Saamenkielisten ja -kulttuurien mukaisten palvelujen kehittäminen

Tulevaisuuden sote-keskus -hanke

Tavoitteena on kehittää saamenkielisiä ja saamelaisten kulttuurien mukaisia perhepalveluita sekä mielenterveys- ja päihdepalveluita yhdessä kuntien kanssa olemassa olevien palveluiden rinnalla.

Tavoitteet:

 • Saamenkielisten ja -kulttuurien mukaisten perhepalveluiden saatavuus paranee ja laatu vahvistuu
 • Perhepalveluita kehitetään verkostomaisiksi ja monikanavaisiksi yhteistyössä sosiaali- ja terveydenhuollon, koulu- ja nuorisotoimen sekä erityispalveluiden kanssa
 • Työntekijöiden ammatillinen tuki vahvistuu
 • Saamenkielen ja -kulttuurien mukaisia mielenterveys- ja päihdepalveluita on paremmin saatavilla matalan kynnyksen yhteydenotoilla
 • Palveluohjaus ja palvelujen yhteentoimivuus perusterveydenhuollon, erikoissairaanhoidon ja sosiaalipalveluiden kesken on parantunut
 • Palveluissa ymmärretään alkuperäiskansalähtöisyys ja käytettävät menetelmät tunnistavat saamelaisten kieleen, kulttuuriin ja elämäntapaan liittyvät erityistarpeet

Sote-rakenneuudistus Lapissa -hanke

Saamenkielisten palveluiden koordinaation tavoitteet osana sote-rakenneuudistusta:

 • Laaditaan suunnitelma ja verkostollinen toimintatapa saamenkielisten ja kulttuurinmukaisten sote-palvelujen tuottamiseen yhteen sovitetusti yhteistyössä palvelujen järjestäjien kesken.
 • Luodaan yhteistyö ja suunnittelufoorumi/verkosto saamenkielisten ja kulttuurinmukaisten palveluiden suunnitteluun ja tiedon kanavointia varten.
 • Luodaan laatusuositukset saamenkielisille ja saamelaiskulttuurin mukaisille toimintatavoille palvelun laadun ja vaikuttavuuden yhtenäistämiseksi.
 • Kootaan yhteen saatavilla oleva saamenkielinen asiakas/potilas- ja terveysmateriaali.
 • Henkilöstön täydennyskoulutusta tuetaan: mahdollisuus saamen kielen ammatillisen kielitaidon ja osaamisen laajentamiseen ja ylläpitämiseen. Edistetään henkilöstön, eri palvelunjärjestäjäorganisaatioiden osaavan ja syrjimättömän organisaatiokulttuurin muodostumista.

Yhteystiedot

Riitta Lehtola-Kosonen
Saamekoordinaattori
Puh. 040 181 15 96
riitta.lehtola-kosonen@kolpene.fi
Sote-rakenneuudistus Lapissa -hanke
Henkilökortti
Niila Rahko
Asiantuntija, saamenkielen ja kulttuurin mukaiset palvelut
Puh. 0408290136
niila.rahko@poske.fi
Tulevaisuuden sote-keskus -hanke
Henkilökortti
Aino Riihimäki
Suunnittelija, saamenkieliset ja kulttuurinmukaiset lasten, nuorten ja perheiden palvelut
Puh. 0406602064
aino.riihimaki@poske.fi
Tulevaisuuden sote-keskus -hanke
Henkilökortti