null Paljon on yhdessä ehditty – Ikäystävällinen Lappi ja Tulevaisuuden sote-keskus kutsuvat kuulolle hankkeiden tuloksista kertoviin webinaareihin

Paljon on yhdessä ehditty – Ikäystävällinen Lappi ja Tulevaisuuden sote-keskus kutsuvat kuulolle hankkeiden tuloksista kertoviin webinaareihin

Ikäystävällinen Lappi- ja Tulevaisuuden sote-keskus -hankkeiden webinaarisarjan ohjelma. Kuva on linkki saavutettavaan pdf-tiedostoon

Webinaarisarjan ohjelma (klikkaa kuva suuremmaksi, pdf-tiedosto avautuu uuteen välilehteen)

Ikäystävällinen Lappi- ja Tulevaisuuden sote-keskus -hankkeet järjestävät hankkeiden tuloksia kokoavan webinaarisarjan loka-marraskuussa 2023. Ikäystävällinen Lappi -hankkeessa on kehitetty ikäihmisten kotona asumista tukevia palveluja vuosina 2022–2023. Tulevaisuuden sote-keskus -hankkeessa on vuosina 2020–2023 kehitetty sosiaali- ja terveyshuollon palveluja viidellä osa-alueella: sosiaali- ja terveyskeskuksen, lasten, nuorten ja perheiden sekä ikäihmisten palveluja ja saamenkielisiä ja -kulttuurinmukaisia sekä digitaalisia palveluja. Hankkeet ovat tehneet yhteistyötä ikäihmisten palvelujen lisäksi saamenkielisten ja -kulttuurinmukaisten palvelujen osa-alueella.

Nyt on aika kuulla, mitä hankevuosina on tapahtunut! Hankkeiden asiantuntijat ja Lapin hyvinvointialueen ammattilaiset kertovat webinaareissa esimerkiksi sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistyöstä, kotona asumisen tuen toimintamallista, kielen ja kulttuurin huomioimisesta sote-palveluissa ja perhekeskusten konseptoinnista Lapin hyvinvointialueella. Webinaarit ovat maksuttomia, ei ennakkoilmoittautumista. Webinaarit järjestetään etäyhteydellä. Teams-linkit löytyvät tapahtumauutisista.

Webinaarisarjan ohjelma (klikkaa webinaarin otsikkoa siirtyäksesi tapahtumaan)

23.10. klo 14–15
Perhekeskustoiminta siltoja rakentamassa
Ritva Helin, Kittilän perhekeskuskoordinaattori
Heidi Juuso, Tornion perhekeskuskoordinaattori
Ulla Kakko, Inarin perhekeskuskoordinaattori
Sanna Lampela, Posion perhekeskuskoordinaattori
Mikko Närhi, sosiaalihuollon erityisasiantuntija, Tulevaisuuden sote-keskus -hanke

31.10. klo 14–15
Rakenteellisen sosiaalityön kehittäminen ja tiedolla johtaminen Lapin hyvinvointialueella
Anni Partanen, projektipäällikkö, Tulevaisuuden sote-keskus -hanke
Kaisa-Maria Rantajärvi, vastuuyksikköjohtaja, Lapin hyvinvointialue

13.11. klo 13–14
Tunnista lapsen tuen tarve ja toimi! Suun terveyden- ja sosiaalihuollon yhteistyö lapsen hyvinvoinnin turvaamiseksi
Niko Havela, asiantuntijahammaslääkäri, Tulevaisuuden sote-keskus -hanke
Maija Hiltula, sosiaalihuollon erityisasiantuntija, Tulevaisuuden sote-keskus -hanke
Sanni Peteri, suun terveydenhuollon erityisasiantuntija, Tulevaisuuden sote-keskus -hanke

13.11. klo 14–15
Perhekeskusrakenteet ja menetelmät kehittämistyötä viitoittamassa
Kati Mikkola, saamenkielisten ja -kulttuurinmukaisten palvelujen suunnittelija, Tulevaisuuden sote-keskus -hanke
Mikko Närhi, sosiaalihuollon erityisasiantuntija, Tulevaisuuden sote-keskus -hanke
Mervi Pirkola, terveyden edistämisen erityisasiantuntija, Tulevaisuuden sote-keskus -hanke
Lapin perhekeskuskoordinaattorit

16.11. klo 14–14.30
Kohti vaikuttavaa terveydenhuollon kirjaamista
Hanne Lindström, terveydenhuollon kirjaamisen suunnittelija, Tulevaisuuden sote-keskus -hanke
Anniina Rahkola, terveydenhuollon kirjaamisen suunnittelija, Tulevaisuuden sote-keskus -hanke

17.11. klo 9–10
Vaikuttavaa aikuissosiaalityötä kehittämässä – aikuissosiaalityön käsikirja ja sosiaalisen kuntoutuksen pilotti
Helena Kangasniemi, kuntoutuksen erityisasiantuntija, Tulevaisuuden sote-keskus -hanke
Anni Partanen, projektipäällikkö, Tulevaisuuden sote-keskus -hanke
Pertsa, asiakaspuheenvuoro

20.11. klo 10.30–11
Maksuttoman ehkäisyn kokeilu Lapin hyvinvointialueella
Mervi Pirkola, terveyden edistämisen erityisasiantuntija, Tulevaisuuden sote-keskus -hanke

21.11. klo 10–11
Kielen ja kulttuurin huomioiminen sekä ohjautuminen saamenkielisiin palveluihin
Mirka Kelahaara, saamenkielisten ja -kulttuurinmukaisten palvelujen suunnittelija, Ikäystävällinen Lappi -hanke
Riitta Lehtola-Kosonen, saamenkielisten ja -kulttuurinmukaisten palvelujen suunnittelija, SámiPoske
Kati Mikkola, saamenkielisten ja -kulttuurinmukaisten palvelujen suunnittelija, Tulevaisuuden sote-keskus -hanke
Niila Rahko, saamenkielisten ja -kulttuurinmukaisten palvelujen suunnittelija, Tulevaisuuden sote-keskus -hanke

21.11. klo 14–15
Ikäystävällinen Lappi: Kotona asumisen tuen toimintamalli, osa 1
Saija Reijo, erityisasiantuntija, Ikäystävällinen Lappi -hanke

22.11. klo 9–10
Ikäystävällinen Lappi: Kotona asumisen tuen toimintamalli, osa 2
Vesa Karjalainen, projektipäällikkö, Ikäystävällinen Lappi -hanke

23.11. klo 10–11
Mielenterveyden tukeminen psykososiaalisin menetelmin perustasolla
Maria Ikäheimo, sairaanhoitaja, lastenpsykiatria, Lapin hyvinvointialue
Minna Inkeröinen, sairaanhoitaja, nuorisopsykiatria, Lapin hyvinvointialue
Maina Laine, sairaanhoitaja, nuorisopsykiatria, Lapin hyvinvointialue
Elina Valkonen, terapiakoordinaattori, Tulevaisuuden sote-keskus -hanke

24.11. klo 9–10
Sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistyömalli ja kokemukset jalkautumisesta
Heli Ansala, sosiaalityöntekijä, Lapin hyvinvointialue
Maarit Hänninen, terveydenhoitaja, Lapin hyvinvointialue
Anni Partanen, projektipäällikkö, Tulevaisuuden sote-keskus -hanke
Mari Valtanen, terveydenhuollon erityisasiantuntija, Tulevaisuuden sote-keskus -hanke

28.11. klo 14.20–15
Ikäneuvolan toimintamallin pilotointi Lapissa – ennaltaehkäisevien toimintatapojen kehittäminen ja käyttöönotto
Ringa Härkönen, ikäihmisten palvelujen suunnittelija, Tulevaisuuden sote-keskus -hanke
Mervi Pirkola, terveyden edistämisen erityisasiantuntija, Tulevaisuuden sote-keskus -hanke

29.11. klo 9–9.30
Ikääntyneen arki omannäköiseksi ja hoito yhdenvertaiseksi – RAI-arviointijärjestelmän käyttöönotto Lapin hyvinvointialueella
Ringa Härkönen, ikäihmisten palvelujen suunnittelija, Tulevaisuuden sote-keskus -hanke

29.11. klo 9.30–10
Asiakkaalle oikea-aikaiset ja tarpeenmukaiset palvelut moniammatillisella yhteistyöllä – kuntoutumista tukeva arviointijakso Lapin hyvinvointialueella
Jenny Järvinen, kuntoutuksen erityisasiantuntija, Tulevaisuuden sote-keskus -hanke

Lisätietoja

Vesa Karjalainen
projektipäällikkö
Ikäystävällinen Lappi -hanke
vesa.karjalainen@poske.fi
Avaa henkilökortti

Rea Karanta
hankejohtaja
Tulevaisuuden sote-keskus -hanke
rea.karanta@lapha.fi
Avaa henkilökortti