Lapin Digituki-hanke - ekollega

Hanke päättynyt 31.10.2020, eikä hankkeen sivuja enää päivitetä

Lapin maakunnallisen digituen koordinaatiohankeDigituki, Lapin liitto, Kolpeneen palvelukeskuksen kuntayhtymän, Poske, Lapin sairaanhoitopiirin ja Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirin logot

Kartoitus ammattilaisten tuen tarpeista

Hankeessa kartoitettiin 22.4.-8.5.2020 kyselyllä ammattilaisten sähköisten palvelujen käyttöä ja tuen tarpeita Lapissa. Kohderyhmänä olivat kuntien sosiaalialan ammattilaiset, muut kunta-alan työntekijät sekä kolmannen sektorin, viranomaistahojen ja yritysten työntekijät. Avaa yhteenveto kartoituksesta

Kartoitus terveysalan ammattilaisille toteutettiin ajalla 8.-24.6.2020. Vastauksia saatiin yhteensä 166 kpl 15 eri kunnasta. Avaa yhteenveto kartoituksesta

Tietoa hankkeesta

Palvelut digitalisoituvat, mutta kaikilla ei kuitenkaan ole riittävää digiosaamista tai tarvittavia laitteita. Lapin digituki -hankkeessa rakennetaan ammattilaisten verkosto, jossa jaetaan ja luodaan hyviä yhteisiä käytäntöjä. Tarkoituksena on nostaa ammattilaisten tietoisuutta sähköisistä palveluista sekä vahvistaa heidän digiosaamistaan ja keinoja tukea asiakkaita palvelujen käytössä.

Tavoitteet

 • Kartoitetaan digituen tarve ja tarjonta
 • Nostetaan sähköisten viranomaispalvelujen käyttöä ja parannetaan digituen saatavuutta koko Lapin alueella
 • Rakennetaan digituen verkosto ja parannetaan yhteistyötä
 • Parannetaan digituen löydettävyyttä ja viestintää
 • Arvioidaan ja kehitetään digitukea ajantasaisesti

Kutsu digitukijoiden verkostoon

"Olenko minä muka digitukija?”

Luultavasti, jos olet joskus opastanut ja auttanut asiakkaita tai työtovereitasi esimerkiksi sähköisten palvelujen ja digitaalisten laitteiden käyttämisessä. Se on digitukemista.

Verkoston tarkoituksena on vaihtaa digitukemiseen ja sähköisiin palveluihin liittyvää tietoa ammattilaisten kesken. Lisäksi tiedotetaan koulutuksista ja jaetaan hyviä käytänteitä oman työn ja asiakkaiden hyödyksi. Mukana on työntekijöitä niin kunnista, kolmannelta sektorilta kuin yrityspuoleltakin.

Voit liittyä verkostoon alla olevan linkin kautta: Liity tästä Lapin digitukijoiden verkoston Teams-alustalle

Hankefakta

 • Rahoittaja: Valtiovarainministeriö
 • Toteuttaja: Lapin liitto ja Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus
 • Yhteistyökumppanit: Lapin ja Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirit
 • Toteutusaika: 1.1.2020-31.10.2020
 • Kokonaisrahoitus: 180 000€ / omarahoitusosuus: 54 000€ 

Työntekijät

 • Ritva Kauhanen, Kehittämispäällikkö, Lapin Liitto (10%)
 • Jenni Lintula, Viestintäpäällikkö, Lapin Liitto (5%)
 • Kaisa Kostamo-Pääkkö, Kehitysjohtaja, Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus (15%)
 • Tuomas Laajanen, Projektityöntekijä, Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus (100%)
 • Kirsti Mustalahti, Projektityöntekijä, Lapin sairaanhoitopiiri (50%)
 • Tiina Ylikangas, Taloussihteeri, Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus (20%)