Digisosiaalipalvelut -hanke - ekollega

Posken, Elyn ja Eun logot

Digisosiaalipalvelut asiakkaan osallisuuden lisääjänä -hanke

Tietoa hankkeesta

Hankkeen päätavoitteena on vahvistaa asiakasosallisuutta digisosiaalipalveluiden keinoin. Hankkeella tuetaan palveluiden tuottamista ja vastaanottamista diginä, etä- ja digitaalisten menetelmien hyödyntämistä ja kehittämistä poikkeusolojen sosiaalityössä ja –palveluissa. Hankkeessa toteutetaan sosiaalialan ammattilaisille uudenlainen ryhmävalmennusohjelma, jossa yhdistetään asiakasosallisuus, sosiaalityön keinot ja digitaaliset prosessit.

Hankkeen toimenpiteet

 • Virtuaalisen ryhmävalmennuksen suunnittelu
 • Virtuaalisen ryhmävalmennuksen toteuttaminen
 • Valmennuksen arviointi
 • Hankeyhteistyön koordinointi
 • Digitaaliset palvelukokeilut

Hankkeen tulos

 • Sosiaalialan ammattilaisten osaaminen vahvistuu, jolloin he pystyvät muuttuvassa poikkeustilanteessa tukemaan asukkaan/asiakkaan toimintakykyä

Hankefakta

 • Rahoittaja: ESR Kestävää kasvua ja työtä 2014–2020
 • Hankenumero: S22089
 • Halinnoija: Kolpeneen palvelukeskuksen kuntayhtymä
 • Toteuttaja: Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus
 • Toteutusaika: 01.05.2020-30.06.2021
 • Hankesuunnitelma (pdf)
 • Kokonaisrahoitus: 99 651€ / omarahoitusosuus: 19 930€

Työntekijät

Hankkeen toiminta

Virtuaalisen ryhmävalmennuksen suunnittelu

Valmennus toteutettiin virtuaalisena ryhmävalmennuksessa, jonka voi suorittaa itselleen sopivana aikana. Ammattilaiset jakautuivat ryhmiin oman työtehtävänä mukaisesti, tämä toimintatapa mahdollistaa osallistujien keskinäisen vertaistuen ja oppimisen vuorovaikutuksen kautta.​

Valmennus toteutettiin hyödyntäen ns. 70-20-10 -mallia, jossa

 • 70% oppimisesta tapahtuu työpaikalla
 • 20% oppimisesta syntyy mallioppimisesta ja vertaistuesta
 • 10% ovat muodollisia koulutusosioita
   

Virtuaalisen ryhmävalmennuksen toteuttaminen

Ryhmävalmennukseen oli ilmoittautunut 117 henkilöä 12 eri organisaatiosta: Kemi, Kemijärvi, Kittilä, Ranua, Posio, Rovaniemi, Sodankylä, Tornio, Salla, Utsjoki, sekä Kolpeneen palvelukeskus ja Meriva-säätiö.​ Lisäksi valmennusryhmiin kuului myös 1-3 kehittäjäasiakasta, jotka ovat kiinteä osa ryhmää ja ryhmävalmennusta. ​Osallistujia oli noin 100 henkilöä jokaisella neljällä koulutus- ja valmennuskerralla.

Valmennuksessa käytiin koko ryhmän kanssa lävitse eri sisältöjä pieninä koulutuskokonaisuuksina. Jokaisen koulutusosan jälkeen ryhmäläiset pääsivät jakamaan kokemuksia käytännöstä alaryhmien digikahveilla, jossa kokemuksia puretaan ja keskustellaan ryhmälle tehtyjen kyselyjen pohjalta. Kyselyt on toteutettu Teams-kyselynä ja Flingalla.

Valmennuksen alaryhmät: ​

 • Lasten ja perheiden palvelut​
 • Aikuissosiaalityö ja sosiaalinen kuntoutus​
 • Vammaiset ja kehitysvammaiset​
 • Päihde ja mielenterveystyö​

Valmennuksien lisäksi sosiaalialan ammattialaisia  tuettiin digipalvelukokeilujen toteuttamisessa. Hankkeen kehittäjä-sosiaalityöntekijä on tehnyt ohjauskäyntejä 15 kpl elo-marraskuussa.

Koulutusosioiden sisällöt

Teema 1: Tietoturva ja tekninen osaaminen ​

 • Etäluennot 23.9 klo 10-11:30 ja 25.9 klo 13-14:30 ​
 • Kaksi saman sisältöistä etäluentoa, joista tallenteet alla
 • Kouluttajat: Maarit Pirttijärvi (Poske) ja edustajat Ninchat, Arctic Connect ja Lapit​

Video: Tietoturva ja tekninen osaaminen

Video: Teamsin tietoturva

Video: Ninchatin tietoturva

Video: Videochatin tietoturva

Teema 2: Kohtaaminen ja vuorovaikutus teknologiavälitteisesti ​

 • Etäluennot 21.10 klo 10-11:30 ja 22.10 klo 14-15:30​
 • Kolme saman sisältöistä etäluentoa, joista tehty tallenne​
 • Kouluttajat: Pihla Aaltonen, Suomen mielenterveysseura, ja Kati Puhakka, Raiskauskriisikeskus Tukinainen, Rovaniemen toimipiste​.
 • Lisäksi alkusanat: Teknololgiavälitteinen kohtaaminen, Mikko Närhi ja Maarit Pirttijärvi, Poske.

Video: Teknologiavälitteinen kohtaaminen

Video: Kohtaaminen ja vuorovaikutus

Video: Kohtaaminen ja vuorovaikutus chatissa

Teema 3: Luottamus ja motivointi ​

 • Etäluennot 18.11 klo 10-11:30 ja 19.11 klo 13-14:30 ​
 • Kaksi saman sisältöistä etäluentoa, joista tehty tallenne​
 • Kouluttajat: Janne Vepsäläinen, Zoturi Oy ja Kati Puhakka, Raiskauskriisikeskus Tukinainen
   

Video: Etätekniikka, motivointi ja luottamus

Video: Asiakkaan kohtaaminen etätapaamisissa

Teema 4: Osallistava työskentely ​

 • Etäluennot 9.12 klo 10-11:30 ja 10.12 klo 14-15:30​
 • Kaksi saman sisältöistä etäluentoa, joista tehdään tallenne​
 • Kouluttajat: Katja Sankalahti, THL ja Tytti Hytti, Socca ​

Video: Osallisuutta lisäävä työskentely

Video: Sosiaalista kuntoutusta etänä

Digitaaliset palvelukokeilut

(linkit avautuvat uudelle välilehdelle)

 

Hankkeen vaikutusten arviointi

Toteutuksen arvioinnissa haetaan tietoa toiminnan vaikutuksesta sosiaalialan ammattilaisten työhön ja asiakkaiden kokemukseen osallisuuden toteutumisesta digitaalisissa palveluissa. Keskeinen arvioinnin kysymys on, miten sosisalityötä voi tehdä etänä? Arviointia varten kerätään aineisto ammattilaisilta ja asiakkailta.

Aineisto muodostuu

 • Alku- ja loppukyselystä etätapaamisten kokeiluun osallistuneilta ammattilaisilta, linkit kyselylomakkeisiin alkukyselylomake (avautuu uudelle välilehdelle) ja loppukyselylomake (avautuu uudelle välilehdelle)
 • Ammattilaisten haastatteluista
 • Valmennuksen aikana syntyneet materiaalista: keskustelut foorumilla ja lyhyet kyselyt
 • Asiakkaiden haastatteluista (avautuu uudelle välilehdelle)

Arvioinnin toteuttajaksi on valittu Nordic Healthcare Group Oy (NHG). Arviointi on valmis kesäkuussa 2021 hankkeen loppuessa. 

Hankkeiden yhteistyö

”Korona-tukea” saaneisiin hankkeisiin on otettu yhteyttä,  kaikki hankkeet kutsuttiin yhteiseen työpajaan 24.2 2021, jossa jaetaan tuloksia ja kokemuksia. Osa hankkeista avaa sähköisiä palveluita virtu.fi palveluportaaliin. Yhteistyötä tehdään myös:

 • Virtu.fi- Sähköiset sote-palvelut maakunnan markkinoille -hankkeen (A73708) kanssa. Virtu.fi-innovaatioympäristö mahdollistaa digisosiaalityön palveluportaalin. Digitaalipalveluiden ja etäteknologian osaamista saadaan Virtu.fi hankkeen asiantuntijoilta.
   
 • Recovery-toimintaorientaatio mielenterveyspalveluissa -hanke (S21275) sivuaa tavoitteillaan etäpalveluiden kehittämistä ja kokemusasiantuntijoiden näkemyksen lisäämistä palveluiden suunnittelussa. Hankkeet tekevät yhteistyötä ammattilaisten digiosaamisen vahvistamiseksi. 
   
 • Lapin digiNepsy-klinikka –hanke (S21642) luo toimintamalleja sekä asiakkaille (neuropsykiatriset nuoret ja aikuiset) että ammattilaisille sähköisten palveluiden käyttöönottoon. (ESR S21642).
   
 • Monialaista ja -tieteistä osaamista sosiaali- ja terveysalan ammattilaisille –hanke (S21839) kehittää monialaista sosiaalipalveluiden osaamista.
   
 • Lapin maakunnallisen digituen koordinaatiohanke (VM), joka kokosi digituen verkoston asiakkaiden ammattilaisten tueksi. Digituki-hankeen tuloksia on hyödynnetty hankkeen suunnittelussa ja toteutuksessa, ”korona-hankkeet" kutsuttiin myös digituen järjestämille digikahveille.