinmukaisten sote-palvelujen tuottamiseen yhteen sovitetusti yhteistyössä palvelujen järjestäjien kesken.
  • Luodaan yhteistyö ja suunnittelufoorumi/verkosto saamenkielisten ja kulttuurinmukaisten palveluiden suunnitteluun ja tiedon kanavointia varten.
  • Luodaan laatusuositukset saamenkielisille ja saamelaiskulttuurin mukaisille toimintatavoille palvelun laadun ja vaikuttavuuden yhtenäistämiseksi.
  • Kootaan yhteen saatavilla oleva saamenkielinen asiakas/potilas- ja terveysmateriaali.
  • Henkilöstön täydennyskoulutusta tuetaan: mahdollisuus saamen kielen ammatillisen kielitaidon ja osaamisen laajentamiseen ja ylläpitämiseen. Edistetään henkilöstön, eri palvelunjärjestäjäorganisaatioiden osaavan ja syrjimättömän organisaatiokulttuurin muodostumista.

Työntekijä:

Riitta Lehtola-Kosonen